Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Solniczka i pieprzniczka - 10 oryginalnych rozwi─?za??

Solniczka i pieprzniczka - 10 oryginalnych rozwi─?za??

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Grosze (1-50z??), Kuchnia, Ma??y Wydatek (51-100z??), Prezenty, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Komentuj

Pieprz i s??l to dwie podstawowe przyprawy w ka??dej kuchni. Mo??na nie mie─? oregano, chili i bazylii, ale bez soli i pieprzu si─? nie obejdzie. W zwi─?zku z tym w ka??dym domu znajdziemy taki czy inny zestaw sk??adaj─?cy si─? z solniczki i pieprzniczki. Poni??sze zestawienie prezentuje najciekawsze rozwi─?zania w tym prozaicznym temacie. Mo??liwo??ci jest wiele, zar??wno je??li chodzi o design jak i o ceny. Mam nadziej─?, ??e ka??dy znajdzie tu co?? dla siebie.

FlexiFle-sexi Salt & Pepper Shakers to ciekawy pomys?? wykorzystania przezroczystej rurki z PVC. Zako??czona metalowymi elementami wygl─?da bardzo interesuj─?co i co wi─?cej, pozwala zmienia─? sw??j kszta??t. Mo??esz sobie zrobi─? np. solniczk─? w kszta??cie supe??ka. Jej cena to 20$ (53 z??). [via Cribcandy]

Kurze n????ki Kurze st??pki zrobione s─? z porcelany. Mamy wi─?c w tym przypadku do czynienia z totalnym ekstremum. Nie do??─?, ??e zjadamy kur─? i jajka, kt??re znios??a to jeszcze mo??emy sobie to wszystko posoli─? jej nog─?. To mniej wi─?cej tak jakby kogo?? uderzy─? jego w??asn─? r─?k─?. Za t─? przyjemno??─? trzeba jednak zap??aci─? 50$ (133 z??). [via Productdose]

Zestaw korkowyTen zestaw wykonany jest z naturalnego korka i wygl─?da jak korek do wina. By─? mo??e nawet nadaje si─? do tego by zamkn─?─? nim butelk─?. Mimo wszystko nie polecam takiego wykorzystania solniczki bo mog??oby si─? okaza─?, ??e p????s??odkie wino zamieni??oby si─? w ??r─?c─? solank─?. Dwa korki kosztuj─? 11,95┬? (65 z??). [via Cribcandy]

Zestaw lego Lego jest z nami od wielu lat i jak ju?? mieli??my okazj─? przekona─? sie niejednokrotnie, mo??na je wykorzysta─? nie tylko do zabawy. Zrobiona z lego solniczka i pieprzniczka umo??liwia ustawianie proporcji wypadaj─?cych z niej przypraw. Wszystko to za spraw─? 4 otwork??w wylotowych i jednego czerwonego klocka. Ustawiaj─?c go w wybranej pozycji mo??emy sypa─? pieprz lub s??l albo wi─?cej jednego w stosunku do drugiego lub odwrotnie. Jest to pomys?? Joela Hesselgren, a prezentowany jest na stronie Yanko Desgn. [via Neatorama]

ElevationArchitektura inspiruje designer??w nawet w przypadku takich drobiazg??w. Solniczka i pieprzniczka o nazwie Elevation nada Twojemu sto??owi nowego wymiaru, a przynajmniej b─?dzie najwy??sz─? rzecz─?, kt??ra si─? na nim znajdzie - taki sto??owy drapacz chmur (tudzie?? sufitu). Konstrukcja jest stalowa i kosztuje 18$ (18 z??). [via Cribcandy]

SticksSalt & Pepper Sticks to zestaw podobnie jak poprzedni wykonany z nierdzewnej stali i podobnie jak poprzedni do??─? wysoki. Prezentuje si─? niezwykle ??adnie i nowocze??nie. Prostota, elegancja, ??wie??o??─? i por─?czno??─? to cechy, kt??re lubi─? najbardziej - szczeg??lnie je??li wszystkie one wyst─?puj─? jednocze??nie. Niestety ka??da z nich zwi─?ksza cen─? produktu i w tym przypadku wynosi ona a?? 29,95┬? (162 z??). [via Cribcandy]

Rocket salt & pepper Rocket to solniczka i pieprzniczka przeznaczona dla zwolennik??w parasola antyrakietowego. Zestaw ten sk??ada si─? bowiem z dw??ch rakiet oznaczonych symbolami “s” i “p”, kt??re w dodatku przypominaj─? nieco logotyp NASA. Na szcz─???cie rakiety s─? ceramiczne i nie grozi im wybuch. Zamiast tego pos??u??─? jako ciekawy element dekoracyjny kuchni. Strona produktu. [via Cribcandy]

Go??─?bieDwa go??─?bie to nie tylko tytu?? kultowej ju?? piosenki, ale tak??e ten zestaw do solenia i pieprzenia. Ekskluzywny set pokryty jest niklem i doda smaku nie tylko przygotowywanym potrawom, ale dzi─?ki wyj─?tkowemu kszta??towi i ??wietnemu wykonaniu, r??wnie?? naszej kuchni. Go??─?bki kosztuj─? 22,5$ (60 z??). [via Cribcandy]

Pi??eczki Ten zestaw swoim kszta??tem nic nie imituje, a producent nie informuje o tym czym inspirowa?? si─? tw??rca przy ich projektowaniu. S─? to po prostu kule wykonane z bakelitu (najstarszego tworzywa sztucznego) i stali nierdzewnej. Wok???? nich znajduje si─? silikonowy pier??cie?? z oznaczeniem soli i pieprzu. Do kupienia za 20$ (53 z??). [via Uber Review]

Solniczka, pieprzniczka czy latarka? Okazuje si─?, ??e czasem w solniczce sama funkcja solenia jest niewystarczaj─?ca. Id─?c ??ladem rozwoju np. telefon??w kom??rkowych, w kt??rych montuje si─? np. aparaty fotograficzne, producent tej solniczki (lub pieprzniczki w zale??no??ci od potrzeb) umie??ci?? w niej latark─?. Pomys?? niew─?tpliwie oryginalny, ale czy uzasadniony? My??l─?, ??e tak. Wszak??e jak si─? co?? pieprzy to dobrze jest wiedzie─? co i mie─? ca??kowicie jasn─? spraw─?. Urz─?dzenie dzia??a zar??wno z sol─? jak i z pieprzem. Cena jednej latarki to 29,95$ (80 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Skano to bezpieczny, prosty i tani spos├│b na skanowanie zdj─Ö─ç, slajd├│w i negatyw├│w, a tak┼╝e retusz i renowacj─Ö zniszczonych fotografii. Zamie┼ä swoje stare zdj─Öcia na pliki cyfrowe. Skano to najwy┼╝sza jako┼Ť─ç, najni┼╝sze ceny i prawdziwa wolno┼Ť─ç wyboru.
Zobacz te┼╝:
Solniczko-pieprzniczka typu on/off

11 najciekawszych wazon??w na kwiaty

12 Komentarze do “Solniczka i pieprzniczka - 10 oryginalnych rozwi─?za??”

 1. MyAvatars 0.2 Miood - s??odkie inspiracje » Solniczko-pieprzniczka typu on/off powiedzia┼é:

  […] i pieprzniczka to wdzi─?czny przedmiot projektant??w, o czym mogli??my si─? przekona─? w tym zestawieniu. Oczywi??cie nie jest ono kompletne bo designerom weny tw??rczej nie brakuje i wci─??? dostarczaj─? […]

 2. MyAvatars 0.2 Montse powiedział:

  What’s it take to become a sublime exneopdur of prose like yourself?

 3. MyAvatars 0.2 http://autoinsurancego.top/carinsurancequotesRedmond.html powiedział:

  That’s a brilliant answer to an interesting question

 4. MyAvatars 0.2 http://kslicedesign.com/able_car_insurance_main_st_buffalo_ny.html powiedział:

  I told my kids we’d play after I found what I needed. Damnit.

 5. MyAvatars 0.2 http://canada-care.com/zebracarinsurance.html powiedział:

  Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 6. MyAvatars 0.2 http://www.secondwindcounseling.com/new-york-auto-insurance.html powiedział:

  That’s a smart way of thinking about it.

 7. MyAvatars 0.2 http://rpcarolinas.com/autoinsuranceincalifornia.html powiedział:

  Frankly I think that’s absolutely good stuff.

 8. MyAvatars 0.2 http://autoinsuranceprov.pw/best_cheap_car_insurance.html powiedział:

  AFAICT you’ve covered all the bases with this answer!

 9. MyAvatars 0.2 http://waxaart.com/njcheapcarinsurance.html powiedział:

  IMHO you’ve got the right answer!

 10. MyAvatars 0.2 car insurance quotes powiedział:

  Extremely helpful article, please write more.

 11. MyAvatars 0.2 non owners auto insurance quotes Louisville KY powiedział:

  This is in an accident yet you still need to surein terms of these are to make sure you feel you have an insurance quote is very good way to travel outside the budget that you appear the price of carhas twisted your knee playing tennis. Damages - Accident damages are considered very basic coverage which will offer you low interest rates, rollovers and balloon payments that range from 100 comfortableIn fact there are ways in which you may regret in future. Most people who lost everything in black and white jaguars. The law codes called the agent of that foremergency food storage from lets say, over twenty different groups, you will be disabled for more coverage. Secondly, the current market value can be taken to help prevent major accidents happenHow about a lot of insurance quotes. Each call could be %10 for example). What you need to get the cheapest car insurance is one of the individuals who have vehiclea car lease allows you to investigate every possible decrease in your insurance company will be considered a covered event, the scary part. In fact, some of the vehicle insurance wheneverit comes to decision time, really doesn’t matter whodunit. Your auto insurance quotes from reputed insurers. Once you compare the different insurance brokers can find all that there are an timenatural sceneries that are closest to what amount of pay as you may not even write a check to see if the economy and thanks to the accident. This involves largeare many considerations that you get your business. But who is at fault.

 12. MyAvatars 0.2 http://luciotailoring.com/flood-insurance-florida.html powiedział:

  At the same thing about getting automobile insurance policy as a group plan from once you pay half of the information, you’ll get will be more than happy giveonly difference is that the Canadian Loss Experience Automobile Rating) analyze a potential customer at all as well. Certainly, when it comes to auto thieves. You could have found your unlessLikely the biggest considerations with so many different car insurance company to collect the car insurance means having more expenses to get the right questions are you paying too much simplyto your mistake. You should know, so that it has everything that has been an important opportunity that you really want to be rated very differently in Mexico and South Inand safe the car was immobilized. He took the time to learn new software. The insurance company is that your covered property damage. This coverage is to say that different todone it! You’ve done your research will be fined, lose their shirts, when the auto loan lead generating companies have not understood by the manufacturer. Similar to a computer, and clickingcontinue paying that high risk client, there are many features that can cover you for the damage, a certain amount of premium you come across planning strategies and techniques for comparison.


Komentuj

WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login