Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Poczytaj mi mamo…

Poczytaj mi mamo…

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Dekoracje, Meble, Salon, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??), Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Komentuj

… czyli ma??e zestawienie niebanalnych p????ek na ksi─???ki. Pozwoli??em sobie wybra─? kilka, kt??re wg mnie s─? godne uwagi. Nawet je??li nie jest si─? mi??o??nikiem ksi─???ek, to z pewno??ci─? u ka??dego znajdzie si─? mniejszy lub wi─?kszy zbi??r r????nych tytu????w. Ju?? nied??ugo, prawdopodobnie zostan─? one wyparte przez wydania elektroniczne coraz powszechniej dost─?pne w sieci. P??ki co, mo??emy sprawi─? by zamiast miejsca na kurz stanowi??y one element dekoracyjny naszych dom??w i mieszka??.

Pieska p????ka ;)Niejednokrotnie na tym blogu mo??na by??o zauwa??y─?, ??e zwierz─?ta cz─?sto pojawiaj─? si─? jako forma wszelakich przedmiot??w. W przypadku tej p????ki nie jest inaczej. Firma Nel pos??u??y??a si─? psem (chyba jamnik ;)). Ten mi??y dla oka mebel potrafi przechowywa─? nie tylko ksi─???ki, ale r??wnie?? czasopisma oraz gazety i to nie tylko na grzbiecie ale r??wnie?? w pysku. [via swissmiss]

Ksi─???ka jako p????ka na ksi─???kiTa p????ka dedykowana jest mi??o??nikom Adama S??odowego, czyli tym, dla kt??rych ??yciowe motto brzmi “zr??b to sam”. Niestety wymaga zniszczenia jednej ksi─???ki, ale efekt ko??cowy wydaje si─? to usprawiedliwia─?. Wystarczy zamocowa─? w niej p??askownik i przykr─?ci─? do ??ciany. Le??─?ce na niej ksi─???ki przys??oni─? mocowanie, daj─?c wra??enie ??e czego?? tu brakuje… Brakuje p????ki. Pe??na instrukcja budowy znajduje si─? tutaj. [via Cribcandy]

Rega?? dla moli ksi─???kowychA to co?? dla prawdziwych moli ksi─???kowych (ten pan si─? do nich nie zalicza). Rega?? ma wbudowane wygodne siedzenie z lampk─?, kt??re pozwala dos??ownie otoczy─? si─? swoj─? domow─? bibliotek─?. P????ki umieszczone s─? po obu stronach mebla, dzi─?ki czemu mo??e on s??u??y─? r??wnie?? jako ??cianka dzia??owa pokoju. Dost─?pna jest r??wnie?? mniejsza wersja dopasowana dla dzieci. [via Cribcandy]

DeadGoodShelfTa p????eczka zbudowana jest z metalowej rurki. Pozwala na przechowywanie kilku ksi─???ek i wpasowuje si─? w bardziej industrialne wn─?trza. Oferowana jest w trzech kolorach (czarnym, bia??ym i r????owym) za ┬?39.99 (225 z??). Jej wymiary to wys. 12cm, szer. 70cm i g??. 10cm. Zosta??a zaprojektowana przez jednego z bardziej utalentowanych brytyjskich, m??odych designer??w - Maxa Lamb. [via Desingspotter]

Book ManPrzy okazji Dnia Dziecka pisa??em o Panu Komodzie przechowuj─?cym ubrania. Teraz pora na BookMan’a czyli Pana, kt??ry zajmuje si─? ksi─???kami. Stworzony przez Kazmierza Szmauz mebel w kszta??cie cz??owieka jest do??─? postawny bo ma a?? 178 cm “wzrostu” i 114 cm szeroko??ci. Wykonany jest z drewna mahoniowego i potrafi pomie??ci─? oko??o 100 ksi─???ek. Dost─?pny jest w trzech wariantach - ka??da to inna pozycja BookMan’a. Prezentowany tutaj kosztuje ┬?1200 (6753z??). [via Cribcandy]

CasideaNa koniec ??liczne, drewniane “Drzewko obfito??ci”. Nie tylko przechowa na swoich “ga??─?ziach” wiele ksi─???ek, ale r??wnie?? pos??u??y jako ??adny element dekoracyjny, dope??niaj─?c swym kszta??tem i naturaln─? form─? tradycyjne i ciep??e wn─?trza domu. Niestety nie uda??o mi si─? znale??─? informacji na temat jego ceny. Strona produktu. [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Skano to bezpieczny, prosty i tani spos├│b na skanowanie zdj─Ö─ç, slajd├│w i negatyw├│w, a tak┼╝e retusz i renowacj─Ö zniszczonych fotografii. Zamie┼ä swoje stare zdj─Öcia na pliki cyfrowe. Skano to najwy┼╝sza jako┼Ť─ç, najni┼╝sze ceny i prawdziwa wolno┼Ť─ç wyboru.
Zobacz te┼╝:
Ksi─???ki na wieszakach

Sk??adana p????ka

O??wiecenie, czyli tuzin nietuzinkowych lamp i lampek

2 Komentarze do “Poczytaj mi mamo…”

  1. MyAvatars 0.2 doniek powiedział:

    Mo??e i niebanalne, ale wydaje mi si─? ??e to s─? p????ki dla ludzi czytaj─?cych ksi─???k─? na rok. Potrzebowa?? bym g??ra 2 miesi─?cy na zape??nienie tych p????ek. ??adne ale niepraktyczne

  2. MyAvatars 0.2 Miood - s??odkie inspiracje » Ksi─???ki na wieszakach powiedzia┼é:

    […] czerwcu opublikowa??em zestawienie ciekawych p????ek na ksi─???ki, a dzi?? wpad??o mi w r─?ce kolejne interesuj─?ce rozwi─?zanie dla moli ksi─???kowych. System […]


Komentuj

WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login