Pierwsze s??owo jakie wypowiedzia??em maj─?c 1,5 roku zapewne musia??o da─? niekt??rym powa??nie do my??lenia. Drugie s??owo jakie wypowiedzia??em ju?? zdecydowanie mog??o bulwersowa─?. Potem d??ugo nic nie m??wi??em, gdy?? do??─? ochoczo zaj─???em si─? s??uchaniem oraz przygl─?daniem si─? innym i wszystkiemu dooko??a.
Min─???o sporo wiosen i postanowi??em znowu si─? odezwa─? - tym razem - z wykorzystaniem s??owa pisanego i obrazu. Ten blog w wyj─?tkowy spos??b traktuje o estetyce, kreatywno??ci i z za??o??enia b─?dzie nawi─?zywa?? do tego jednego s????wka jakie wypowiedzia??em maj─?c niespe??na 2 lata - “inspiruj─?ce

Je??li lubisz S??odkie Inspiracje i chcia??by?? podlinkowa─? je na swojej stronie, mo??esz wykorzysta─? w tym celu ten button: Miood - s??odkie inspiracje. Gad??ety, wynalazki, pi─?kne, ciekawe i pomys??owe przedmioty.