Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Wi─?kszy Wydatek (101-500z??)

Wieszaki z gestem

Akcesoria, Prezenty, Przedpok??j, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 8 Komentarze »

Co prawda o wieszakach pisa??em ju?? sporo, ale poniewa?? dla Was - drodzy czytelnicy - liczy si─? tylko jako??─?, pomin─? ten aspekt i napisz─? raz jeszcze.

We wszystkich kulturach gesty odgrywaj─? ogromn─? rol─?. Wiedz─? o tym m.in. kierowcy oraz radzieccy kibice Wo??kowa, kt??rym Kozakiewicz pokaza?? kiedy?? to co dzi?? pokazuje dziennikarzom w pewnej reklamie telewizyjnej. Gesty s─? wi─?c uniwersalne i ponadczasowe. Tak jak wieszaki.

Powy??sze zdj─?cia prezentuj─? cz─???─? kolekcji r─?cznie robionych d??oni, na kt??rych mo??na powiesi─? to i owo. Dost─?pnych jest wiele gest??w w wielu kolorach - czerwonym, seledynowym, bia??ym, r????owym, pomara??czowym, fioletowym i wykonywanym na secjalne zam??wienie - czarnym. Cena ka??dego z nich wynosi nie ma??o bo a?? 90┬? (433 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 12 ??rednia: 3.92 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Zatrzyma─? wspomnienia - konwerter zdj─?─? papierowych na cyfrowe

Elektronika, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 2 Komentarze »

Konwerter zdj─?─? papierowych na cyfroweS??owa jednej z piosenek m??wi─?, ??e “??yje si─? dla wspomnie??”. Jest w tym wiele racji, niestety jednak nie zawsze wspomnienia te da si─? ??atwo zatrzyma─?. Rodzinne fotografie wykonywane jeszcze w dobie b??on ??wiat??oczu??ych, dzi?? s─? nierzadko nadgryzione przez z─?b czasu. Pop─?kane, rozdarte i wyblak??e zalegaj─? w starych pud??ach czekaj─?c cierpliwie na sw??j koniec - by─? mo??e to ostatni dzwonek by ocali─? wspomnienia od zapomnienia.

Firma Hammacher Schlemmer oferuje w tym celu urz─?dzenie konwertuj─?ce zdj─?cia papierowe na cyfrowe. Jest ono szybsze ni?? zwyk??y skaner i pozwala na skanowanie z rozdzielczo??ci─? 1800 dpi. Ma wbudowan─? matryc─? 5MP, dok??adnie tak─? sam─? jak w aparatach cyfrowych. Dodatkowo posiada takie funkcje jak automatyczn─? ekspozycj─?, balans bieli i oczyszczanie zdj─?cia. Konwerter zasialny jest za pomoc─? z??─?cza USB pod??─?czonego do komputera. Wraz z urz─?dzeniem dostarczane jest oprogramowanie pozwalaj─?ce dokona─? podstawowych korekt zaraz po zeskanowaniu zdj─?cia (m.in. kadrowanie i zmiana rozmiaru). Koszt odzyskania starych pami─?tkowych fotografii wynosi 149,95$ (372 z??), rado??─? z ich ogl─?dania - bezcenna. [via Coolest Gadgets]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4.67 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Trawiasty Wazon

?üazienka, Akcesoria, Dekoracje, Kuchnia, Ogr??d, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 11 Komentarze »

Trawiasty wazonTrawiasty wazon zosta?? zaprojektowany przez Normanna Copenhagen, kt??ry tym samym wnosi wi─?cej natury w nasze cz─?sto plastikowe wn─?trza. Kwiaty w takim wazonie wygl─?daj─? do??─? normalnie, ze wzgl─?du na fakt, i?? tak w??a??nie wygl─?da ich naturalne ??rodowisko. Id─?c na ??─?k─? pe??n─? kwiat??w, zobaczymy mniej wi─?cej setki takich wazon??w ;-)

Nale??y doda─?, ??e jest on wykonywany r─?cznie i znowu podobnie jak u Matki Natury, ka??dy egzemplarz jest dzi─?ki temu unikalny. Trawiaste Wazony b─?d─? w sprzeda??y od lutego 2008 w internetowym sklepie Normanna, a ich ceny b─?d─? wynosi─? w zale??no??ci od wielko??ci: Ma??y 35Ô?? (127 z??); ??redni 45Ô?? (163 z??); Du??y 60Ô?? (218 z??). [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Portfel z elektronicznym albumem na zdj─?cia

Elektronika, Ubrania i Akcesoria, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 7 Komentarze »

Portfel z elektronicznym albumemPortfel z za??o??enia s??u??y do przechowywania pieni─?dzy, jednak prawie ka??dy nosi w nim r??wnie?? fotografie swoich bliskich. Czasami stoj─?c w sklepowej kolejce po bu??ki, mo??na zaobserwowa─? skrajne przypadki, w kt??rych starsza pani najwyra??niej pomyli??a go z albumem na zdj─?cia.

Portfel widoczny obok idealnie sprawdzi si─? w tego typu sytuacjach. Wykonany jest z naturalnej sk??ry, a w ??rodku ma wbudowan─? mini-przegl─?dark─? cyfrowych fotografii. Ona z kolei zrobiona jest z aluminium, ma 16MB wbudowanej pami─?ci i 1,5″ kolorowy wy??wietlacz LCD. Urz─?dzenie potrafi pomie??ci─? ok. 60 zdj─?─? w formatach jpeg, bmp, gif, tiff i png.

??eby umie??ci─? w portfelowym albumie ulubione zdj─?cia rodzinki i pieska, wystarczy pod??─?czy─? go za pomoc─? portu USB do komputera. W ten sam spos??b urz─?dzenie jest ??adowane, co pozwala mu na 3h dzia??ania. Portfel z elektronicznym albumem kosztuje 59,95$ (149 z??). [via Product Reviews]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.25 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Komputerowe sygnety Ctrl, Alt, Del oraz Esc i co?? jeszcze

Prezenty, Ubrania i Akcesoria, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 2 Komentarze »

Sygnety dla GeekaJe??li jeste?? komputerowym maniakiem, prawdziwym geekiem, kochasz swoj─? klawiatur─? i do tego lubisz dosadn─? bi??uteri─?, albo nawet wyrafinowane sygnety to musisz si─? zaopatrzy─? w stworzone dla Ciebie “pier??cionki”. Cztery najwa??niejsze i najbardziej u??yteczne przyciski klawiatury s─? ich tematem przewodnim. Za 89$ (214 z??) mo??esz naby─? jeden z nich z napisem ctrl, alt, delete lub esc. Dla zdesperowanych i zrezygnowanych jest co?? extra - kr??tkie i wymowne “fuck it”. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Instrumentalna deska sedesowa

?üazienka, Akcesoria, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 5 Komentarze »

Deska elektryczna Deska klawiszowa Deska akustycznaPrawdziwy mi??o??nik gitary czy fortepianu jest nim nie tylko przy instrumencie, ale zawsze i wsz─?dzie - nawet w toalecie. Tego typu deski mo??na kupi─? na stronie Jammin’ Johns za 99-149$ (242-364 z??). Muszla klozetowa przyozdobiona takim sprz─?tem, z pewno??ci─? b─?dzie wygl─?da??a do??─? stylowo. [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.25 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Wulkan chusteczek

?üazienka, Akcesoria, Prezenty, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Wulkan chusteczekKazan to po japo??sku wulkan oraz nazwa tego dozownika chusteczek. Nie potrzeba kartonowego ani plastikowego pojemnika. Wystarczy postawi─? dozownik na stosie chusteczek, a potem to ju?? tylko ci─?gn─?─? i dmucha─?. Przedmiot ten swoj─? nazw─? zawdzi─?cza oczywi??cie wygl─?dowi, kt??ry ludziom z wyobra??ni─? mo??e przypomina─? wulkan i to w czasie erupcji. Cena 69$ (170 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Martwy “punkt martwy”

Akcesoria, Pojazdy, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Lusterko wsteczne bez martwego punktuMartwy punkt w samochodzie bywa cz─?st─? przyczyn─? st??uczek i wypadk??w. W nowych samochodach da si─? go praktycznie w ca??o??ci wyeliminowa─?, jednak w autach z jednym lusterkiem bocznym jest to ju?? trudniejsze, ale nie niemo??liwe.

Standardowe lusterko wsteczne oferuje k─?t widzenia na poziomie 52 stopni, umo??liwiaj─?c tym samym obserwowanie jedynie tego co dzieje si─? za samochodem. Lusterko widoczne na zdj─?ciu pozwala na zobaczenie k─?ta 180 stopni. Takie rozwi─?zanie pozwala widzie─? wszystko to co dzieje si─? nie tylko z ty??u ale tak??e po obu stronach pojazdu.

Lusterka tego typu cz─?sto u??ywane s─? przez ameryka??sk─? policj─? i kierowc??w wy??cigowych. Wystarczy sobie wyobrazi─?, ??e dzi─?ki niemu wida─? ca??y ruch wok???? samochodu nawet na 5-pasmowej autostradzie. Je??li w og??le doczekamy si─? takich dr??g w Polsce to b─?dzie mo??na wykorzysta─? ten praktyczny gad??et jeszcze efektywniej. Lusterko eliminuj─?ce martwy punkt mo??na montowa─? na standardowym za pomoc─? specjalnych klips??w. Jego cena to 59,95$ (147 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Wieszak z g??rskimi szczytami

Akcesoria, Przedpok??j, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 11 Komentarze »

G??rski wieszakG??rski wieszakMi??o??nicy g??r b─?d─? wniebowzi─?ci. Oto wieszak wykonany z drewna, kt??ry wygl─?da jak g??ry z pokrytymi ??niegiem┬á wierzcho??kami. Naturalny materia?? i odniesienie do przyrody to cechy, kt??re s─? coraz bardziej i cz─???ciej doceniane przez konsument??w. Jednak mimo niew─?tpliwej oryginalno??ci wieszaka, jego cena pozostawia wiele do ??yczenia. 175$ (440 z??) za kawa??ek wyciosanego drewna wydaje si─? by─? r??wnie oryginalnym pomys??em. [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 3 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lampa do k─?ta

O??wietlenie, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 1 Komentarz »

Lampa do k─?taCzy zauwa??yli??cie, ??e stoj─?ca lampa z okr─?g??ym aba??urem ??rednio pasuje do k─?ta pokoju? Firma Zinc Details zauwa??y??a i teraz sprzedaje lamp─?, kt??r─? bez problemu wstawisz w r??g, nie trac─?c przy tym wi─?cej przestrzeni ni?? jest to faktycznie niezb─?dne. Wszystko dlatego, ??e aba??ur jest wycinkiem ko??a o k─?cie 90 stopni czyli dok??adnie takim samym jaki maj─? Twoje ??ciany! (no chyba ??e kto?? zrobi?? fuszerk─?). Podchodz─?c do tego zagadnienia w abstrakcyjno-matematyczny spos??b, mo??na stwierdzi─?, ??e z jednego tradycyjnego aba??uru, mo??na wykona─? 4 pasuj─?ce do wszystkich k─?t??w pokoju. C???? za oszcz─?dno??─?. Tymczasem cena jednej takiej lampy wynosi 195$ (490 z??). [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Hookbox czyli pude??kohak

Akcesoria, Przedpok??j, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Hookbox czyli pude??kohakHookbox to kombinacja haka i pude??ka na drobne przedmioty. Dost─?pne s─? dwie wersje kolorystyczne - czerwona i czarna. Warto te?? zaznaczy─?, ??e wieszaki s─? ceramiczne. Cena jednej sztuki wynosi 98$ (246 z??). Takie rozwi─?zanie wydaje si─? by─? idealnym dla go??ci, kt??rzy przychodz─?c zawsze przynosz─? ze sob─? jakie?? drobiazgi, kt??rych p????niej szukaj─?. [via Uncrate]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Kask dla z??ego motocyklisty

Ubrania i Akcesoria, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Kask na czaszk─?Je??li jeste?? motocyklist─?, a w dodatku uje??d??asz rasowego choppera, jeste?? z??y i chcesz tak wygl─?da─? to w??a??nie znalaz??e?? idealny dla siebie kask. Pochodzi on z Santiago Choppers Skull Helmet, gdzie mo??na go kupi─? za 149,99$ (377 z??). Czaszka na g??owie gwarantuje Ci po??─?dany respekt na drodze, kt??ry w ko??cu jest tak wa??ny dla poprawy bezpiecze??stwa motocyklisty - oczywi??cie tylko wtedy gdy za??o??ymy, ??e je??li inni kierowcy b─?d─? si─? ba─? to zaczn─? omija─? straszne czaszki i unika─? tym samym sytuacji zagro??enia. [via UberReview]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 19 ??rednia: 4.05 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login