Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??)

Przeja??d??ka w stylu DaVinci

Gara??, Pojazdy, Sportowe, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 11 Komentarze »

The Ride z przekd??adni─? NuVinci“The Ride” to nazwa roweru w stylu retro firmy Ellsworth. Wygl─?d to jeden a spos??b dzia??ania to drugi, chyba wa??niejszy w tym przypadku aspekt. Rower ten zamiast tradycyjnego ??a??cucha i k???? z─?batych, ma zamontowan─? bezstopniow─? przek??adni─?, kt??rej idea zosta??a wynaleziona przez Leonardo DaVinci ju?? w 1490 roku, a po raz pierwszy zosta??a opatentowana w 1886 roku i otrzyma??a nazw─? wariatora. Mimo tak d??ugiej historii tego mechanizmu, chyba nigdy nie by?? on seryjnie montowany w rowerach (w skuterach za to jest stosowany z powodzeniem od lat). Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

V-lift - winda dla Twojej plazmy

Akcesoria, Elektronika, Meble, Salon, Sypialnia, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??), Teraz Polska 2 Komentarze »

Winda V-liftJaki?? czas temu pisa??em o telewizorze spod ??????ka, czyli do??─? ciekawej i jednocze??nie drogiej opcji ukrycia swojego tv w sypialni. Dzi?? b─?dzie o podobnym urz─?dzeniu, jednak znacznie ta??szym i co wa??ne - polskim.

Winda V-lift to urz─?dzenie firmy Viz-Art przeznaczone do mebli i wn─?k, w kt??rych chcemy ukry─? telewizor plazmowy lub LCD. Dzia??a ono z ekranami od 26 do 65 cali w zale??no??ci od modelu windy i umo??liwia p??ynne wysuni─?cie ekranu z dowolnego, zaprojektowanego w tym celu mebla lub produkowanego seryjnie oraz odchylenie elementu blatu, kt??ry przys??ania ekran w momencie gdy jest on schowany wewn─?trz. Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lod??wka dla faceta, czyli knajpa w domu

Kuchnia, Salon, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 4 Komentarze »

Lod??wka HomePub Lod??wka HomePub Lod??wka HomePubWygl─?da jak zwyk??a lod??wka, ale tak naprawd─? jest to i??cie m─?ski sprz─?t AGD. Nazywa si─? HomePub Fridge, co mniej wi─?cej oznacza, ??e je??li zakupisz to urz─?dzenie to b─?dziesz mia?? w domu knajp─?. Je??li masz ju?? w domu jedn─? lod??wk─?, to w og??le nie musisz si─? tym przejmowa─?. HomePub najlepiej sprawdzi si─?, gdy postawisz j─? w salonie. Jak wida─? na za??─?czonych obrazkach, jedna z p????ek jest doskonale przystosowana by ch??odzi─? 5 litrow─? keg─? piwa. To na wypadek, gdyby druga, umieszczona w drzwiach lod??wki np. si─? sko??czy??a. W??wczas wystarczy j─? zamieni─? i ju?? mo??na do woli korzysta─? z dystrybutora umieszczonego na zewn─?trznej stronie drzwi. Oczywi??cie lod??wka pomie??ci r??wnie?? jedzenie, np. chipsy i krakersy. Szczeg????owa specyfikacja techniczna dost─?pna jest na stronie Asko. Cena niestety jest mi nieznana. Cena wynosi ok. 3300 z??. [via Coolest Gadgets]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lataj─?cy dywan

Meble, Pok??j Dziec─?cy, Salon, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??), Tekstylia 4 Komentarze »

Lataj─?cy dywanPo co kupowa─? dywan i sof─?, skoro mo??na tylko dywan. Te zielone pag??rki to praktyczne po??─?czenie obu wspomnianych rzeczy. Lataj─?cy dywan robiony jest r─?cznie, co dobitnie potwierdza jego cena - 1978$ (5500 z??) za ma??─? wersj─?, a za du??─? 486$ (1351 z??) wi─?cej. Na pocieszenie pozostaje fakt, ??e wykonany jest on z dobrych, naturalnych materia????w. Zielona trawka bowiem, to tak naprawd─? najprawdziwsza nowozelandzka we??na. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Vespa i Lambretta w formie lampy na biurko

Gara??, O??wietlenie, Pojazdy, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 1 Komentarz »

Lambretta Rosa Pop Lambretta Pop Vespa Gialla Pop Vespa ZZ

Styl vintage powraca do ??ask. Ponadczasowe Osy produkowane s─? do dzi?? przez koncern Piaggio i to a?? w sze??ciu odmianach. Mimo to, najwi─?ksze zainteresowanie w??r??d pasjonat??w i designer??w budz─? te pierwsze modele z lat 70′. Lampy, kt??re tu widzicie powsta??y z cz─???ci takich w??a??nie skuter??w. Wszystkie wykonywane s─? r─?cznie przez artyst─? Lamponi Leonardi, a przy sk??adaniu zam??wienia mo??na precyzyjnie okre??li─? swoje oczekiwania co do kolorystyki czy modelu vespy lub lambretty, z kt??rego zostanie stworzona lampa. Taka wybredno??─? jednak nie pop??aca, gdy?? przyjdzie nam za ni─? zap??aci─? w granicach 1700-2000$ (4763-5603 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Innowacyjna szczoteczka do z─?b??w

?üazienka, Akcesoria, Grosze (1-50z??), Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 1 Komentarz »

Szczoteczka z fontann─?Wydawa??oby si─?, ??e nie mo??na ju?? wymy??li─? nic nowatorskiego w dziedzinie tradycyjnych szczoteczek do z─?b??w. Elastyczne g????wki, guma czyszcz─?ca j─?zyk czy spr─???yny pod w??osiem to wymys??y projektant??w i marketingowc??w pr??buj─?cych nam wm??wi─?, ??e s─? one absolutnie niezb─?dne ??eby mie─? czyste z─?by. Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Terenowa hulajnoga spalinowa

Gara??, Pojazdy, Sportowe, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 26 Komentarze »

GoPed Trail RipperDopiero co pisa??em o easy-gliderze, a ju?? trafi??em na kolejny ciekawy pojazd. W przeciwie??stwie do glidera stworzony jest on do szale??stw off-roadowych. Chodzi o Go-Ped Trail Ripper, czyli urz─?dzenie, kt??re wygl─?da jak hulajnoga, a dzia??a jak skuter. Czterokonny silnik pozwala na rozp─?dzenie si─? do prawie 50km/h, a specjalny mechanizm amortyzacji gwarantuje, ??e ??aden teren nie b─?dzie przeszkod─?. Nie u??yto tu bowiem tradycyjnych amortyzator??w znanych m.in. z rower??w, ale specjalne rami─?, kt??re spr─???ynuje wraz z ko??em. Istnieje r??wnie?? mo??liwo??─? zmiany twardo??ci zawieszenia. Patrz─?c na go-ped’a w akcji, jestem pewien, ??e jest to naprawd─? ??wietna zabawka daj─?ca kup─? rado??ci. Nie jest te?? przy tym bardzo drogi (w por??wnaniu do glidera) bo kosztuje 1149$ (3177 z??).

Szczeg????y techniczne:
- pojemno??─? silnika: 45,7 cm3 (dwucylindrowy, ch??odzony powietrzem)
- pr─?dko??─? maksymalna: ok. 50 km/h
- prze??o??enie ??a??cucha: 6:98
- waga: 20kg
- pojemno??─? zbiornika paliwa: 1,5 l
- ??rednica k????: 11″
- hamulce: z przodu i z ty??u tarczowe (5,5″)
- ??adowno??─?: 181 kg

Film prezentuj─?cy go-pad’a w programie “beyond tommorow”

[via TechEBlog]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 21 ??rednia: 4.48 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Easy-glider: Maszyna poci─?gowa

Gara??, Pojazdy, Sportowe, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 18 Komentarze »

Easy-gliderStosunkowo rzadko si─? zdarza, ??eby wynalazek odni??s?? tak spektakularny sukces jak to urz─?dzenie. Easy-glider powstawa?? od 2001 roku. Ci─?gle udoskonalany rozwija?? si─?, by nabra─? ostatecznego kszta??tu 2 lata p????niej. Do dnia dzisiejszego zd─???y?? zebra─? wiele nagr??d i odwiedzi─? kilka stacji telewizyjnych. Na czym polega kariera easy-glider’a? Wydaje mi si─?, ??e przede wszystkim na prostym pomysle. Urz─?dzenie to sk??ada si─? bowiem z jednego ko??a nap─?dzanego silnikiem elektrycznym, dr─???ka z kierownic─? i podestu z hamulcem no??nym i k????kami, na kt??rym mo??na “podr????owa─?”. Ka??de z tych element??w ma przy tym wiele zalet. Elektryczny silnik jest cichy i ekologiczny i pozwala na rozp─?dzenie si─? nawet do 60km/h! Ca??y przyrz─?d daje si─? ??atwo z??o??y─? dzi─?ki ??amanemu w po??owie dr─???kowi, a na kierownicy nie tylko znajdziemy manetk─? gazu i hamulec, ale r??wnie?? uchwyt na odtwarzacz mp3, do kt??rego mo??na pod??─?czy─? wbudowane g??o??niki. W obudowie silnika umieszczono tak??e dwa ??wiat??a. Najciekawsze jednak jest to, ??e je??li chcemy potraktowa─? glidera bardziej “na sportowo”, wystarczy wymontowa─? podest, zast─?puj─?c go ??y??worolkami na w??asnych nogach. Wydaje mi si─?, ??e takie rozwi─?zanie dostarcza najwi─?cej frajdy. Easy-glider produkowany jest obecnie w dw??ch odmianach - X6 i mocniejszym X7. W trakcie wprowadzania na rynek jest model dla dzieci (KIDS-glider) i ECO-glider, o kt??rym na razie niewiele wiadomo. Wersja X7 ma mocniejszy silnik, wydajniejsz─? bateri─? i off-road’ow─? opon─?. Jego cena wynosi 1600$ (4467 z??).

Kilka szczeg??????w technicznych modelu X6:
- czas ??adowania akumulatora: 6-8h (opcjonalnie mo??na kupi─? turbo-??adowark─?, kt??ra skraca czas ??adowania do 3-4h)
- zasi─?g: 20-25km
- pr─?dko??─? maksymalna: 21km/h (opcjonalnie oferowany jest tak??e silnik, kt??ry daje pr─?dko??─? 60km/h. Zalecany jest jednak tylko w przypadku korzystania z ??y??worolek)
- przyspieszenie: maksymalnie 1,5 m/s
- ??rednica ko??a: 20″
- waga: 25kg
- wymiary: d??. 50cm, szer. 30cm

Film prezentuj─?cy easy-glidera w programie “Beyond Tomorrow”:

Strona produktu. [via TechEBlog]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 4.43 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

patataj, patataj - koniem do baru

Kuchnia, Meble, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 2 Komentarze »

Ko??ski zestaw Przychodzi ko?? do baru:
- Piwo prosz─?
- 8 z??
kiedy ko?? powoli s─?czy piwo barman zagaduje:
- Rzadko widujemy tu konie.
- Nie dziwi─? sie, piwo za 8 z??!

Jak wida─? ko?? nadal ma z barem wiele wsp??lnego. Taki 12-kopytny zestaw sk??adaj─?cy si─? z dw??ch sto??k??w barowych i okr─?g??ego sto??u z podp??rk─? na nogi oferuje firma Butlers and Signs. Jest r─?cznie wykonany z ??ywicy i kosztuje 1299$ (3624 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 2.43 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Pi─?kne ??????eczko dla mniejszego i wi─?kszego dziecka

Dla Dzieci, Meble, Pok??j Dziec─?cy, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 13 Komentarze »

Leander bedPi─?kne, proste, funkcjonalne. Tak zrobione meble przyprawiaj─? mnie o u??miech na twarzy bo tego w??a??nie od nich oczekuj─?. W tym przypadku pi─?kna i prostoty wyja??nia─? nie trzeba, natomiast funkcjonalno??─? ??????eczka polega na tym, ??e dzi─?ki swej modularnej budowie “ro??nie” ono wraz z dzieckiem. Konstrukcja wykonana jest ze skandynawskiej brzozy, a materac z “oddychaj─?cej” pianki, kt??r─? pokrywa we??niane obicie. Niestety jego cena jest bardzo wysoka - 1399$ (3960 z??). Strona produktu. [via swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 10 ??rednia: 4.3 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

St???? z powy??amywanymi nogami

Biuro, Dla Zamo??nych (10ty??-100ty?? z??), Meble, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Salon, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 1 Komentarz »

Czyli kolejne zestawienie ciekawych inspiracji - tym razem pod lup─? id─? sto??y.

Stolik rubikaCo prawda od pewnego czasu s??owo “rubik” dzia??a mi na nerwy, ale co tam - stolik jest ca??kiem uroczy. Jego ma??e wymiary (40 x 40 x 40 cm) powoduj─?, ??e najlepiej sprawdzi si─? jako podstawka na telefon lub tzw coffe table. Wykonany jest z akrylu, a jego cena jest stosunkowo wysoka bo wynosi a?? 600$ (1686 z??). To troch─? du??o jak na wielk─? kostk─? rubika, kt??ra w dodatku nie dzia??a. Strona producenta. [via Techie Diva]

Time TableTen wynalazek jest nie tylko sto??em, ale r??wnie?? zegarem i lamp─?. Jego blat pokryty jest specjaln─? elektro-luminescencyjn─? powierzchni─?, kt??ra potrafi wy??wietla─? aktualn─? godzin─? lub po prostu ??wieci─?. Dodatkowo w stolik wbudowany jest alarm i timer, kt??ry mo??e go wy??─?cza─? na noc. Na razie jednak jest to niedost─?pny na rynku prototyp. [via Cribcandy]

Fire Table Ten st???? r??wnie?? ??wieci tylko inaczej bo z jego wn─?trza wydobywa si─? ??ywy ogie??. Mo??na powiedzie─?, ??e to po??─?czenie stolika z kominkiem. Dzi─?ki temu jest nie tylko eleganckim i stylowym meblem, ale r??wnie?? tworzy wyj─?tkowo ciep??─? atmosfer─? w pomieszczeniu. St???? jest robiony r─?cznie, wy??─?cznie z naturalnych ??aroodpornych materia????w. P??omie?? pali si─? dzi─?ki specjalnemu ??elowi na bazie alkoholu, kt??ry pe??ni rol─? paliwa. Cena, w zale??no??ci od u??ytego drewna waha si─? mi─?dzy ┬?900, a ┬?1100 (5051 - 6175 z??). Strona producenta. [via OhGizmo!]

Mashroom TableA to propozycja dla grzybiarzy i le??nych stwork??w. Ciekawy stolik, wygl─?dem przypominaj─?cy grzyby. W istocie wydaje si─? by─? bardzo praktyczny ze wzgl─?du na fakt, ??e posiada wiele oddzielnych powierzchni. Mo??na go wi─?c mianowa─? okre??leniem 7w1. Ka??dy “grzybek” ma inn─? wysoko??─? i inn─? ??rednic─? “kapelusza”. Cena tego grzybowego stolika wynosi 985$ (2769 z??). [via Cribcandy]

St???? typu ??y??ka, n????, widelecNa sto??ach do??─? cz─?sto goszcz─? r????nego typu sztu─?ce, ale rzadko kiedy mo??na spotka─? st????, kt??ry jest z nich zbudowany. A ten w??a??nie jest. Jedynym materia??em, u??ytym do jego stworzenia by??y ??y??ki, widelce i no??e. Wygl─?da zadziwiaj─?co dziwnie i pewnie nie jest te?? zbyt praktyczny. No c????, taki ju?? urok inspiracji - podobnie jak mi??o??─?, czasem za??lepia ;) [via TechEBlog]

Animi Causa InflowTen st???? to istny potw??r - po??yka wszystko co si─? na nim po??o??y. Jego metalowa konstrukcja owini─?ta jest gumow─? link─? o d??ugo??ci jednego kilometra! Dzi─?ki temu r????ne przedmioty takie jak butelka wina, notes, gazeta, klucze czy pilot do telewizora mo??na umieszcza─? nie tylko na jego “blacie”, ale r??wnie?? po bokach, a nawet od spodu. Dost─?pna jest r??wnie?? jego mniejsza wersja. Chc─?c kupi─? ten st???? musimy si─? liczy─? z tym, ??e po??knie on r??wnie?? domowy bud??et. Jego cena to 2999Ô?? (113336 z??). [via freshome]

Lewituj─?cy st????Kto powiedzia??, ??e st???? musi mie─? 4 nogi? Alexandre Boucher, tw??rca lewituj─?cego sto??u wierzy, ??e wystarczy tylko jedna. W zasadzie po jej ??rednicy mo??na s─?dzi─?, ??e to bardziej filar ni?? noga. Tak czy inaczej, utrzymuje ca??y st???? w r??wnowadze. Minimalistyczny design wygl─?da do??─? interesuj─?co, a dzi─?ki swej budowie pokazuje, ??e otwarta przestrze?? liczy si─? nie tylko nad, ale i pod sto??em. [via Cribcandy]

Hope TableNa zako??czenie co?? naprawd─? wyj─?tkowego. Zaprojektowany przez Rafaela Morgan “st???? nadziei“. Nie jest on tylko pi─?knym i inspiruj─?cym przedmiotem. Ten st???? to r??wnie?? przes??anie do wszystkich designer??w, m??wi─?ce o tym ??e wspania??e idee s─? wsz─?dzie i jak list w butelce, czekaj─? jedynie na ich odkrycie. W ca??ym zestawieniu wygrywa on u mnie bezapelacyjnie. [via freshome]

A Was kt??ry najbardziej zainspirowa???

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Prawie ??????ko wodne

Meble, Sypialnia, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 2 Komentarze »

?ü????ko na spr─???ynachCz??owiek sp─?dza w ??????ku prawie 1/3 swojego ??ycia. Wydaje si─?, ??e jest to wystarczaj─?cy pow??d by spa─? na czym?? wyj─?tkowym. By─? mo??e wielu z Was chcia??oby mie─? w domu ??????ko wodne (niekoniecznie takie), jednak cz─?sto wi─???e si─? to z obawami o chorob─? morsk─? czy wra??eniem, ??e le??y si─? w hamaku. Inne, ciekawe przede wszystkim ze wzgl─?du na samo rozwi─?zanie i design jest ??????ko, kt??re zamiast standardowych n??g ma spr─???yny ze zu??ytych samochod??w. Ka??de ??????ko jest r─?cznie numerowane i podpisane przez osob─?, kt??ra je wykonywa??a. Cena bez materaca to 1350$ (3797 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login