Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Polska Pensja (501-3ty?? z??)

CES 2008: Daisy - pierwsze przeno??ne radio internetowe/FM

Elektronika, Polska Pensja (501-3ty?? z??) Brak komentarzy »

Intempo Daisy - przeno??ne radio internetoweFirma Intempo zaprezentowa??a pierwsze przeno??ne radio internetowe. Zakrzywiony kszta??t oddziela g??o??nik od wy??wietlacza z umieszczonymi z boku suwakami dotykowymi. Daisy oferuje dost─?p do ponad 6000 stacji, oczywi??cie je??li jest w zasi─?gu sieci. Je??li nie, zawsze mo??na skorzysta─? z tradycyjnego radia FM. Urz─?dzenie ma r??wnie?? alarm i akumulator umo??liwiaj─?cy dzia??anie nawet przez 20 godzin. Daisy wejdzie do sprzeda??y prawdopodobnie w kwietniu i b─?dzie kosztowa??o ok 150┬? (710 z??). [via Product Reviews]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 3.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Fusion, czyli posiedzie─? na rogu

Kuchnia, Meble, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Salon 2 Komentarze »

FusionFusion to ciekawe rozwi─?zanie dla jadalni. Kszta??t krzese?? dopasowany jest bowiem do zaokr─?glonych rog??w sto??u. Jest to jednak propozycja dla os??b, kt??re nie wierz─? w przes─?dy i nie obawiaj─? si─?, ??e zostan─? star─? pann─? czy kawalerem. Komplet stolika i czterech krzese?? kosztuje 990 z?? i jest do kupienia w ikei.

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Strida 5.0 - Naj??atwiej sk??adany sk??adak na ??wiecie

Gara??, Pojazdy, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Sportowe 5 Komentarze »

Strida 5.0Pami─?tacie Wigry3? Takimi sk??adakami wozili si─? nasi rodzice i m??odzie?? przed er─? bmx’??w. Potem by??y rowery g??rskie, downhill’owe i inne ciekawe wynalazki. Historia lubi zatacza─? ko??o i w pewnym sensie w??a??nie to zrobi??a. Strida 5.0 to sk??adany rower, kt??rego najbardziej promowan─? cech─? jest prostota sk??adania. Czynno??─? ta zajmuje dos??ownie chwilk─?, a po tym rower drastycznie zmniejsza ilo??─? zajmowanego miejsca. Ci, kt??rzy z sentymentu do sk??adak??w chcieliby naby─? Strid─?, mog─? to zrobi─? za 799$ (2074 z??). Wi─?cej zdj─?─? i danych technicznych znajdziecie na stronie producenta. [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

LifeSaver - butelka ratuj─?ca ??ycie

Akcesoria, Polska Pensja (501-3ty?? z??) 2 Komentarze »

LifeSaver Bottle LifeSaver Bottle LifeSaver Bottle - przekr??j

Tsunami w Azji i huragan Katrina w Stanach z pewno??ci─? na wielu ludziach wywar??y wielki wp??yw - na jednych bezpo??rednio, na innych po??rednio. Biznesmen Michael Pritchard po tych wydarzeniach stworzy?? przedmiot, kt??ry w podobnych kataklizmach mo??e ratowa─? ??ycie - butelk─?, kt??ra sprawia, ??e brudna woda staje si─? zdatna do picia. Brzmi i wygl─?da niesamowicie, ale to chyba tylko dlatego, ??e taka w??a??nie jest. Wi─?kszo??─? filtr??w potrafi zatrzyma─? bakterie mierz─?ce 200 nanometr??w, ale nie radzi sobie ju?? z 10-krotnie mniejszymi wirusami wielko??ci 25 nanometr??w. Butelka LifeSaver oddziela wod─? od wszystkiego co jest wi─?ksze ni?? 15 nanometr??w! Butelka sprzedawana jest w dw??ch odmianach r????ni─?cych si─? ??ywotno??ci─?. Za 195┬? (1056 z??) mo??na przefiltrowa─? do 4000 litr??w wody, a chc─?c uzdatni─? 6000 litr??w, trzeba wyda─? 230┬? (1245 z??). Ceny netto. Do kupienia na stronie Livesaver systems. [via Productdose]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lampa i projektor slajd??w w jednym

O??wietlenie, Polska Pensja (501-3ty?? z??) 2 Komentarze »

Lampa projektorDawno temu pisa??em o siedmioosobowym rowerze dost─?pnym na stronach firmy Hammacher Schlemmer. Ta sama firma sprzedaje r??wnie?? wyj─?tkow─? lamp─? widoczn─? na zdj─?ciu. Jej unikalno??─? polega na dodatkowej funkcjonalno??ci, kt??rej znakomita wi─?kszo??─? lamp nie posiada. Mianowicie potrafi ona wy??wietla─? na ??cianie obraz z tradycyjnych slajd??w. Oczywi??cie mo??e si─? wydawa─?, ??e w dobie cyfrowych projektor??w, kamer wideo i plazmowych telewizor??w, urz─?dzenie takie jest kompletnie bezu??yteczne. Pozwol─? sobie jednak nie zgodzi─? si─? z tym stwierdzeniem, poniewa?? sam mam w pudle kilkana??cie sztuk turkusowych pude??ek z plastiku, mieszcz─?cych setki slajd??w dokumentuj─?cych moje beztroskie dzieci??stwo. Ogl─?danie ich w starym stylu mo??e jedynie spot─?gowa─? nostalgiczny nastr??j i t─?sknot─? za tamtymi czasami, a nie zrazi─? do wspomnie?? tylko dlatego, ??e nie wywo??uje si─? ich w rozdzielczo??ci HD.

Lampa z rzutnikiem wykonywana jest r─?cznie we francuskim Lyonie. Wykorzystuje ona precyzyjne soczewki pozwalaj─?ce odpowiednio skupi─? ??wiat??o zwyk??ej ??ar??wki na slajdzie i reflektorze, by w rezultacie wy??wietli─? je na ??cianie lub p????tnie. Ostro??─? i k─?t projekcji jest ustawialny i teoretycznie rzucany obraz mo??e by─? dowolnej wielko??ci. Cena wspomnie?? wynosi 249,95$ (670 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Sumo st????

Dekoracje, Meble, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Salon, Sportowe 1 Komentarz »

sumost????Dwie nogi zamiast czterech, dwie r─?ce, g??owa, zadek i bojowa postawa, a na g??rze szklany blat. Tak w??a??nie wygl─?da ten niezwyk??y st????. W sumie to nie wiem czy bardziej zas??uguje to na miano sto??u czy rze??by. Je??li tego drugiego to z pewno??ci─? jest to bardzo praktyczna rze??ba. Je??li ten st???? jest tym, na kt??rym chcia??by?? pi─? porann─? kaw─? to mo??esz go kupi─? za 225$ (603 z??). [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 2.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Co p??ywa w toalecie?

?üazienka, Dekoracje, Dla Pupili, Polska Pensja (501-3ty?? z??) Brak komentarzy »

WC RybkiRybki. Dzi─?ki specjalnie skonstruowanemu zbiornikowi wody s─? one wbrew pozorom bezpieczne i nie grozi im wyp??yni─?cie na g??─?bokie wody m??rz i ocean??w. Ca??o??─? sk??ada si─? z dw??ch odr─?bnych pojemnik??w z wypolerowanego, przezroczystego tworzywa, dzi─?ki kt??remu nie wida─? ??cianek i ma si─? wra??enie, ??e nie chcia??oby si─? by─? na miejscu fiszek. Jak wida─? na poni??szym filmie, noc─? toaleta wygl─?da jeszcze bardziej urokliwie. Cena tego wc akwarium to 299$ (856 z??). [via Neatorama] Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Przepraszamy za usterki

Polska Pensja (501-3ty?? z??), Prezenty, Ubrania i Akcesoria 6 Komentarze »

Zegarek Medicine ManDolce & Gabbana oferuje zegarek z tarcz─? inspirowan─? pierwsz─? kolorow─? plansz─? testow─? telewizji BBC. Nie r????ni si─? ona zreszt─? jako?? szczeg??lnie od planszy naszej rodzimej, pa??stwowej stacji. Taka ozdoba na r─?ce z pewno??ci─? do??─? wyra??nie b─?dzie wyr????nia─? si─? w t??umie. Cena zegarka wynosi 175┬? (974 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Poducha dla rolnik??w

Dla Dzieci, Pok??j Dziec─?cy, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Salon, Sypialnia, Tekstylia Brak komentarzy »

Krowiasta poduchaHelga jest mi??o??nikiem kr??w. Ma ich kilka i s─? dla niej tak wa??ne, ??e produkuje na ich wz??r wielkie pod??ogowe poduchy. Nie jest to mo??e super praktyczny i niezb─?dny przedmiot w domu, ale na pewno budzi zainteresowanie i wywo??uje u??miech na twarzy. Wszystkie kr??wki s─? naturalnej wielko??ci i mo??na wybiera─? mi─?dzy ma??ym cielakiem, wi─?ksz─? ja????wk─? oraz doros??─? krow─?. Ceny w zale??no??ci od wieku i rodzaju wahaj─? si─? mi─?dzy 300, a 800$ (830-2212 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Czarne chmury

Kuchnia, O??wietlenie, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Przedpok??j, Salon 2 Komentarze »

Czarne chmury w pokojuKiedy za oknem utrzymuje si─? pi─?kna pogoda, s??o??ce ??wieci, a niebo pozostaje bezchmurne przez d??u??szy czas, z pewno??ci─? przyda si─? ma??a odmiana. Ta lampa ma pono─? kszta??t czarnych chmur. Wykonana jest z porcelany i kosztuje 148,75Ô?? (559 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 1 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

We??niany sweter z tej owcy

Polska Pensja (501-3ty?? z??), Ubrania i Akcesoria 2 Komentarze »

Sweter z owcy ze zdj─?ciaOd d??u??szego czasu mo??na zauwa??y─? jak bardzo cenione przez konsument??w s─? naturalne produkty. Coraz wi─?cej ludzi nie chce ju?? pi─? rozcie??czonego mleka, wyci─?ga─? z wina pseudo-korek z tworzywa, czy w ko??cu nosi─? sztucznych ubra??, kt??re potrafi─? nas naelektryzowa─? jak lask─? ebonitow─?. Producenci naturalnych produkt??w potrafi─? wykorzysta─? ten zdrowy trend. Nie tylko utrzymuj─? odpowiednio wysokie ceny, ale r??wnie?? stosuj─? oryginalne zabiegi by nada─? swoim towarom jeszcze bardziej unikatowy charakter. Przyk??adowy sweter firmy Flocks jest tego idealnym przyk??adem. Ka??dy kupuj─?cy dowie si─? nie tylko o sk??adzie materia??u i sposobie prania, ale dostanie tak??e zdj─?cie owcy przed strzy??eniem. Bowiem ka??dy jeden produkt wykonany jest z we??ny jednego konkretnego zwierz─?cia. Na specjalnym blankiecie, obok zdj─?cia umieszczone s─? r??wnie?? dodatkowe informacje takie jak nazwa hodowli i kraj pochodzenia. Za t─? wiedz─? trzeba jednak s??ono zap??aci─? - 650$ (1770 z??). [via popgadget]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Scyzoryk nie kieszonkowy

Akcesoria, Narz─?dzia, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Prezenty 7 Komentarze »

Chyba nie ma sensu zbytnio sie rozpisywa─?. Powiem tylko, ??e jest to oryginalny szwajcarski scyzoryk, kt??ry posiada 77 funkcji i ma prawie 23cm szeroko??ci. Cena szalona jak sam pomys?? - 499,95┬? (2788 z??). [via coolest-gadgets]

Du??y szwajcarski scyzorykÔ??

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 12 ??rednia: 3.58 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login