Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Pok??j Dziec─?cy

Trawiasty Wazon

?üazienka, Akcesoria, Dekoracje, Kuchnia, Ogr??d, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 11 Komentarze »

Trawiasty wazonTrawiasty wazon zosta?? zaprojektowany przez Normanna Copenhagen, kt??ry tym samym wnosi wi─?cej natury w nasze cz─?sto plastikowe wn─?trza. Kwiaty w takim wazonie wygl─?daj─? do??─? normalnie, ze wzgl─?du na fakt, i?? tak w??a??nie wygl─?da ich naturalne ??rodowisko. Id─?c na ??─?k─? pe??n─? kwiat??w, zobaczymy mniej wi─?cej setki takich wazon??w ;-)

Nale??y doda─?, ??e jest on wykonywany r─?cznie i znowu podobnie jak u Matki Natury, ka??dy egzemplarz jest dzi─?ki temu unikalny. Trawiaste Wazony b─?d─? w sprzeda??y od lutego 2008 w internetowym sklepie Normanna, a ich ceny b─?d─? wynosi─? w zale??no??ci od wielko??ci: Ma??y 35Ô?? (127 z??); ??redni 45Ô?? (163 z??); Du??y 60Ô?? (218 z??). [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Livingstones - mi─?kkie kamienie

Bezcenne (cena nieznana), Dekoracje, Dla Dzieci, Meble, Pok??j Dziec─?cy, Salon, Sypialnia, Tekstylia 12 Komentarze »

Mi─?kki kamie??Mi─?kki kamie??Jak usi─???─? na kamieniu i nie “dosta─? wilka”? Wystarczy, ??e tym kamieniem b─?dzie jeden z wielu oferowanych przez Livingstones. Dost─?pne s─? otoczaki w r????nych rozmiarach, od kamyczk??w po wielkie g??azy. I co wa??ne, s─? mi─?kkie. [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 28 ??rednia: 4.43 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Zr??b to sam: Stacja ??aduj─?ca

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Elektronika, Pok??j Dziec─?cy, Salon, Sypialnia 17 Komentarze »

Stacja ??aduj─?caDziesi─?tki elektronicznych gad??et??w i pl─?tanina kabli. Je??li masz w domu 2 telefony kom??rkowe, odtwarzacz mp3, cyfr??wk─? i np. kamer─? to zobacz jak w prosty spos??b ogarn─?─? i uporz─?dkowa─? wszystkie ??adowarki w jednym miejscu.

W tym przyk??adzie wykorzystano stare pude??ko na zdj─?cia, jednak na dobr─? spraw─? mo??na u??y─? ka??de inne, byleby ??adnie wygl─?da??o i by??o odpowiednich rozmiar??w. Wystarczy wykona─? kilka otwor??w, przez kt??re wygl─?da─? b─?d─? wtyczki ??adowarek oraz umie??ci─? w nim zwyk??─? listw─? zasilaj─?c─?. I to by by??o na tyle. Wi─?cej zdj─?─? znajdziecie tutaj. Powodzenia! :) [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Spinacze w koszu na ??mieci

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Kuchnia, Pok??j Dziec─?cy Brak komentarzy »

Trzymacz worka na ??mieciSpinacze na pranie od momentu ich wynalezienia znalaz??y ju?? wiele innych zastosowa??. Oto jedno z nich. Sk??adaj─?cy si─? z dw??ch drewnianych element??w stela??, zako??czony jest czterema spinaczami, kt??re trzymaj─? worek, a konkretnie worek na ??mieci. Strona produktu. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.75 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

To ja, Narcyz si─? nazywam

?üazienka, Akcesoria, Dekoracje, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Lustro i love me Lustro Lustro Lustro

Je??li lubicie oryginalne lustra to chyba bardziej wyszukanych i fiku??nych nie znajdziecie. Francuska firma Domestic stworzy??a ich ca??─? seri─? pod nazw─? Narcisse (narcyz). Wygl─?daj─? ciekawie, roz??wietlaj─? ciemne k─?ty mieszkania i przykuwaj─? wzrok. S─? bardziej elementem dekoracyjnym ni?? praktycznym przedmiotem jak zwyk??e, prostok─?tne lustra. No ale jak zwykle co?? za co??. Ceny narcyz??w wahaj─? si─? w zale??no??ci od wzoru. Widoczne tutaj mo??na kupi─? za 57-89 Ô?? (204-318 z??). [via Trendir]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 10 ??rednia: 4.6 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Sofa dla boksera

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Pok??j Dziec─?cy, Salon, Sportowe Brak komentarzy »

Sofa bokseraJe??li zaopatrzy??e?? si─? w krzes??o dla fan??w boksu, o kt??rym pisa??em 3 miesi─?ce temu, to ta wielka r─?kawica b─?dzie do niego pasowa??a jak ula??. Jest nie tylko du??a, ale i wygodna. Cena sofy nie jest niestety znana, ale zainteresowani i dociekliwi mog─? uzyska─? tak─? informacj─? na stronie producenta. [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 4.71 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

??wi─?teczna choinka 2d

Akcesoria, Biuro, Dekoracje, Ma??y Wydatek (51-100z??), Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon, Sypialnia Brak komentarzy »

Choinka na papierzeId─? ??wi─?ta, czas ??niw dla sprzedawc??w choinek, drzew bez kt??rych tradycja polskich ??wi─?t Bo??ego Narodzenia by??aby co najmniej niekompletna. Niekt??rzy jednak w swoich mieszkaniach nie maj─? miejsca na prawdziwe, zielone i pachn─?ce drzewko, albo maj─? awers do corocznego, rytualnego wycinania las??w, szk????ek i zagajnik??w. Dla nich w??a??nie powsta??o proste rozwi─?zanie, jakim jest plakat ??wi─?tecznej choinki. Ma wymiary 120×160cm, wystarczy roz??o??y─? i powiesi─? na ??cianie. Co prawda nie daje takich samych wra??e?? jak prawdziwe, ale te?? nie gubi igie?? i zajmuje tylko milimetr przestrzeni. Niestety nic nie jest idealne i nale??y pami─?ta─?, ??e stworzenie tej papierowej choinki r??wnie?? wymaga??o ??ci─?cia jakiego?? drzewa. Cena wynosi 22 Ô?? (80 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 3.57 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Drzwi do ping-ponga

Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Dla Dzieci, Meble, Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon, Sportowe 2 Komentarze »

Drzwi do ping ponga Drzwi do ping pongaJako wicemistrz ??l─?ska w rozgrywkach junior??w w tenisa sto??owego (lat temu 10 albo i wi─?cej), nie mog??em pomin─?─? takiego pomys??u na wykorzystanie zwyk??ych drzwi. Poza tym, ??e mo??na je otwiera─? tak jak standardowe, to wewn─?trz znajduje si─? mini-st???? do ping-ponga ze sztywn─? siatk─?. Wystarczy go przekr─?ci─? i ju?? mo??na rozegra─? partyjk─? z s─?siadem. Czy?? to nie genialne? Strona produktu. [via Ektopia]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 11 ??rednia: 4.09 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Nawiasem m??wi─?c, ??adna p????ka

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Pok??j Dziec─?cy, Salon, Sypialnia 4 Komentarze »

P????ka w nawiasachMatematyka s??u??y nie tylko naukowcom i poborcom podatkowym, ale r??wnie?? projektantom. Je??li masz na swojej p????ce ba??agan i zastanawiasz si─? jak najlepiej zorganizowa─? sobie rzeczy, sp??jrz na projekt “estudio breder“. W zale??no??ci od tego co jest na niej najwa??niejszym dla Ciebie przedmiotem, mo??esz umie??ci─? go mi─?dzy (nawiasami okr─?g??ymi) albo [kwadratowymi] lub ewentualnie w {klamrach}. Proste, ??adne i logiczne jak macierz transponowana. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Fiku??ne lampy Lamponiego

Bezcenne (cena nieznana), Biuro, O??wietlenie, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty 1 Komentarz »

Lampy LamponiÔ??egoW??oski artysta Maurizio Lamponi Leopardi zaczyna?? jako in??ynier mechanik. Z jakich?? jednak powod??w z czysto technicznego zawodu sta?? si─? artyst─? i zacz─??? tworzy─? ciekawe lampy. Pisa??em ju?? o jego lampach z cz─???ci skutera Vespa. Teraz poszed?? dalej szukaj─?c inspiracji w fiku??nych kszta??tach przedmiot??w codziennego i niecodziennego u??ytku. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Mia??d??─?cy stojak na p??yty CD

Akcesoria, Ma??y Wydatek (51-100z??), Pok??j Dziec─?cy, Salon 2 Komentarze »

Trzymak na p??yty CDKrowa, ??winia i kogut to 3 zwierz─?tka, kt??re z po??wi─?ceniem pomog─? utrzyma─? porz─?dek w??r??d Twoich p??yt CD lub czasopism(a). Jest to jedna z tych rzeczy, kt??re jedni nazw─? zabawnymi, inni dziwnymi a jeszcze inni g??upimi. Ca??o??─? sk??ada si─? z trzech modu????w; dw??ch bocznych k???? imituj─?cych element prasy i biednego zwierz─?tka po??rodku. Ca??o??─? kosztuje 39,95$ (100 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 3.57 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Meble holenderskie ;)

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 3 Komentarze »

Na pierwszy rzut oka wygl─?daj─? jakby mia??y si─? zaraz stopi─? albo jakby pochodzi??y z jakiej?? kresk??wki. Tak naprawd─? s─? r─?cznie rze??bione w Holandii, a ich projektantem jest Maarten Baas. Je??li chcesz mie─? w domu meble troch─? niecodzienne, te b─?d─? trafionym wyborem. [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 3.43 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login