Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Pojazdy

D-Box GP200: Odjazd dla fan??w symulacji komputerowych

Dla Zamo??nych (10ty??-100ty?? z??), Elektronika, Pojazdy, Prezenty, Sportowe 4 Komentarze »

D-Box GP200Prawdziwi fani komputerowych symulacji samochodowych, szczeg??lnie takich tytu????w jak Live For Speed, czy Richard Burns Rally oszaleli by ze szcz─???cia m??c dosi─???─? sprz─?tu, kt??ry widzicie na zdj─?ciach. Zosta?? on stworzony dla graczy, dla kt??rych sama kierownica to za ma??o. D-Box GP200 to niemal??e samoch??d i cho─? sam nie je??dzi to kosztuje 13,500┬? (65 562 z??), czyli tyle co auto ??redniej klasy. Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Martwy “punkt martwy”

Akcesoria, Pojazdy, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Lusterko wsteczne bez martwego punktuMartwy punkt w samochodzie bywa cz─?st─? przyczyn─? st??uczek i wypadk??w. W nowych samochodach da si─? go praktycznie w ca??o??ci wyeliminowa─?, jednak w autach z jednym lusterkiem bocznym jest to ju?? trudniejsze, ale nie niemo??liwe.

Standardowe lusterko wsteczne oferuje k─?t widzenia na poziomie 52 stopni, umo??liwiaj─?c tym samym obserwowanie jedynie tego co dzieje si─? za samochodem. Lusterko widoczne na zdj─?ciu pozwala na zobaczenie k─?ta 180 stopni. Takie rozwi─?zanie pozwala widzie─? wszystko to co dzieje si─? nie tylko z ty??u ale tak??e po obu stronach pojazdu.

Lusterka tego typu cz─?sto u??ywane s─? przez ameryka??sk─? policj─? i kierowc??w wy??cigowych. Wystarczy sobie wyobrazi─?, ??e dzi─?ki niemu wida─? ca??y ruch wok???? samochodu nawet na 5-pasmowej autostradzie. Je??li w og??le doczekamy si─? takich dr??g w Polsce to b─?dzie mo??na wykorzysta─? ten praktyczny gad??et jeszcze efektywniej. Lusterko eliminuj─?ce martwy punkt mo??na montowa─? na standardowym za pomoc─? specjalnych klips??w. Jego cena to 59,95$ (147 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Przeja??d??ka w stylu DaVinci

Gara??, Pojazdy, Sportowe, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 11 Komentarze »

The Ride z przekd??adni─? NuVinci“The Ride” to nazwa roweru w stylu retro firmy Ellsworth. Wygl─?d to jeden a spos??b dzia??ania to drugi, chyba wa??niejszy w tym przypadku aspekt. Rower ten zamiast tradycyjnego ??a??cucha i k???? z─?batych, ma zamontowan─? bezstopniow─? przek??adni─?, kt??rej idea zosta??a wynaleziona przez Leonardo DaVinci ju?? w 1490 roku, a po raz pierwszy zosta??a opatentowana w 1886 roku i otrzyma??a nazw─? wariatora. Mimo tak d??ugiej historii tego mechanizmu, chyba nigdy nie by?? on seryjnie montowany w rowerach (w skuterach za to jest stosowany z powodzeniem od lat). Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Strida 5.0 - Naj??atwiej sk??adany sk??adak na ??wiecie

Gara??, Pojazdy, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Sportowe 5 Komentarze »

Strida 5.0Pami─?tacie Wigry3? Takimi sk??adakami wozili si─? nasi rodzice i m??odzie?? przed er─? bmx’??w. Potem by??y rowery g??rskie, downhill’owe i inne ciekawe wynalazki. Historia lubi zatacza─? ko??o i w pewnym sensie w??a??nie to zrobi??a. Strida 5.0 to sk??adany rower, kt??rego najbardziej promowan─? cech─? jest prostota sk??adania. Czynno??─? ta zajmuje dos??ownie chwilk─?, a po tym rower drastycznie zmniejsza ilo??─? zajmowanego miejsca. Ci, kt??rzy z sentymentu do sk??adak??w chcieliby naby─? Strid─?, mog─? to zrobi─? za 799$ (2074 z??). Wi─?cej zdj─?─? i danych technicznych znajdziecie na stronie producenta. [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Szyberdach na niby

Dekoracje, Ma??y Wydatek (51-100z??), Pojazdy, Prezenty 1 Komentarz »

szyberdach na niby szyberdach na nibyMamy czasy, w kt??rych coraz trudniej odr????ni─? prawd─? od fa??szu. W imitacjach wszelakich przedmiot??w przoduj─? Chi??czycy - to pewne. Okazuje si─?, ??e potrafi─? podrobi─? wszystko, nawet dziur─? w dachu. Super sprawa dla niedowarto??ciowanych, kt??rym zabrak??o na dodatkowe wyposa??enie samochodu. Wystarczy naklei─? na dach i gotowe. Wiatru we w??osach nie poczujesz, ale to tylko Twoja s??odka tajemnica. Do kupienia na eBay’u za 24,99$ (68 z??). [via Coolest Gadgets]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 4.29 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Jedziemy na zakupy, czyli rowero-w??zek

Bezcenne (cena nieznana), Gara??, Pojazdy, Sportowe 1 Komentarz »

Row??zekJe??li chcesz wyskoczy─? na zakupy zwyk??ym rowerem, zastan??w si─?. Po pierwsze, gdzie zostawisz rower; po drugie czy masz drobne na w??zek; po trzecie jak zabierzesz si─? z zakupami do domu. Zdaje si─?, ??e Ryan’a McFarland nie zadowoli??y odpowiedzi na powy??sze pytania bo postanowi?? skonstruowa─? idealny do robienia zakup??w rower. Ca??a sztuka polega??a na tym, ??e zamiast przedniego ko??a, zamontowa?? sklepowy w??zek. Efekt, mimo ??e zabawny to z pewno??ci─? praktyczny. Nawet jad─?c samochodem, kt??ry m??g??by wydawa─? si─? najwygodniejszym ??rodkiem lokomocji, trzeba prze??adowywa─? do baga??nika ca??─? zawarto??─? w??zka. W przypadku wynalazku Ryan’a wszystkie te hipermarketowe rytua??y odchodz─? w niepami─?─?. Tutaj znajdziecie instrukcj─? budowy tego pojazdu, a tutaj stron─? konstruktora. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Samoch??d Pablo Picasso

Bezcenne (cena nieznana), Gara??, Pojazdy Brak komentarzy »

Citroen Picasso

Dora Maar to obraz Pablo Picasso, kt??ry zainspirowa?? Andy’ego Saunders by zrobi─? z citroena 2CV prawdziwe dzie??o sztuki.
Wi─?cej informacji na temat artysty i jego pomys??u, na stronie Daily Mail. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 9 ??rednia: 4.67 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Vespa i Lambretta w formie lampy na biurko

Gara??, O??wietlenie, Pojazdy, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 1 Komentarz »

Lambretta Rosa Pop Lambretta Pop Vespa Gialla Pop Vespa ZZ

Styl vintage powraca do ??ask. Ponadczasowe Osy produkowane s─? do dzi?? przez koncern Piaggio i to a?? w sze??ciu odmianach. Mimo to, najwi─?ksze zainteresowanie w??r??d pasjonat??w i designer??w budz─? te pierwsze modele z lat 70′. Lampy, kt??re tu widzicie powsta??y z cz─???ci takich w??a??nie skuter??w. Wszystkie wykonywane s─? r─?cznie przez artyst─? Lamponi Leonardi, a przy sk??adaniu zam??wienia mo??na precyzyjnie okre??li─? swoje oczekiwania co do kolorystyki czy modelu vespy lub lambretty, z kt??rego zostanie stworzona lampa. Taka wybredno??─? jednak nie pop??aca, gdy?? przyjdzie nam za ni─? zap??aci─? w granicach 1700-2000$ (4763-5603 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

3w1 - urz─?dzenie na 4 pory roku

Bezcenne (cena nieznana), Gara??, Narz─?dzia, Ogr??d, Pojazdy 2 Komentarze »

allseasonproduct2.jpg Dom z ogrodem to nie tylko przyjemno??─? zwi─?zana z w??asnym kawa??kiem ziemi, ale r??wnie?? obowi─?zki, do czego chyba przekonywa─? nie trzeba. W zale??no??ci od pory roku trzeba skosi─? lub przystrzyc trawnik, posprz─?ta─? jesienne li??cie lub od??nie??y─? obej??cie. Te podstawowe ogrodowe zaj─?cia wymagaj─? zazwyczaj co najmniej 3 narz─?dzi - Kosy (wzgl─?dnie kosiarki), grabi i ??opaty.

allseasonproduct.jpgGustav Landberg zaprojektowa?? urz─?dzenie, kt??re z powodzeniem je zast─?puje. Wygl─?da jak kosiarka, jednak za spraw─? wymiennych modu????w mo??e wykonywa─? wspomniane 3 rodzaje prac. Ju?? sam design powoduje, ??e chce si─? mie─? t─? maszyn─? w domu. Co prawda jest to na razie projekt koncepcyjny, ale mam nadziej─?, ??e czym pr─?dzej trafi do sprzeda??y, czego ??ycz─? wszystkim w??a??cicielom posesji. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 3.8 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Jedziemy na grilla

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Dekoracje, Ogr??d, Pojazdy Brak komentarzy »

MotoGrill MotoGrill MotoGrill

Wiem, o autach i zwi─?zanych z nimi przedmiotami pisa??em ju?? wielokrotnie. Trudno si─? jednak opami─?ta─?, gdy widzi si─? takie pomys??y jak ten na zdj─?ciach. Niedawno pisa??em o najmniejszym grillu na ??wiecie i pewnie jeszcze o tych weekendowych urz─?dzeniach b─?dzie mowa nie raz. Tymczasem zobaczcie jak mo??na wykorzysta─? do pieczenia kie??basy kawa??ek samochodu (Monaro GTS). [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 3.71 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Prorodzinny odkurzacz

Bezcenne (cena nieznana), Dla Dzieci, Narz─?dzia, Pojazdy 3 Komentarze »

Odkurzacz ??limakJe??li chcesz, ??eby Twoja pociecha towarzyszy??a Ci podczas domowych porz─?dk??w, ten odkurzacz nadaje si─? idealnie. Wygl─?da jak dzieci─?ca zabawka i umo??liwia maluchowi “podr????owanie” za sprz─?taj─?c─? mam─?. ??limak zosta?? zaprojektowany przez Kristine Anderson dla Philips’a. Nie wiadomo jednak czy wejdzie on do seryjne produkcji. [via Gizmo Diary]

Odkurzacz ??limak

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 13 ??rednia: 4.54 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Enertia - elektryczny motocykl

Dla Zamo??nych (10ty??-100ty?? z??), Gara??, Pojazdy 2 Komentarze »

Motocykl EnetriaOd d??u??szego czasu trwa wy??cig firm motoryzacyjnych powodowany szeroko poj─?t─? ochron─? ??rodowiska. Redukcja emisji dwutlenku w─?gla to priorytet wsp????czesnego ??wiata. Co jaki?? czas mo??emy przeczyta─? o nowych projektach jak cho─?by popularna, produkowana seryjnie toyota prius z nap─?dem hybrydowym. Najwi─?ksze koncerny samochodowe pracuj─? r??wnie?? nad ogniwami wodorowymi, kt??re nota bene mo??na ju?? spotka─? np. w londy??skich autobusach. General Motors zapowiedzia??, ??e do 2010 roku rozpocznie masow─? produkcj─? samochodu z takim nap─?dem. Nie da si─? ukry─?, ??e w obliczu topniej─?cych zasob??w ropy jest to nieunikniony kierunek rozwoju i do takich rozwi─?za?? b─?dzie nale??e─? przysz??o??─?. Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login