Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » O??wietlenie

Kaczka dziwaczka

Bezcenne (cena nieznana), Kuchnia, O??wietlenie, Salon, Sypialnia 4 Komentarze »

Lampa z kurczakaNa wst─?pie powiem, ??e jestem zaskoczony t─? lamp─? i to chyba nawet bardziej ni?? wykorzystana w niej kaczka. Ogl─?daj─?c codziennie dziesi─?tki bardziej lub mniej rewelacyjnych pomys????w (kt??rych niestety wszystkich nie jestem wstanie Wam zaprezentowa─?), wi─??? wydaje mi si─?, ??e wymy??lono ju?? wszystko co by??o do wymy??lenia i generalnie trudno jest stworzy─? co?? co przykuje uwag─? na d??u??ej ni?? zniesienie jajka. I to niezale??nie w jakiej dziedzinie. A ??e cz??owiek omylny to co chwil─? przekonuje si─? w jak wielkim jest b??─?dzie. Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 3.38 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lampa do k─?ta

O??wietlenie, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 1 Komentarz »

Lampa do k─?taCzy zauwa??yli??cie, ??e stoj─?ca lampa z okr─?g??ym aba??urem ??rednio pasuje do k─?ta pokoju? Firma Zinc Details zauwa??y??a i teraz sprzedaje lamp─?, kt??r─? bez problemu wstawisz w r??g, nie trac─?c przy tym wi─?cej przestrzeni ni?? jest to faktycznie niezb─?dne. Wszystko dlatego, ??e aba??ur jest wycinkiem ko??a o k─?cie 90 stopni czyli dok??adnie takim samym jaki maj─? Twoje ??ciany! (no chyba ??e kto?? zrobi?? fuszerk─?). Podchodz─?c do tego zagadnienia w abstrakcyjno-matematyczny spos??b, mo??na stwierdzi─?, ??e z jednego tradycyjnego aba??uru, mo??na wykona─? 4 pasuj─?ce do wszystkich k─?t??w pokoju. C???? za oszcz─?dno??─?. Tymczasem cena jednej takiej lampy wynosi 195$ (490 z??). [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lampka ??wiat??a

Akcesoria, Dekoracje, Grosze (1-50z??), Kuchnia, O??wietlenie, Salon 1 Komentarz »

Lampka ??wiat??aLampka ??wiat??aCzy mo??e by─? co?? bardziej romantycznego ni?? pyszna kolacja przy lampce wina i ??wiecach? Oczywi??cie, ??e mo??e, ale nie o to tutaj chodzi. S─?k w tym, ??e w sklepie Charles & Marie mo??na kupi─? za 12Ô?? (43 z??) bardzo ciekawe po??─?czenie kieliszka do wina i ??wiecznika. Rozwi─?zanie to jest bardzo oryginalne, a jednocze??nie na tyle proste, ??e w zasadzie maj─?c odpowiedni aba??urek, mo??na sobie taki przedmiot zrobi─? samemu. O to chyba jednak te?? nie chodzi bo trzeba docenia─? pomys??owo??─? projektant??w, kt??rzy dostarczaj─? nam tak fajne rzeczy i to w bardzo przyst─?pnej cenie.

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Litroenergia - ??wiat??o za darmo

Bezcenne (cena nieznana), O??wietlenie 15 Komentarze »

Litroenergia w praktyceLitroenergia jest nowym rodzajem materia??u kt??ry potrafi emitowa─? ??wiat??o przez 12 lat i nie potrzebuje do tego ani pr─?du, ani s??o??ca, ani ??adnego innego ??r??d??a zasilania! Illuminacyjne micro cz─?steczki, nie s─? toksyczne, s─? niedrogie i maj─? tyle mocy co 20 watowa ??ar??wka.

Oczywi??cie ze wzgl─?du na sw??j illuminacyjny charakter, materia?? ten ??wieci w spos??b nieprzerwany, a w dodatku mo??e to robi─? w dowolnym kolorze. Nie nagrzewa si─? ani nie ch??odzi i ma du??─? wytrzyma??o??─?. Materia?? ten mo??na formowa─? w dowolne kszta??ty dzi─?ki temu, ??e daje si─? wyt??acza─?, czy wtryskiwa─? w formy razem z tworzywem sztucznym.

Niew─?tpliwie jest to rewolucyjny produkt, kt??ry znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach ??ycia. Wykorzystanie go zwi─?kszy nasze bezpiecze??stwo (co wida─? na zdj─?ciu) i pozwoli zaoszcz─?dzi─? ogromne ilo??ci energii, je??li oczywi??cie zostanie m─?drze wdro??ony. Na stronie Peswiki.com mo??na dowiedzie─? si─? wi─?cej na jego temat. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 16 ??rednia: 4.81 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lampa w formie wielkiego spinacza

Bezcenne (cena nieznana), Biuro, O??wietlenie, Prezenty, Salon Brak komentarzy »

Paperclip Paperclip Paperclip

Ten spinacz to do??─? innowacyjna lampa zaprojektowana przez Bena Collette i Davida Wykes. Wykorzystali oni znany wszystkim kszta??t standardowego spinacza do papieru. Jest to na razie prototyp poniewa?? jego autorzy wci─??? poszukuj─? partner??w gotowych podj─?─? si─? produkcji tej nietypowej lampy. Strona produktu. [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 4.8 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lampka usb do czytania

Akcesoria, Grosze (1-50z??), O??wietlenie, Prezenty Brak komentarzy »

Lampka usb do czytaniaUsb sta?? si─? niezwykle popularnym systemem komunikacji o czym ??wiadczy ilo??─? gad??et??w z niego korzystaj─?cych. Ta diodowa lampka przeznaczona jest dla os??b, kt??re nie rozstaj─? si─? ze swoim komputerem i portami usb. Jest tak dlatego, ??e akumulator kt??ry zasila diody mo??na na??adowa─? tylko poprzez z??─?cze usb, co trwa ok 3h. Lampk─? mocuje si─? na ksi─???ce za pomoc─? klipsa, a element z diodami mo??na obraca─? w zakresie 180 stopni. Koszt wa??─?cego 7g gad??etu dla moli ksi─???kowych to 14$ (35 z??). [via Coolest Gadgets]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 4.4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Nie masz okna? Kup ??aluzje!

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Dekoracje, Gara??, Kuchnia, O??wietlenie, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 4 Komentarze »

Bright BlindPrzebywanie w pomieszczeniu bez okien mo??e wyra??nie wp??ywa─? na psychik─? cz??owieka i jest to kwestia niezaprzeczalna. Dla tych kt??rzy pracuj─? w tego typu miejscach istnieje jednak szansa ratunku. Bright Blind to ??aluzje, kt??re montuje si─? w dowolnym miejscu ??ciany. Specjalny elektroluminescencyjny materia??, z kt??rego s─? one wykonane, emituje wystarczaj─?co du??o ??wiat??a by sprawia─? wra??enie, ??e za nimi znajduje si─? prawdziwe okno. ??aluzje te wykonywane s─? r─?cznie i na zam??wienie. Nie wiadomo dok??adnie jaka jest cena, ale wiadomo, ??e w razie zainteresowania trzeba uzbroi─? si─? w cierpliwo??─? i sporo pieni─?dzy. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 11 ??rednia: 4.82 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Fiku??ne lampy Lamponiego

Bezcenne (cena nieznana), Biuro, O??wietlenie, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty 1 Komentarz »

Lampy LamponiÔ??egoW??oski artysta Maurizio Lamponi Leopardi zaczyna?? jako in??ynier mechanik. Z jakich?? jednak powod??w z czysto technicznego zawodu sta?? si─? artyst─? i zacz─??? tworzy─? ciekawe lampy. Pisa??em ju?? o jego lampach z cz─???ci skutera Vespa. Teraz poszed?? dalej szukaj─?c inspiracji w fiku??nych kszta??tach przedmiot??w codziennego i niecodziennego u??ytku. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Ptaki na kablu, czyli lampa po meksyka??sku

Bezcenne (cena nieznana), Dekoracje, O??wietlenie, Salon, Sypialnia 2 Komentarze »

Lampa w stylu Ô??ptaki na kabluÔ?ŁMeksyka??scy designerzy, Javier Henriquez i Sebastian Lara z eos m?Őxico stwozyli bardzo interesuj─?c─? lamp─? - 3 ptaki siedz─?ce na kablu. Jest to ciekawy pomys?? na delikatne o??wietlenie ??cienne i ciekaw─? dekoracj─? zarazem. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

??wiec─?ce cylindry

Bezcenne (cena nieznana), O??wietlenie, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Ubrania i Akcesoria Brak komentarzy »

Lampy z cylindr??w100 lat temu nagminnie nosi??o si─? je na eleganckich g??owach, a dzi?? mo??emy sobie je powiesi─? w naszych domach - oczywi??cie je??li w takiej formie wejd─? kiedykolwiek do seryjnej produkcji. Mowa o tradycyjnych cylindrach, z kt??rych brytyjski designer Jake Phipps stworzy?? wisz─?ce lampy. Wykonane s─? z czarnej we??ny na zewn─?trz i specjalnego ochronnego i odblaskowego materia??u wewn─?trz. Strona produktu. [via Uber Review]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

T─?cza pokojowa

Dekoracje, Dla Dzieci, Ma??y Wydatek (51-100z??), O??wietlenie, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty, Sypialnia Brak komentarzy »

T─?cza w pokojuTen gad??et przeznaczony jest dla dzieci i nosi nic nie m??wi─?c─? nazw─? “Odkrywam t─?cz─? w swoim pokoju”. Nie jest to nic u??ytecznego - po prostu wydaje si─? by─? fajnym i ciekawym elementem o??wietlenia. Urz─?dzenie wy??wietla na ??cianie ??uk w kolorach t─?czy. Wszystko to za spraw─? diod LED. W dodatku ma ono zamontowany czujnik ruchu, kt??ry pozwala na w??─?czanie i wy??─?czanie projekcji jednym ruchem r─?ki. Zabawka kosztuje 29,95$ (80 z??) na stronach sklepu telewizji Discovery Channel. [via Coolest Gadgets]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 10 ??rednia: 4.3 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lampa i projektor slajd??w w jednym

O??wietlenie, Polska Pensja (501-3ty?? z??) 2 Komentarze »

Lampa projektorDawno temu pisa??em o siedmioosobowym rowerze dost─?pnym na stronach firmy Hammacher Schlemmer. Ta sama firma sprzedaje r??wnie?? wyj─?tkow─? lamp─? widoczn─? na zdj─?ciu. Jej unikalno??─? polega na dodatkowej funkcjonalno??ci, kt??rej znakomita wi─?kszo??─? lamp nie posiada. Mianowicie potrafi ona wy??wietla─? na ??cianie obraz z tradycyjnych slajd??w. Oczywi??cie mo??e si─? wydawa─?, ??e w dobie cyfrowych projektor??w, kamer wideo i plazmowych telewizor??w, urz─?dzenie takie jest kompletnie bezu??yteczne. Pozwol─? sobie jednak nie zgodzi─? si─? z tym stwierdzeniem, poniewa?? sam mam w pudle kilkana??cie sztuk turkusowych pude??ek z plastiku, mieszcz─?cych setki slajd??w dokumentuj─?cych moje beztroskie dzieci??stwo. Ogl─?danie ich w starym stylu mo??e jedynie spot─?gowa─? nostalgiczny nastr??j i t─?sknot─? za tamtymi czasami, a nie zrazi─? do wspomnie?? tylko dlatego, ??e nie wywo??uje si─? ich w rozdzielczo??ci HD.

Lampa z rzutnikiem wykonywana jest r─?cznie we francuskim Lyonie. Wykorzystuje ona precyzyjne soczewki pozwalaj─?ce odpowiednio skupi─? ??wiat??o zwyk??ej ??ar??wki na slajdzie i reflektorze, by w rezultacie wy??wietli─? je na ??cianie lub p????tnie. Ostro??─? i k─?t projekcji jest ustawialny i teoretycznie rzucany obraz mo??e by─? dowolnej wielko??ci. Cena wspomnie?? wynosi 249,95$ (670 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login