Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Ogr??d

Trawiasty Wazon

?üazienka, Akcesoria, Dekoracje, Kuchnia, Ogr??d, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 11 Komentarze »

Trawiasty wazonTrawiasty wazon zosta?? zaprojektowany przez Normanna Copenhagen, kt??ry tym samym wnosi wi─?cej natury w nasze cz─?sto plastikowe wn─?trza. Kwiaty w takim wazonie wygl─?daj─? do??─? normalnie, ze wzgl─?du na fakt, i?? tak w??a??nie wygl─?da ich naturalne ??rodowisko. Id─?c na ??─?k─? pe??n─? kwiat??w, zobaczymy mniej wi─?cej setki takich wazon??w ;-)

Nale??y doda─?, ??e jest on wykonywany r─?cznie i znowu podobnie jak u Matki Natury, ka??dy egzemplarz jest dzi─?ki temu unikalny. Trawiaste Wazony b─?d─? w sprzeda??y od lutego 2008 w internetowym sklepie Normanna, a ich ceny b─?d─? wynosi─? w zale??no??ci od wielko??ci: Ma??y 35Ô?? (127 z??); ??redni 45Ô?? (163 z??); Du??y 60Ô?? (218 z??). [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Levitate - magnetyczna lewitacja

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Ogr??d, Salon 9 Komentarze »

LevitateLevitateBrytyjska firma Hoverit Ltd stworzy??a co?? w rodzaju le??aka. Le??ak ten jest odrobin─? niezwyk??y, o czym daje zna─? jego nazwa - Levitate. Chodzi bowiem o to, ??e daje osobie wypoczywaj─?cej mo??liwo??─? lewitacji. Zasada dzia??ania jest prosta i pewnie ka??dy zetkn─??? si─? z ni─? ju?? na lekcjach fizyki w podstaw??wce. Sporej wielko??ci magnesy umieszczone w podstawie le??aka odpychaj─? magnesy umieszczone pod le??─?cym. Dzi─?ki temu do??wiadcza on ciekawego wra??enia “p??ywania” w powietrzu. Producent milczy na temat ceny, jednak mo??na si─? spodziewa─?, ??e b─?dzie to raczej kwota z g??rnego zakresu kategorii “Polska Pensja”. Niezale??nie od tego, martwi mnie fakt, ??e projektanci tworz─?cy tego rodzaju b─?d?? co b─?d?? ciekawe meble, stawiaj─? na twarde, brzydkie i nieprzyjemne tworzywo sztuczne. My??l─?, ??e przy tego typu dobrach luksusowych, warto skoncentrowa─? si─? na coraz bardziej po??─?danych materia??ach naturalnych. [via Product Reviews]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 3 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Pi??ka no??na dla jednej osoby

Akcesoria, Dla Dzieci, Grosze (1-50z??), Ogr??d, Prezenty, Sportowe 1 Komentarz »

Pi??ka no??na na nibyPami─?tacie popularny swego czasu zestaw do trenowania gry w tenisa? Ludzie pr??buj─?cy sprzeda─? ten gad??et, walili wtedy rakiet─? w pi??k─? tenisow─? na gumce. Tenis jest ??wietny, ale najlepszy biznes i tak robi si─? na pi??ce no??nej. Swingball Reflex Soccer pozwala na gr─? w “nog─?” samemu ze sob─?, ale te?? z innymi. Zabawka kosztuje 9,99$ (25 z??). Mo??e nikt nie stanie si─? dzi─?ki temu drugim Ronaldinho, ale na pewno b─?dzie m??g?? sobie troch─? pokopa─? w ogr??dku. [via Product Reviews]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 3.25 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

WaterHog, czyli ??apanie deszczu

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Ogr??d Brak komentarzy »

WaterHogWaterHogW Polsce 1m3 wody kosztuje ok. 3,5 z??. Do tego dochodz─? op??aty za ??cieki w wysoko??ci ok. 2,5 z??/1m3. Bior─?c pod uwag─?, ??e ??yjemy w kraju, w kt??rym ??rednie roczne opady wynosz─? 600 mm to okazuje si─?, ??e na wodzie mo??na naprawd─? sporo zaoszcz─?dzi─?. Szczeg??lnie efektywnie w domach z du??─? powierzchni─? dachu i pi─?knymi ogrodami, kt??re wymagaj─? obfitego nawadniania.

Idealnym rozwi─?zaniem wydaje si─? by─? “WaterHog” czyli zbiornik do przechowywania deszcz??wki. Mo??e ona by─? wykorzystywana nie tylko we wspomnianym ogrodzie, ale r??wnie?? w domu, np. w toalecie lub domowej pralni. Pono─? mo??na j─? r??wnie?? pi─?, ale np. na ??l─?sku mog??oby to si─? wi─?za─? z pewnym ryzykiem. Warto doda─?, ??e w naszym klimacie 2/3 rocznych opad??w przypada na p????rocze letnie, czyli wtedy gdy woda jest najbardziej potrzebna. Jeden zbiornik mo??e pomie??ci─? 183 litry deszcz??wki. Dost─?pne s─? modele poziome oraz pionowe. [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

?üawka dla zakochanych (lub nie)

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Ogr??d 19 Komentarze »

Love seat Love seatTa ??awka by??a pono─? inspirowana wzlotami i upadkami zwi─?zk??w mi??osnych. Stworzona zosta??a przez Matthew Kroeker’a i mo??e s??u??y─? jako dwa odr─?bne krzes??a lub jedna, niczym puzzle, doskonale dopasowana do siebie ca??o??─?. Mi osobi??cie mebel ten przypomina r??wnie?? niekt??re ??awki w parku po przej??ciu kibic??w przegranej dru??yny pi??karskiej. Strona produktu. [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4.67 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

PiStolecik w Parasolce

Ogr??d, Ubrania i Akcesoria 1 Komentarz »

Parasol z pistoletem wodnymOstatnio by??o g??o??no o pewnym ma??ym pistoleciku i akurat tak si─? z??o??y??o, ??e firma Alex Woolley Design, wykorzysta??a tak─? bro?? w swoim projekcie. Zrobiona przez ni─? parasol ma nie tylko ciekawy/??mieszny kszta??t, ale przede wszystkim ciekawy gryf. W jednej r─?ce mo??esz trzyma─? i parasol i pistolet, a co interesuj─?ce, nie jest on jedynie ciekawie wygl─?daj─?cym gad??etem. Tak naprawd─? jest to pistolet na wod─?, kt??ra sp??ywa do niego metalow─? rurk─?. Idealna rzecz na ??migusa-dyngusa. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 3.2 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Domowa stacja meteorologiczna

Ogr??d, Salon, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Domowa stacja meteorologicznaJe??li nie do ko??ca wierzysz telewizyjnym pogodynkom to mo??esz sam zabawi─? si─? w meteorologa kupuj─?c sobie domow─? stacj─? pogodow─?. Sk??ada si─? ona m.in. z termometru, czujnik??w deszczu i wiatru (si??a i kierunek) oraz barometru. Wszystkie dane i tak zobaczysz w swoim telewizorze, bo pod??─?cza si─? do niego stacj─? odbiorcz─?, znajduj─?c─? si─? w domu. Czujniki i owa stacja porozumiewaj─? si─? bezprzewodowo. Co ciekawe, odbiornik potrafi tak??e przeprowadza─? kalkulacj─? pogody na nast─?pne 72 godziny. Cena urz─?dzenia wynosi 129,95$ (342 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 3.29 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Stylowy domek dla ptak??w

Akcesoria, Ma??y Wydatek (51-100z??), Ogr??d Brak komentarzy »

Ptasi domek3 dni temu pisa??em o psim karmniku dla ptak??w, a dzi?? o wyj─?tkowo ptasim domku - te?? dla ptaszk??w. Projektantem drewnianej chatki jest Damian O’Sullivan. Kszta??t wej??cia do domku nie tylko ??wietnie wygl─?da, ale te?? nie pozostawia w─?tpliwo??ci, dla kogo jest on przeznaczony. Cena to 17,50┬? (94 z??). [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 1.67 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Przeno??na toaleta

?üazienka, Akcesoria, Ogr??d, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 3 Komentarze »

Przeno??na toaleta
Miejskie toalety maj─? to do siebie, ??e albo ich nie ma, albo nie mamy ochoty z nich korzysta─?. Ten gad??et rozwi─?zuje problem braku wychodka. Wystarczy roz??o??y─? i ju??. W komplecie dostarczanych jest 8 jednorazowych work??w. Toaleta jest nie tylko lekka i przeno??na, ale r??wnie?? ekologiczna bo nie zu??ywa wody. Kosztuje 139,50$ (368 z??)) i ma 2 lata gwarancji. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Krzes??o, ??awa - forma 07

Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Meble, Ogr??d, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 15 Komentarze »

The form 07 The form 07 The form 07

To co widzicie na powy??szych zdj─?ciach to projekt o nazwie “The Form 07” stworzony przez Aleksey’a Belyalov. Krzes??a powsta??y w Kazachstanie i maj─? bardzo ciekaw─? funkcjonalno??─?. Mianowicie daj─? si─? demontowa─? i ??─?czy─? w d??u??sze ??awki. Opr??cz tego sam design jest do??─? interesuj─?cy poniewa?? tworzywo, z kt??rego wykonany jest ten produkt sprawia wra??enie powiewaj─?cego materia??u. [via Design Spotter]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Psi karmnik dla ptak??w

Akcesoria, Grosze (1-50z??), Ogr??d, Prezenty 3 Komentarze »

Karmnik :)Dla tych z Was, kt??rzy maj─? ogr??d i chc─? pom??c g??odnym i zmarzni─?tym ptaszkom, proponuj─? zainstalowanie na drzewie takiego karmnika. Nie do??─?, ??e wr??ble nape??ni─? brzuszki to w??a??ciciel karmnika b─?dzie m??g?? obserwowa─? niezwyk??e sytuacje, kt??re w przyrodzie normalnie nie wyst─?puj─?. Pomys?? jest oryginalny i chyba faktycznie musi budzi─? u??miech na twarzy. Dodam, ??e nie chodzi o “twarz” ptaszka. Cena wynosi 8,95$ (24 z??). [via Coolest Gadgets]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 2.83 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Kalosze z wodomierzem

Ogr??d, Ubrania i Akcesoria, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 5 Komentarze »

Kalosze wodomierze Kalosze to buty, kt??rych zadaniem jest przede wszystkim ochrona przed nieprzyjaznymi warunkami atmosferycznymi. Jest to wi─?c obuwie praktyczne i rzadko kiedy eleganckie (za wyj─?tkiem kaloszy Mary Jane rzecz jasna). Je??li mo??na wymaga─? od kaloszy czego?? wi─?cej ni?? ochrony przed wod─? to mo??e pomiaru jej poziomu? Ten model ma z boku nadrukowan─? skal─?, dzi─?ki kt??rej dowiesz si─? ile wody jest np. w Twojej piwnicy. Linia?? umo??liwia pomiar do 40cm, a je??li poczujesz wod─? na w??asnej nodze, oznacza to, ??e sko??czy??a si─? skala. Cena gumiak??w z wodomierzem wynosi 8400 Jen??w (192 z??). [via Tfts]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4.17 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login