Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Narz─?dzia

Du??o siatek, jeden uchwyt

Akcesoria, Grosze (1-50z??), Narz─?dzia 5 Komentarze »

One GripOne GripOne Grip to proste, skuteczne i pomocne podczas zakup??w narz─?dzie. Pozwala ono na z??apanie wielu jednorazowych siatek i ich wygodne noszenie. Wszystko za spraw─? ergonomicznego uchwytu, kt??ry w odr????nieniu od przeci─???onych foliowych torebek nie b─?dzie si─? nam wcina?? w d??onie powoduj─?c natychmiastowe niedokrwienie palc??w. “One Trip Grip Grocery Bag Holder” (to jego pe??na nazwa) kosztuje 4,99$ (12 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 13 ??rednia: 4.69 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Zr??b Pan ceg??─?!

Ma??y Wydatek (51-100z??), Narz─?dzia, Salon Brak komentarzy »

Brick MakerZimne wieczory nawiedzaj─? nas coraz cz─???ciej, a Ci z was, kt??rzy dysponuj─? w domu kominkiem, najlepiej wiedz─?, ??e w takie dni nie ma nic lepszego od ciep??a “domowego ogniska”. Brick Maker to nie du??e urz─?dzenie pozwalaj─?ce przygotowa─? ceg??─? ze zb─?dnego papieru, kt??ra pos??u??y za rozpa??k─?. Wystarczy wrzuci─? do niego mo??liwie du??o mokrych ulotek z hipermarket??w i innej przeczytanej lub nie makulatury, nast─?pnie nacisn─?─? mocno metalowe elementy prasy i gotowe. Po wysuszeniu, kostka nadaje si─? do podpalenia. Tak przygotowany papier pali si─? znacznie d??u??ej od zgniecionego w r─?kach czy zwini─?tego w rulonik. Urz─?dzenie dost─?pne jest za 29,98$ (74 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Komplet no??y dla cyrkowc??w

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Kuchnia, Narz─?dzia 1 Komentarz »

Pami─?tacie zestaw no??y niczym voodoo? Ten zestaw jest ca??kiem podobny z t─? r????nic─?, ??e zamiast trafia─? w posta─? cz??owieka, trzeba si─? postara─? by ostrze no??a go omin─???o - zupe??nie jak w cyrku. Komplet pi─?ciu no??y o nazwie Throwzini ma ostre ostrza ze stali nierdzewnej, drewniany blok jest wykonywany r─?cznie, ka??dy n???? posiada plastikow─? os??on─?, a wszystko to jest pono─? funkcjonalne i stylowe. Jedynie cena pozostaje nieznana. [via Coolest Gadgets]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Czaszka toaletowa

?üazienka, Akcesoria, Ma??y Wydatek (51-100z??), Narz─?dzia 17 Komentarze »

Czaszka toaletowaNie ma to jak wstawi─? sobie stylowy i sympatyczny przedmiot do ??azienki. O ile szczotka do toalety z za??o??enia nie jest ulubionym gad??etem gospody?? domowych i nikt nawet nie probuje nada─? jej odjechanego kszta??tu, o tyle zupe??nie inaczej jest z jej pojemnikiem. Ten model jest przeznaczony dla mi??o??nik??w mrocznych klimat??w. Toaletowa czaszka kosztuje 26,50$ (71 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Kapsel XXXL - otwieracz

Dekoracje, Kuchnia, Ma??y Wydatek (51-100z??), Narz─?dzia, Prezenty 10 Komentarze »

kapsel otwieracz xxlCzasem trzeba otworzy─? jak─??? butelk─? i jak na z??o??─? nie mo??na znale??─? otwieracza. Oczywi??cie sposob??w na ??ci─?ganie kapsla z butelki jest mniej wi─?cej tyle ile przedmiot??w pod r─?k─?, ale po co kombinowa─? - jeszcze nam zapalniczka wybuchnie… Najlepiej mie─? otwieracz zawsze w tym samym miejscu i najlepiej ??eby by?? mo??liwie du??y, by si─? nam nigdzie nie zapodzia??. Je??li w dodatku mo??e on by─? dekoracj─? naszej kuchni to ju?? w og??le sielanka. Taki w??a??nie jest magnetyczny otwieracz w kszta??cie kapsla w rozmiarze xxxl. Zawsze wisi na drzwiach lod??wki, wi─?c je??li jej nie zgubimy to nie musimy si─? te?? martwi─? o lokalizacj─? otwieracza. Jego cena wynosi okr─?g??e 10┬? (55 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

St???? bezpiecze??stwa

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Narz─?dzia, Sypialnia 1 Komentarz »

St???? do samoobronyJe??li boisz si─? o swoje bezpiecze??stwo, cierpisz na manie prze??ladowcze, wydaje Ci si─?, ??e jeste?? spartanem lub po prostu chcia??by?? mie─? pod r─?k─? niepozorny przyrz─?d do samoobrony, uzbr??j si─? w nocny stolik autorstwa James’a McAdam. Jak niewiele stolik??w, ten sk??ada si─? z tarczy, kija i kompletnie bezu??ytecznej w chwili zagro??enia metalowej podstawy. Gdy napastnik zacznie si─? ju?? dobija─? do Twojej twierdzy, wystarczy za??o??y─? blat na przedrami─?, chwyci─? mocno nog─? od sto??u i do boju! Bro?? wykonana jest z drzewa wi??niowego. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Drabina Cima

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Gara??, Narz─?dzia, Przedpok??j 2 Komentarze »

Cima Cima Cima

Ta drabina wytwarzana jest bez wykorzystania ??adnych ??rub, nit??w czy gwo??dzi. Jeden niezwykle cienki, lekki i wytrzyma??y kawa??ek w????kna w─?glowego. Designerska drabina Cima sprawdza si─? w wielu sytuacjach i ze wzgl─?du na jej wygl─?d, nie trzeba jej chowa─? za szaf─? czy pod ??????ko. [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Dziadek do orzech??w

Akcesoria, Kuchnia, Ma??y Wydatek (51-100z??), Narz─?dzia, Prezenty Brak komentarzy »

Wnuczki do orzech??wMy??l─?, ??e lepsz─? nazw─? dla tego urz─?dzenia by??aby wnuczka do orzech??w. Kszta??tne metalowe damy rozprawi─? si─? z najtwardszym nawet orzechem. Cena 20$ (55 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Metalowa karta kredytowa zamiast scyzoryka

Grosze (1-50z??), Narz─?dzia, Prezenty 2 Komentarze »

Karta kredytowa na przetrwanie FunkcjeBy─? mo??e nie wystarczy ona by przetrwa─? w d??ungli, ale je??li kto?? ma mniejsze potrzeby typu otwarcie butelki lub konserwy czy odkr─?cenie ??ruby to mo??e si─? przyda─?. Podstawow─? zalet─? “Credit Card Survival Tool” jest rozmiar. W odr????nieniu od scyzoryka, to narz─?dzie mo??na umie??ci─? w portfelu obok kart kredytowych/p??atniczych. Kosztuje 11,95$ (33 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

3w1 - urz─?dzenie na 4 pory roku

Bezcenne (cena nieznana), Gara??, Narz─?dzia, Ogr??d, Pojazdy 2 Komentarze »

allseasonproduct2.jpg Dom z ogrodem to nie tylko przyjemno??─? zwi─?zana z w??asnym kawa??kiem ziemi, ale r??wnie?? obowi─?zki, do czego chyba przekonywa─? nie trzeba. W zale??no??ci od pory roku trzeba skosi─? lub przystrzyc trawnik, posprz─?ta─? jesienne li??cie lub od??nie??y─? obej??cie. Te podstawowe ogrodowe zaj─?cia wymagaj─? zazwyczaj co najmniej 3 narz─?dzi - Kosy (wzgl─?dnie kosiarki), grabi i ??opaty.

allseasonproduct.jpgGustav Landberg zaprojektowa?? urz─?dzenie, kt??re z powodzeniem je zast─?puje. Wygl─?da jak kosiarka, jednak za spraw─? wymiennych modu????w mo??e wykonywa─? wspomniane 3 rodzaje prac. Ju?? sam design powoduje, ??e chce si─? mie─? t─? maszyn─? w domu. Co prawda jest to na razie projekt koncepcyjny, ale mam nadziej─?, ??e czym pr─?dzej trafi do sprzeda??y, czego ??ycz─? wszystkim w??a??cicielom posesji. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 3.8 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Skarbonka samowystarczalna

Akcesoria, Dla Dzieci, Narz─?dzia, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 1 Komentarz »

Samowystarczalna skarbonkaKto?? kiedy?? wymy??li?? skarbonk─? uznaj─?c, ??e najlepiej b─?dzie wygl─?da─? jako ??winka. Taka ??winka, gdy jest ju?? zape??niona monetami wymaga zr─?cznego rozbicia, a do tego niezb─?dny jest m??otek. Jest to typowy mechanizm konsumpcjonizmu, w kt??rym jedna potrzeba powoduje kolejn─?. Problem ten zosta?? sprytnie rozwi─?zany przez designer??w z “c.quoi”. Nadali oni swojej skarbonce kszta??t m??otka. Dzi─?ki temu rozwi─?zaniu, mo??e on zosta─? st??uczony sam przez siebie i wcale do tego nie potrzebuje ??winki. Cena 60$ (163 z??). [via Uber Review]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 3.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Scyzoryk nie kieszonkowy

Akcesoria, Narz─?dzia, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Prezenty 7 Komentarze »

Chyba nie ma sensu zbytnio sie rozpisywa─?. Powiem tylko, ??e jest to oryginalny szwajcarski scyzoryk, kt??ry posiada 77 funkcji i ma prawie 23cm szeroko??ci. Cena szalona jak sam pomys?? - 499,95┬? (2788 z??). [via coolest-gadgets]

Du??y szwajcarski scyzorykÔ??

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 12 ??rednia: 3.58 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login