Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Kuchnia

Fili??anka dla trojga

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Kuchnia, Prezenty 2 Komentarze »

3 in 1Co jest lepsze od jednej fili??anki? Trzy fili??anki! Jedna w drugiej, druga w trzeciej, niczym w reklamie szamponu 3 w 1. W trzyosobowym gronie mo??e okaza─? si─? wyj─?tkowo praktyczna ze wzgl─?du na 3 “ucha”. Ka??dy ma swoje i mimo, ??e pije si─? z trzech fili??anek to umy─? trzeba tylko jedn─?. Strona produktu. [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 12 ??rednia: 3.92 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Nogi kochank??w w butelce - oryginalny korek

Akcesoria, Grosze (1-50z??), Kuchnia, Prezenty, Sypialnia 3 Komentarze »

ParaKorek??eby b─?belki, smak i aromat nie ucieka??y, trzeba czym?? zatka─? niedopit─? butelk─?. Dost─?pnych “zatykaczy” jest wiele i jak zwykle jedne s─? bardziej a inne mniej oryginalne. Je??li za??o??ymy, ??e wiemy co si─? dzieje z zakochan─? par─? po wsp??lnym wypiciu butelki wina, wydaje si─? naturalnym, ??e najodpowiedniejszy korek to taki jak ten widoczny na zdj─?ciu. “Nogi kochank??w” wykonane i malowane s─? r─?cznie i kosztuj─? 4,99┬? (24 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 4.63 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lodowata szcz─?ka

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Kuchnia, Prezenty 3 Komentarze »

Lodowa szcz─?kaDobrze zmro??ony drink to podstawa. Jak dot─?d najlepszym sposobem na sch??adzanie napoj??w jest l??d. Mo??e on jednak przybiera─? r????ne formy. Jak wida─? na zdj─?ciu, czasami nawet do??─? ekscentryczne. Strona produktu. [via Uber Review]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 13 ??rednia: 4.62 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lataj─?cy widelec dla dzieci

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Dla Dzieci, Kuchnia 6 Komentarze »

Lataj─?cy widelecPono─? ka??dy z nas by?? kiedy?? dzieckiem, wi─?c pewnie doskonale pami─?tacie jak wygl─?da??y pr??by karmienia ??y??eczk─? czy widelcem. Do dzi??, by by??o ono skuteczniejsze, nie mo??e si─? obej??─? bez wmawiania maluchowi, ??e tak naprawd─? jest to samolot l─?duj─?cy w buzi b─?d─?cej na potrzeby obiadu l─?dowiskiem, a nie zwyk??y sztuciec. Jak sobie teraz o tym pomy??l─? to dochodz─? do wniosku, ??e takie ma??e dziecko musi mie─? naprawd─? ogromn─? wyobra??ni─? (zwa??ywszy, ??e metoda ta ma wysok─? skuteczno??─?), a przy tym jest naiwne i ??atwowierne. Na stronie Sibylle mo??na zobaczy─? projekt, dzi─?ki kt??remu dzieci nie musz─? ju?? by─? ok??amywane w celu podst─?pnego uzupe??nienia brak??w pokarmowych w organizmie. [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 4.25 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Trawiasty Wazon

?üazienka, Akcesoria, Dekoracje, Kuchnia, Ogr??d, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 11 Komentarze »

Trawiasty wazonTrawiasty wazon zosta?? zaprojektowany przez Normanna Copenhagen, kt??ry tym samym wnosi wi─?cej natury w nasze cz─?sto plastikowe wn─?trza. Kwiaty w takim wazonie wygl─?daj─? do??─? normalnie, ze wzgl─?du na fakt, i?? tak w??a??nie wygl─?da ich naturalne ??rodowisko. Id─?c na ??─?k─? pe??n─? kwiat??w, zobaczymy mniej wi─?cej setki takich wazon??w ;-)

Nale??y doda─?, ??e jest on wykonywany r─?cznie i znowu podobnie jak u Matki Natury, ka??dy egzemplarz jest dzi─?ki temu unikalny. Trawiaste Wazony b─?d─? w sprzeda??y od lutego 2008 w internetowym sklepie Normanna, a ich ceny b─?d─? wynosi─? w zale??no??ci od wielko??ci: Ma??y 35Ô?? (127 z??); ??redni 45Ô?? (163 z??); Du??y 60Ô?? (218 z??). [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Strzel sobie jajko sadzone

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Kuchnia 1 Komentarz »

Foremki na jajko sadzone??eby sobie troch─? urozmaici─? obiad, wystarczy po??o??y─? na patelni jeden z czterech foremek na jajko i poczeka─? a?? si─? zetnie. Dzi─?ki tak prostemu zabiegowi, na naszym talerzu pojawi si─? - w zale??no??ci od wybranej formy - pistolet, rewolwer lub uzi. Bo jak mo??e nie by─? nudno to niech nie b─?dzie, prawda? Strona produktu. [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 4.13 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Sto??ek na jaja

Akcesoria, Kuchnia, Ma??y Wydatek (51-100z??) 1 Komentarz »

Jajeczny sto??ekPrzyznacie, ??e jest to do??─? nietypowy spos??b na przechowywanie jajek. Wygl─?da ca??kiem nie??le i wszystko by??oby w porz─?dku, gdyby nie fakt, ??e takie rozwi─?zanie najlepiej sprawdza si─? chyba tylko na zdj─?ciu. Czy kto?? z Was dysponuje lod??wk─?, w kt??rej bez wyrzecze?? znalaz??oby si─? miejsce na taki jajeczny sto??ek? Nawet je??li tak to pewnie przy wyjmowaniu z niej czegokolwiek, nie trudno by??oby zrzuci─? przypadkowo kt??re?? z jaj. Szkoda, ??e w ??wi─?ta Wielkanocne nie praktykuje si─? stawiania w domu choinki bo wyobra??am sobie, ??e w??a??nie tak powinna ona wygl─?da─? - z pisankami zamiast jaj, rzecz jasna. Cena wynosi 20┬? (94 z??). [via Uber Review]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 3.8 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Zamieni─? puszk─? w butelk─?

Akcesoria, Grosze (1-50z??), Kuchnia 1 Komentarz »

Zamkni─?cie do puszkiNapoje w puszkach maj─? to do siebie, ??e po otwarciu nie da si─? ich zamkn─?─?, a co za tym idzie, trzeba je wypi─? od razu i w ca??o??ci. Dla tych, kt??rzy z jakich?? powod??w mimo tej niedogodno??ci wol─? puszk─? od butelki, stworzono praktyczne zamkni─?cie. Wystarczy na??o??y─? je na puszk─? by nagle zmieni??a si─? ona w butelk─?. Jedna sztuka kosztuje 7$ (17 z??). [via Uber Review]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 3.4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Obieranie na kolanie

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Kuchnia Brak komentarzy »

Obieranie na kolanieCi, kt??rzy lubi─? lub musz─? obiera─? codziennie warzywa, owoce albo cokolwiek innego, uciesz─? si─? by─? mo??e z takiego gad??etu. Mo??na si─? rozsi─???─? przed telewizorem i jednocze??nie mie─? wszystko co potrzeba pod r─?k─?, a konkretnie na kolanach. Strona produktu. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 3.17 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Spinacze w koszu na ??mieci

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Kuchnia, Pok??j Dziec─?cy Brak komentarzy »

Trzymacz worka na ??mieciSpinacze na pranie od momentu ich wynalezienia znalaz??y ju?? wiele innych zastosowa??. Oto jedno z nich. Sk??adaj─?cy si─? z dw??ch drewnianych element??w stela??, zako??czony jest czterema spinaczami, kt??re trzymaj─? worek, a konkretnie worek na ??mieci. Strona produktu. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.75 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Kubek z receptur─?

Akcesoria, Biuro, Kuchnia, Ma??y Wydatek (51-100z??), Prezenty 3 Komentarze »

Drink Selector MugPoka?? mi sw??j kubek a powiem Ci co pijesz. Idealne rozwi─?zanie do biura, w kt??rym nie zawsze sam przygotowujesz sobie nap??j. Kubek ten, dzi─?ki 3 obrotowym elementom ods??oni przed innymi receptur─? tego co pijesz. Kawa z mlekiem, herbata bez cukru, czy te?? mo??e kawka bez mleka i z 2 kostkami cukru? Nie trzeba ju?? codziennie odpowiada─? na te same pytania. Cena wynosi 23,99$ (59 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Kaczka dziwaczka

Bezcenne (cena nieznana), Kuchnia, O??wietlenie, Salon, Sypialnia 4 Komentarze »

Lampa z kurczakaNa wst─?pie powiem, ??e jestem zaskoczony t─? lamp─? i to chyba nawet bardziej ni?? wykorzystana w niej kaczka. Ogl─?daj─?c codziennie dziesi─?tki bardziej lub mniej rewelacyjnych pomys????w (kt??rych niestety wszystkich nie jestem wstanie Wam zaprezentowa─?), wi─??? wydaje mi si─?, ??e wymy??lono ju?? wszystko co by??o do wymy??lenia i generalnie trudno jest stworzy─? co?? co przykuje uwag─? na d??u??ej ni?? zniesienie jajka. I to niezale??nie w jakiej dziedzinie. A ??e cz??owiek omylny to co chwil─? przekonuje si─? w jak wielkim jest b??─?dzie. Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 3.38 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login