Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Gara??

Przeja??d??ka w stylu DaVinci

Gara??, Pojazdy, Sportowe, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 11 Komentarze »

The Ride z przekd??adni─? NuVinci“The Ride” to nazwa roweru w stylu retro firmy Ellsworth. Wygl─?d to jeden a spos??b dzia??ania to drugi, chyba wa??niejszy w tym przypadku aspekt. Rower ten zamiast tradycyjnego ??a??cucha i k???? z─?batych, ma zamontowan─? bezstopniow─? przek??adni─?, kt??rej idea zosta??a wynaleziona przez Leonardo DaVinci ju?? w 1490 roku, a po raz pierwszy zosta??a opatentowana w 1886 roku i otrzyma??a nazw─? wariatora. Mimo tak d??ugiej historii tego mechanizmu, chyba nigdy nie by?? on seryjnie montowany w rowerach (w skuterach za to jest stosowany z powodzeniem od lat). Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Nie masz okna? Kup ??aluzje!

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Dekoracje, Gara??, Kuchnia, O??wietlenie, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 4 Komentarze »

Bright BlindPrzebywanie w pomieszczeniu bez okien mo??e wyra??nie wp??ywa─? na psychik─? cz??owieka i jest to kwestia niezaprzeczalna. Dla tych kt??rzy pracuj─? w tego typu miejscach istnieje jednak szansa ratunku. Bright Blind to ??aluzje, kt??re montuje si─? w dowolnym miejscu ??ciany. Specjalny elektroluminescencyjny materia??, z kt??rego s─? one wykonane, emituje wystarczaj─?co du??o ??wiat??a by sprawia─? wra??enie, ??e za nimi znajduje si─? prawdziwe okno. ??aluzje te wykonywane s─? r─?cznie i na zam??wienie. Nie wiadomo dok??adnie jaka jest cena, ale wiadomo, ??e w razie zainteresowania trzeba uzbroi─? si─? w cierpliwo??─? i sporo pieni─?dzy. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 11 ??rednia: 4.82 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Strida 5.0 - Naj??atwiej sk??adany sk??adak na ??wiecie

Gara??, Pojazdy, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Sportowe 5 Komentarze »

Strida 5.0Pami─?tacie Wigry3? Takimi sk??adakami wozili si─? nasi rodzice i m??odzie?? przed er─? bmx’??w. Potem by??y rowery g??rskie, downhill’owe i inne ciekawe wynalazki. Historia lubi zatacza─? ko??o i w pewnym sensie w??a??nie to zrobi??a. Strida 5.0 to sk??adany rower, kt??rego najbardziej promowan─? cech─? jest prostota sk??adania. Czynno??─? ta zajmuje dos??ownie chwilk─?, a po tym rower drastycznie zmniejsza ilo??─? zajmowanego miejsca. Ci, kt??rzy z sentymentu do sk??adak??w chcieliby naby─? Strid─?, mog─? to zrobi─? za 799$ (2074 z??). Wi─?cej zdj─?─? i danych technicznych znajdziecie na stronie producenta. [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Jedziemy na zakupy, czyli rowero-w??zek

Bezcenne (cena nieznana), Gara??, Pojazdy, Sportowe 1 Komentarz »

Row??zekJe??li chcesz wyskoczy─? na zakupy zwyk??ym rowerem, zastan??w si─?. Po pierwsze, gdzie zostawisz rower; po drugie czy masz drobne na w??zek; po trzecie jak zabierzesz si─? z zakupami do domu. Zdaje si─?, ??e Ryan’a McFarland nie zadowoli??y odpowiedzi na powy??sze pytania bo postanowi?? skonstruowa─? idealny do robienia zakup??w rower. Ca??a sztuka polega??a na tym, ??e zamiast przedniego ko??a, zamontowa?? sklepowy w??zek. Efekt, mimo ??e zabawny to z pewno??ci─? praktyczny. Nawet jad─?c samochodem, kt??ry m??g??by wydawa─? si─? najwygodniejszym ??rodkiem lokomocji, trzeba prze??adowywa─? do baga??nika ca??─? zawarto??─? w??zka. W przypadku wynalazku Ryan’a wszystkie te hipermarketowe rytua??y odchodz─? w niepami─?─?. Tutaj znajdziecie instrukcj─? budowy tego pojazdu, a tutaj stron─? konstruktora. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Samoch??d Pablo Picasso

Bezcenne (cena nieznana), Gara??, Pojazdy Brak komentarzy »

Citroen Picasso

Dora Maar to obraz Pablo Picasso, kt??ry zainspirowa?? Andy’ego Saunders by zrobi─? z citroena 2CV prawdziwe dzie??o sztuki.
Wi─?cej informacji na temat artysty i jego pomys??u, na stronie Daily Mail. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 9 ??rednia: 4.67 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Vespa i Lambretta w formie lampy na biurko

Gara??, O??wietlenie, Pojazdy, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 1 Komentarz »

Lambretta Rosa Pop Lambretta Pop Vespa Gialla Pop Vespa ZZ

Styl vintage powraca do ??ask. Ponadczasowe Osy produkowane s─? do dzi?? przez koncern Piaggio i to a?? w sze??ciu odmianach. Mimo to, najwi─?ksze zainteresowanie w??r??d pasjonat??w i designer??w budz─? te pierwsze modele z lat 70′. Lampy, kt??re tu widzicie powsta??y z cz─???ci takich w??a??nie skuter??w. Wszystkie wykonywane s─? r─?cznie przez artyst─? Lamponi Leonardi, a przy sk??adaniu zam??wienia mo??na precyzyjnie okre??li─? swoje oczekiwania co do kolorystyki czy modelu vespy lub lambretty, z kt??rego zostanie stworzona lampa. Taka wybredno??─? jednak nie pop??aca, gdy?? przyjdzie nam za ni─? zap??aci─? w granicach 1700-2000$ (4763-5603 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Drabina Cima

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Gara??, Narz─?dzia, Przedpok??j 2 Komentarze »

Cima Cima Cima

Ta drabina wytwarzana jest bez wykorzystania ??adnych ??rub, nit??w czy gwo??dzi. Jeden niezwykle cienki, lekki i wytrzyma??y kawa??ek w????kna w─?glowego. Designerska drabina Cima sprawdza si─? w wielu sytuacjach i ze wzgl─?du na jej wygl─?d, nie trzeba jej chowa─? za szaf─? czy pod ??????ko. [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

3w1 - urz─?dzenie na 4 pory roku

Bezcenne (cena nieznana), Gara??, Narz─?dzia, Ogr??d, Pojazdy 2 Komentarze »

allseasonproduct2.jpg Dom z ogrodem to nie tylko przyjemno??─? zwi─?zana z w??asnym kawa??kiem ziemi, ale r??wnie?? obowi─?zki, do czego chyba przekonywa─? nie trzeba. W zale??no??ci od pory roku trzeba skosi─? lub przystrzyc trawnik, posprz─?ta─? jesienne li??cie lub od??nie??y─? obej??cie. Te podstawowe ogrodowe zaj─?cia wymagaj─? zazwyczaj co najmniej 3 narz─?dzi - Kosy (wzgl─?dnie kosiarki), grabi i ??opaty.

allseasonproduct.jpgGustav Landberg zaprojektowa?? urz─?dzenie, kt??re z powodzeniem je zast─?puje. Wygl─?da jak kosiarka, jednak za spraw─? wymiennych modu????w mo??e wykonywa─? wspomniane 3 rodzaje prac. Ju?? sam design powoduje, ??e chce si─? mie─? t─? maszyn─? w domu. Co prawda jest to na razie projekt koncepcyjny, ale mam nadziej─?, ??e czym pr─?dzej trafi do sprzeda??y, czego ??ycz─? wszystkim w??a??cicielom posesji. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 3.8 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Enertia - elektryczny motocykl

Dla Zamo??nych (10ty??-100ty?? z??), Gara??, Pojazdy 2 Komentarze »

Motocykl EnetriaOd d??u??szego czasu trwa wy??cig firm motoryzacyjnych powodowany szeroko poj─?t─? ochron─? ??rodowiska. Redukcja emisji dwutlenku w─?gla to priorytet wsp????czesnego ??wiata. Co jaki?? czas mo??emy przeczyta─? o nowych projektach jak cho─?by popularna, produkowana seryjnie toyota prius z nap─?dem hybrydowym. Najwi─?ksze koncerny samochodowe pracuj─? r??wnie?? nad ogniwami wodorowymi, kt??re nota bene mo??na ju?? spotka─? np. w londy??skich autobusach. General Motors zapowiedzia??, ??e do 2010 roku rozpocznie masow─? produkcj─? samochodu z takim nap─?dem. Nie da si─? ukry─?, ??e w obliczu topniej─?cych zasob??w ropy jest to nieunikniony kierunek rozwoju i do takich rozwi─?za?? b─?dzie nale??e─? przysz??o??─?. Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Unicycle - ko??o z peda??ami

Gara??, Pojazdy, Sportowe, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 2 Komentarze »

UnicycleCzy jeste?? przekonany, ??e na pewno potrzebujesz w swoim rowerze kierownicy, hamulc??w, siode??ka i a?? dw??ch k???? by sobie na nim poje??dzi─?? Projektanci z firmy Unicycle nie potrzebuj─? i za 74$ (205 z??) sprzedaj─? ko??o z peda??ami. Szczerze m??wi─?c trudno mi si─? dopatrze─? w tym urz─?dzeniu zar??wno praktycznego jak i rozrywkowego aspektu, ale mo??e si─? myl─?. Oby. Ko??o ma 20″ ??rednicy, a niebieska obr─?cz wykonana jest z aluminium. [via Productdose]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Terenowa hulajnoga spalinowa

Gara??, Pojazdy, Sportowe, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 26 Komentarze »

GoPed Trail RipperDopiero co pisa??em o easy-gliderze, a ju?? trafi??em na kolejny ciekawy pojazd. W przeciwie??stwie do glidera stworzony jest on do szale??stw off-roadowych. Chodzi o Go-Ped Trail Ripper, czyli urz─?dzenie, kt??re wygl─?da jak hulajnoga, a dzia??a jak skuter. Czterokonny silnik pozwala na rozp─?dzenie si─? do prawie 50km/h, a specjalny mechanizm amortyzacji gwarantuje, ??e ??aden teren nie b─?dzie przeszkod─?. Nie u??yto tu bowiem tradycyjnych amortyzator??w znanych m.in. z rower??w, ale specjalne rami─?, kt??re spr─???ynuje wraz z ko??em. Istnieje r??wnie?? mo??liwo??─? zmiany twardo??ci zawieszenia. Patrz─?c na go-ped’a w akcji, jestem pewien, ??e jest to naprawd─? ??wietna zabawka daj─?ca kup─? rado??ci. Nie jest te?? przy tym bardzo drogi (w por??wnaniu do glidera) bo kosztuje 1149$ (3177 z??).

Szczeg????y techniczne:
- pojemno??─? silnika: 45,7 cm3 (dwucylindrowy, ch??odzony powietrzem)
- pr─?dko??─? maksymalna: ok. 50 km/h
- prze??o??enie ??a??cucha: 6:98
- waga: 20kg
- pojemno??─? zbiornika paliwa: 1,5 l
- ??rednica k????: 11″
- hamulce: z przodu i z ty??u tarczowe (5,5″)
- ??adowno??─?: 181 kg

Film prezentuj─?cy go-pad’a w programie “beyond tommorow”

[via TechEBlog]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 21 ??rednia: 4.48 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Easy-glider: Maszyna poci─?gowa

Gara??, Pojazdy, Sportowe, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 18 Komentarze »

Easy-gliderStosunkowo rzadko si─? zdarza, ??eby wynalazek odni??s?? tak spektakularny sukces jak to urz─?dzenie. Easy-glider powstawa?? od 2001 roku. Ci─?gle udoskonalany rozwija?? si─?, by nabra─? ostatecznego kszta??tu 2 lata p????niej. Do dnia dzisiejszego zd─???y?? zebra─? wiele nagr??d i odwiedzi─? kilka stacji telewizyjnych. Na czym polega kariera easy-glider’a? Wydaje mi si─?, ??e przede wszystkim na prostym pomysle. Urz─?dzenie to sk??ada si─? bowiem z jednego ko??a nap─?dzanego silnikiem elektrycznym, dr─???ka z kierownic─? i podestu z hamulcem no??nym i k????kami, na kt??rym mo??na “podr????owa─?”. Ka??de z tych element??w ma przy tym wiele zalet. Elektryczny silnik jest cichy i ekologiczny i pozwala na rozp─?dzenie si─? nawet do 60km/h! Ca??y przyrz─?d daje si─? ??atwo z??o??y─? dzi─?ki ??amanemu w po??owie dr─???kowi, a na kierownicy nie tylko znajdziemy manetk─? gazu i hamulec, ale r??wnie?? uchwyt na odtwarzacz mp3, do kt??rego mo??na pod??─?czy─? wbudowane g??o??niki. W obudowie silnika umieszczono tak??e dwa ??wiat??a. Najciekawsze jednak jest to, ??e je??li chcemy potraktowa─? glidera bardziej “na sportowo”, wystarczy wymontowa─? podest, zast─?puj─?c go ??y??worolkami na w??asnych nogach. Wydaje mi si─?, ??e takie rozwi─?zanie dostarcza najwi─?cej frajdy. Easy-glider produkowany jest obecnie w dw??ch odmianach - X6 i mocniejszym X7. W trakcie wprowadzania na rynek jest model dla dzieci (KIDS-glider) i ECO-glider, o kt??rym na razie niewiele wiadomo. Wersja X7 ma mocniejszy silnik, wydajniejsz─? bateri─? i off-road’ow─? opon─?. Jego cena wynosi 1600$ (4467 z??).

Kilka szczeg??????w technicznych modelu X6:
- czas ??adowania akumulatora: 6-8h (opcjonalnie mo??na kupi─? turbo-??adowark─?, kt??ra skraca czas ??adowania do 3-4h)
- zasi─?g: 20-25km
- pr─?dko??─? maksymalna: 21km/h (opcjonalnie oferowany jest tak??e silnik, kt??ry daje pr─?dko??─? 60km/h. Zalecany jest jednak tylko w przypadku korzystania z ??y??worolek)
- przyspieszenie: maksymalnie 1,5 m/s
- ??rednica ko??a: 20″
- waga: 25kg
- wymiary: d??. 50cm, szer. 30cm

Film prezentuj─?cy easy-glidera w programie “Beyond Tomorrow”:

Strona produktu. [via TechEBlog]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 4.43 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login