Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Dla Bogaczy (100ty??-1mln z??)

Jetpack - witaj w przysz??o??ci!

Dla Bogaczy (100ty??-1mln z??), Gara??, Pojazdy, Sportowe 8 Komentarze »

jetpackJeszcze niedawno takie urz─?dzenia by??y jedynie w g??owach wizjoner??w i nie chodzi o sam pomys?? bo ju?? w 1960. roku firma Bell Aerosystems skonstruowa??a dla armii ameryka??skiej Bell Rocket Belt. Problemem zawsze by?? brak bezpiecze??stwa wynikaj─?cy z wykorzystania nadtlenku wodoru jako paliwa (jest ono r??wnie?? bardzo drogie) i d??ugo??─? lotu, kt??ry ogranicza?? si─? do 20-30 sekund. W przypadku Jetpack International, specjalny silnik turbinowy nap─?dzany jest ??atwo dost─?pnym i tanim paliwem lotniczym. Umo??liwia wznoszenie si─? na ok 75m i przebycie 43km z pr─?dko??ci─? 130km/h! Maksymalny czas lotu to 19 minut, a pilot nie mo??e wa??y─? wi─?cej ni?? 80kg. Urz─?dzenie ma trafi─? do sprzeda??y 11-go grudnia tego roku ale ju?? mo??na sk??ada─? zam??wienia. W cen─? wliczony jest trening i wynosi 200 000$ (562160 z??). Ciekawe jaki dokument upowa??nia do poruszania si─? tego typu wynalazkiem… Kto wie niech pisze :)

[via OhGizmo! i Uber Review]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Niesamowity st????

Biuro, Dla Bogaczy (100ty??-1mln z??), Meble, Salon 2 Komentarze »

Fletcher Capstan TableCzysta magia! Tak opisa?? ten st???? “Boat International Magazine”. I s??usznie bo to co wida─? na filmie nie pozwala u??y─? innego okre??lenia. Jest on wykonany z drewna d─?bowego i robiony wy??─?cznie na zam??wienie. Jego unikalno??─? polega na tym, ??e ze sto??u 6-osobowego mo??na zrobi─? st???? 12-osobowy zaledwie w 3 sekundy! By tego dokona─?, wystarczy przekr─?ci─? blat o 30 stopni. Dzi─?ki wbudowanemu w st???? mechanizmowi, na naszych oczach dokonuje si─? cudowna transformacja. Cena jest r??wnie?? zakr─?cona i w zale??no??ci od wersji wynosi od ┬?25000 do ┬?35000 (od 141000 z?? do 197000z??) . Strona producenta.

[via Gizmodo]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 10 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login