Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » Dekoracje

Trawiasty Wazon

?üazienka, Akcesoria, Dekoracje, Kuchnia, Ogr??d, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 11 Komentarze »

Trawiasty wazonTrawiasty wazon zosta?? zaprojektowany przez Normanna Copenhagen, kt??ry tym samym wnosi wi─?cej natury w nasze cz─?sto plastikowe wn─?trza. Kwiaty w takim wazonie wygl─?daj─? do??─? normalnie, ze wzgl─?du na fakt, i?? tak w??a??nie wygl─?da ich naturalne ??rodowisko. Id─?c na ??─?k─? pe??n─? kwiat??w, zobaczymy mniej wi─?cej setki takich wazon??w ;-)

Nale??y doda─?, ??e jest on wykonywany r─?cznie i znowu podobnie jak u Matki Natury, ka??dy egzemplarz jest dzi─?ki temu unikalny. Trawiaste Wazony b─?d─? w sprzeda??y od lutego 2008 w internetowym sklepie Normanna, a ich ceny b─?d─? wynosi─? w zale??no??ci od wielko??ci: Ma??y 35Ô?? (127 z??); ??redni 45Ô?? (163 z??); Du??y 60Ô?? (218 z??). [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Livingstones - mi─?kkie kamienie

Bezcenne (cena nieznana), Dekoracje, Dla Dzieci, Meble, Pok??j Dziec─?cy, Salon, Sypialnia, Tekstylia 12 Komentarze »

Mi─?kki kamie??Mi─?kki kamie??Jak usi─???─? na kamieniu i nie “dosta─? wilka”? Wystarczy, ??e tym kamieniem b─?dzie jeden z wielu oferowanych przez Livingstones. Dost─?pne s─? otoczaki w r????nych rozmiarach, od kamyczk??w po wielkie g??azy. I co wa??ne, s─? mi─?kkie. [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 28 ??rednia: 4.43 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Naklejki na desk─? sedesow─?

?üazienka, Dekoracje, Grosze (1-50z??) 1 Komentarz »

Ostatnio mogli??cie przeczyta─? o instrumentalnych deskach klozetowych. Dla tych, kt??rzy uwa??aj─? je za zbyt ekscentryczne proponuj─? zajrze─? na stron─? Pott-Spot, na kt??rej mo??na kupi─? ciekawe naklejki na nudny, bia??y sedes. Cena takiej ozdoby to 9,99Ô?? (36 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 3.25 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Zatankuj sw??j shaker

Akcesoria, Dekoracje, Kuchnia, Prezenty, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 11 Komentarze »

Dual fuel cocktail shakerTen samolot to nie tylko ??adna ozdoba kuchni/barku, ale r??wnie?? praktyczne narz─?dzie do przyrz─?dzania drink??w. Dual-Fuel Cocktail Shaker jest zrobiony z nierdzewnej niklowanej stali i mo??na go tankowa─? do skrzyde?? z obu stron. Z takim shakerem b─?dziesz zawsze przygotowany do ka??dej imprezy. Jego cena wynosi 99$ (249 z??). [via Uncrate]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 3 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lampka ??wiat??a

Akcesoria, Dekoracje, Grosze (1-50z??), Kuchnia, O??wietlenie, Salon 1 Komentarz »

Lampka ??wiat??aLampka ??wiat??aCzy mo??e by─? co?? bardziej romantycznego ni?? pyszna kolacja przy lampce wina i ??wiecach? Oczywi??cie, ??e mo??e, ale nie o to tutaj chodzi. S─?k w tym, ??e w sklepie Charles & Marie mo??na kupi─? za 12Ô?? (43 z??) bardzo ciekawe po??─?czenie kieliszka do wina i ??wiecznika. Rozwi─?zanie to jest bardzo oryginalne, a jednocze??nie na tyle proste, ??e w zasadzie maj─?c odpowiedni aba??urek, mo??na sobie taki przedmiot zrobi─? samemu. O to chyba jednak te?? nie chodzi bo trzeba docenia─? pomys??owo??─? projektant??w, kt??rzy dostarczaj─? nam tak fajne rzeczy i to w bardzo przyst─?pnej cenie.

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

To ja, Narcyz si─? nazywam

?üazienka, Akcesoria, Dekoracje, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Lustro i love me Lustro Lustro Lustro

Je??li lubicie oryginalne lustra to chyba bardziej wyszukanych i fiku??nych nie znajdziecie. Francuska firma Domestic stworzy??a ich ca??─? seri─? pod nazw─? Narcisse (narcyz). Wygl─?daj─? ciekawie, roz??wietlaj─? ciemne k─?ty mieszkania i przykuwaj─? wzrok. S─? bardziej elementem dekoracyjnym ni?? praktycznym przedmiotem jak zwyk??e, prostok─?tne lustra. No ale jak zwykle co?? za co??. Ceny narcyz??w wahaj─? si─? w zale??no??ci od wzoru. Widoczne tutaj mo??na kupi─? za 57-89 Ô?? (204-318 z??). [via Trendir]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 10 ??rednia: 4.6 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

??wi─?teczna choinka 2d

Akcesoria, Biuro, Dekoracje, Ma??y Wydatek (51-100z??), Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon, Sypialnia Brak komentarzy »

Choinka na papierzeId─? ??wi─?ta, czas ??niw dla sprzedawc??w choinek, drzew bez kt??rych tradycja polskich ??wi─?t Bo??ego Narodzenia by??aby co najmniej niekompletna. Niekt??rzy jednak w swoich mieszkaniach nie maj─? miejsca na prawdziwe, zielone i pachn─?ce drzewko, albo maj─? awers do corocznego, rytualnego wycinania las??w, szk????ek i zagajnik??w. Dla nich w??a??nie powsta??o proste rozwi─?zanie, jakim jest plakat ??wi─?tecznej choinki. Ma wymiary 120×160cm, wystarczy roz??o??y─? i powiesi─? na ??cianie. Co prawda nie daje takich samych wra??e?? jak prawdziwe, ale te?? nie gubi igie?? i zajmuje tylko milimetr przestrzeni. Niestety nic nie jest idealne i nale??y pami─?ta─?, ??e stworzenie tej papierowej choinki r??wnie?? wymaga??o ??ci─?cia jakiego?? drzewa. Cena wynosi 22 Ô?? (80 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 3.57 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Nie masz okna? Kup ??aluzje!

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Dekoracje, Gara??, Kuchnia, O??wietlenie, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 4 Komentarze »

Bright BlindPrzebywanie w pomieszczeniu bez okien mo??e wyra??nie wp??ywa─? na psychik─? cz??owieka i jest to kwestia niezaprzeczalna. Dla tych kt??rzy pracuj─? w tego typu miejscach istnieje jednak szansa ratunku. Bright Blind to ??aluzje, kt??re montuje si─? w dowolnym miejscu ??ciany. Specjalny elektroluminescencyjny materia??, z kt??rego s─? one wykonane, emituje wystarczaj─?co du??o ??wiat??a by sprawia─? wra??enie, ??e za nimi znajduje si─? prawdziwe okno. ??aluzje te wykonywane s─? r─?cznie i na zam??wienie. Nie wiadomo dok??adnie jaka jest cena, ale wiadomo, ??e w razie zainteresowania trzeba uzbroi─? si─? w cierpliwo??─? i sporo pieni─?dzy. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 11 ??rednia: 4.82 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Kable za p??ot!

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Dekoracje, Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 1 Komentarz »

P??otek na kable??yjemy w ??wiecie elektroniki i mimo, ??e coraz cz─???ciej dzia??a ona bezprzewodowo to wci─??? nie mo??emy obej??─? si─? bez wszechobecnych kabli. Stanowi─? one szczeg??lnie uci─???liwy problem gdy musz─? przebiega─? przez wi─?ksz─? cz─???─? mieszkania czy pokoju. Ciekawym rozwi─?zaniem zdaje si─? by─? p??otek na kable. Ma??e sztachety przykleja si─? do listwy pod??ogowej (oczywi??cie je??li si─? j─? ma) i wrzuca za nie wszystkie druty. Proste, ??adne i ciekawe. [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 9 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Kwieciste pisuary

?üazienka, Akcesoria, Dekoracje, Dla Zamo??nych (10ty??-100ty?? z??) 1 Komentarz »

Kwieciste pisuaryJe??li mo??e by─? ??adnie i kolorowo to dlaczego ma by─? nudno? Clark Sorenson, projektant kwiecistych pisuar??w wie jak o??ywi─? najnudniejsz─? nawet ??azienk─?. Jego gigantyczne kwiaty zrobione s─? z dok??adnie takiej samej porcelany jak zwyk??e bia??e elementy ??azienkowe z tym, ??e ka??dy z jego produkt??w jest r─?cznie tworzonym dzie??em sztuki. Ceny, w zale??no??ci od modelu wahaj─? si─? w zakresie 6500$ - 9500$ (16 675 - 24 372 z??). Wi─?cej zdj─?─? mo??ecie zobaczy─? na stronie artysty. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 3.75 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Ptaki na kablu, czyli lampa po meksyka??sku

Bezcenne (cena nieznana), Dekoracje, O??wietlenie, Salon, Sypialnia 2 Komentarze »

Lampa w stylu Ô??ptaki na kabluÔ?ŁMeksyka??scy designerzy, Javier Henriquez i Sebastian Lara z eos m?Őxico stwozyli bardzo interesuj─?c─? lamp─? - 3 ptaki siedz─?ce na kablu. Jest to ciekawy pomys?? na delikatne o??wietlenie ??cienne i ciekaw─? dekoracj─? zarazem. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

16 tonowy stoper do drzwi

Akcesoria, Dekoracje, Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon, Sypialnia, Tekstylia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

16 ton16 tonMasz w domu przeci─?gi i drzwi hulaj─? we wszystkie strony? Aby je zatrzyma─?, najlepszym rozwi─?zaniem jest 16 tonowy ci─???ar. Nie przestawi─? go ??adne drzwi, a go??cie zostan─? wprawieni w niema??e zdumienie widz─?c z jak wiele potrafi ud??wign─?─? Tw??j biceps. W rzeczywisto??ci “torba” wype??niona jest piaskiem i wa??y 2 funty czyli nie ca??y kilogram. Do kupienia za 40$ (107 z??). [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 3.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login