Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje

Wyniki wyszukiwania

Wieszaki z gestem

Co prawda o wieszakach pisa??em ju?? sporo, ale poniewa?? dla Was - drodzy czytelnicy - liczy si─? tylko jako??─?, pomin─? ten aspekt i napisz─? raz jeszcze.
We wszystkich kulturach gesty odgrywaj─? ogromn─? rol─?. Wiedz─? o tym m.in. kierowcy oraz radzieccy kibice Wo??kowa, kt??rym Kozakiewicz pokaza?? kiedy?? to co dzi?? pokazuje dziennikarzom w pewnej reklamie […]

Wieszak z g??rskimi szczytami

Mi??o??nicy g??r b─?d─? wniebowzi─?ci. Oto wieszak wykonany z drewna, kt??ry wygl─?da jak g??ry z pokrytymi ??niegiem┬á wierzcho??kami. Naturalny materia?? i odniesienie do przyrody to cechy, kt??re s─? coraz bardziej i cz─???ciej doceniane przez konsument??w. Jednak mimo niew─?tpliwej oryginalno??ci wieszaka, jego cena pozostawia wiele do ??yczenia. 175$ (440 z??) za kawa??ek wyciosanego drewna wydaje si─? by─? […]

Hookbox czyli pude??kohak

Hookbox to kombinacja haka i pude??ka na drobne przedmioty. Dost─?pne s─? dwie wersje kolorystyczne - czerwona i czarna. Warto te?? zaznaczy─?, ??e wieszaki s─? ceramiczne. Cena jednej sztuki wynosi 98$ (246 z??). Takie rozwi─?zanie wydaje si─? by─? idealnym dla go??ci, kt??rzy przychodz─?c zawsze przynosz─? ze sob─? jakie?? drobiazgi, kt??rych p????niej szukaj─?. [via Uncrate]
[ viagra canadian […]

Strza??ki na wieszaku

Wieszak to wdzi─?czny przedmiot dla projektant??w. Nick Leigh, autor tego modelu by─? mo??e inspirowa?? si─? kursorem myszki. Strza??ki wykonane s─? metod─? ci─?cia laserowego w arkuszu aluminium i wygl─?daj─? bardzo oryginalnie. [via Freshome]
[ discount cialis levitra viagra | how much does cialis cost | when was viagra released | fx.blogspot.com generic viagra | viagra cream | […]

Super wieszak

Ka??dy fan supermana powinien mie─? w szafie ten wieszak. Jest to projekt Romana Ficek. Do kupienia na stronie Comunistar Designers. [via Neatorama]

[ when was viagra released | soft gel viagra | viagra on line canadian pharmacy | how much is viagra from canada | viagra 50 mg | viagra brand | best herbal viagra | […]

3 oryginalne wieszaki stoj─?ce

O wieszakach by??a ju?? mowa nie raz (1, 2, 3, 4, 5), ale nigdy o tych tradycyjnych stoj─?cych, na kt??rych najlepiej wygl─?da p??aszcz lub prochowiec z kapeluszem na szczycie. Czasy si─? troch─? zmieni??y, szlachetne drewno i klasyczny styl odesz??y w zapomnienie, a kapelusz nosi ju?? tylko Rokita. Dzi?? uwag─? przykuwa oryginalny pomys??, a nie kunszt […]

Ksi─???ki na wieszakach

W czerwcu opublikowa??em zestawienie ciekawych p????ek na ksi─???ki, a dzi?? wpad??o mi w r─?ce kolejne interesuj─?ce rozwi─?zanie dla moli ksi─???kowych. System stworzony przez Unal&Boler sk??ada si─? z metalowych ramek zawieszonych na haczykach. W ten spos??b mo??na swoje ksi─???ki umie??ci─? nawet w szafie… [via Freshome]
[ viagra for teens | how much cialis | viagra cialis | […]

Palec zamiast wieszaka

O wieszakach inspirowanych motoryzacj─? ju?? by??o, wiec teraz b─?dzie o innych. Konkretnie w kszta??cie palca. Czy?? to nie dobry pomys??, by zamiast zwyk??ego (bardziej lub mniej wyszukanego) haczyka w kuchni czy ??azience wystawa?? ze ??ciany ludzki palec? No, mo??e nie do ko??ca ludzki bo wykonany jest z tworzywa, ale i tak wygl─?da bardzo oryginalnie. Do […]

Spinacz gigant!

To naprawd─? co?? wielkiego. Gigantyczny spinacz, kt??ry nie tylko potrafi utrzyma─? pranie na sznurku, ale r??wnie?? mo??e pos??u??y─? jako “wieszak” na r─?cznik w ??azience, czy stojak na Twoje zdj─?cia lub p??yty CD. W zasadzie mo??esz go wykorzysta─? na wiele sposob??w w zale??no??ci od Twojej wyobra??ni. Ma 20cm d??ugo??ci i kosztuje 9,99┬? (56 z??). [via Uber […]

W stylu Kubicy

Znowu powraca temat motoryzacyjny w przedmiotach codziennego u??ytku (vide klik1, klik2). Tym razem inspiracj─? jest formu??a 1.
Co ma wsp??lnego felga bolidu z kurzym jajem? ??wietnie do siebie pasuj─?. Podstawka na jajko wykonywana jest z litego aluminium za pomoc─? sterowanej numerycznie maszyny (CNC). Cena tej mini felgi to 18,99$ (54 z??). Wydaje mi si─?, ??e dla […]

Przedmioty do d…

No c????, tytu?? jaki jest, ka??dy widzi. Bardziej przewrotny ni?? prawdziwy bo u??yteczno??ci opisanym poni??ej przedmiotom nie brakuje. Zobaczcie sami:
Najpierw co?? z oferty firmy iwantoneofthose. Niepozorny kotek, dzi─?ki kt??remu mo??na sobie naostrzy─? o????wek lub kredk─?. Samo zwierz─?tko chyba nie jest zbyt zadowolone tym faktem bo podczas tej??e czynno??ci wydaje typowy dla kota d??wi─?k - […]

Wieszaki na klucze

W ka??dym domu, a szczeg??lnie w takim, w kt??rym mieszka wi─?ksza rodzina, znajdziemy miejsce na klucze domownik??w. Skrzynki, koszyczki czy wbite w ??cian─? gwo??dzie to sprawdzone rozwi─?zania, kt??re jednak nie grzesz─? elegancj─?, o unikalno??ci nie wspominaj─?c. ??eby Was nieco zainspirowa─? w tym temacie, wybra??em trzy najciekawsze moim zdaniem pomys??y, kt??re niniejszym prezentuj─?.
Ju?? wcze??niej pisa??em […]


WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login