Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » 2007 listopad

Ulubione zdj─?cia w breloku do kluczy

Akcesoria, Elektronika, Ma??y Wydatek (51-100z??), Prezenty 3 Komentarze »

Keychain Digital Photoframe??eby mie─? zdj─?cia swoich bliskich przy sobie, mo??na je nosi─? w formie papierowej w portfelu, lub w formie cyfrowej w telefonie. Istnieje jeszcze inna ciekawa propozycja o nazwie Keychain Digital Photo Frame. Jest to brelok do kluczy z 24 bitowym wy??wietlaczem o przek─?tnej 1,1″ i pami─?ci─? mog─?c─? pomie??ci─? ok 56 ulubionych zdj─?─?. Komunikuje si─? on z komputerem za pomoc─? USB 2.0, ma wbudowany litowo-jonowy akumulator, kt??ry potrafi wy??wietla─? zdj─?cia do 5 godzin. Obs??ugiwane formaty plik??w to jpg, bmp, png oraz gif. Urz─?dzenie kosztuje 29,99$ (74 z??). [via Coolest Gadgets]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 1.75 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Pingwin zaparzy Ci herbat─?

Akcesoria, Grosze (1-50z??), Kuchnia, Prezenty 5 Komentarze »

Pingwin zaparzaj─?cy herbatk─?Pingwin to bystry ptak, tym bardziej ??e jak si─? okazuje potrafi nawet zaparzy─? idealn─? herbat─?. Wystarczy zawi─?za─? torebk─? na jego dziobie, ustawi─? timer w zakresie 0-20 min i ju?? mo??na zaj─?─? si─? czym?? innym. Po wybranym czasie w??─?czy si─? alarm, a pingwin energicznym ruchem wyci─?gnie torebk─? herbaty z kubka. Cena herbaciarza we fraku wynosi 12,98$ (32 z??). [via UberReview]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 4.13 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lampka usb do czytania

Akcesoria, Grosze (1-50z??), O??wietlenie, Prezenty Brak komentarzy »

Lampka usb do czytaniaUsb sta?? si─? niezwykle popularnym systemem komunikacji o czym ??wiadczy ilo??─? gad??et??w z niego korzystaj─?cych. Ta diodowa lampka przeznaczona jest dla os??b, kt??re nie rozstaj─? si─? ze swoim komputerem i portami usb. Jest tak dlatego, ??e akumulator kt??ry zasila diody mo??na na??adowa─? tylko poprzez z??─?cze usb, co trwa ok 3h. Lampk─? mocuje si─? na ksi─???ce za pomoc─? klipsa, a element z diodami mo??na obraca─? w zakresie 180 stopni. Koszt wa??─?cego 7g gad??etu dla moli ksi─???kowych to 14$ (35 z??). [via Coolest Gadgets]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 4.4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Nie masz okna? Kup ??aluzje!

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Dekoracje, Gara??, Kuchnia, O??wietlenie, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 4 Komentarze »

Bright BlindPrzebywanie w pomieszczeniu bez okien mo??e wyra??nie wp??ywa─? na psychik─? cz??owieka i jest to kwestia niezaprzeczalna. Dla tych kt??rzy pracuj─? w tego typu miejscach istnieje jednak szansa ratunku. Bright Blind to ??aluzje, kt??re montuje si─? w dowolnym miejscu ??ciany. Specjalny elektroluminescencyjny materia??, z kt??rego s─? one wykonane, emituje wystarczaj─?co du??o ??wiat??a by sprawia─? wra??enie, ??e za nimi znajduje si─? prawdziwe okno. ??aluzje te wykonywane s─? r─?cznie i na zam??wienie. Nie wiadomo dok??adnie jaka jest cena, ale wiadomo, ??e w razie zainteresowania trzeba uzbroi─? si─? w cierpliwo??─? i sporo pieni─?dzy. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 11 ??rednia: 4.82 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Komplet no??y dla cyrkowc??w

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Kuchnia, Narz─?dzia 1 Komentarz »

Pami─?tacie zestaw no??y niczym voodoo? Ten zestaw jest ca??kiem podobny z t─? r????nic─?, ??e zamiast trafia─? w posta─? cz??owieka, trzeba si─? postara─? by ostrze no??a go omin─???o - zupe??nie jak w cyrku. Komplet pi─?ciu no??y o nazwie Throwzini ma ostre ostrza ze stali nierdzewnej, drewniany blok jest wykonywany r─?cznie, ka??dy n???? posiada plastikow─? os??on─?, a wszystko to jest pono─? funkcjonalne i stylowe. Jedynie cena pozostaje nieznana. [via Coolest Gadgets]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Pieski dwa - g??o??niczki do komputera

Akcesoria, Elektronika, Prezenty, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 1 Komentarz »

Bow Wow Dog SpeakersZazwyczaj przeci─?tny u??ytkownik komputera nie oczekuje od g??o??niczk??w d??wi─?ku godnego audiofila. Jak ju?? udowodniono wielokrotnie, liczy si─? przede wszystkim kszta??t i design, by obok cieniutkiego monitora lcd mog??y stan─?─? ??adne i ciekawe g??o??niczki. Do takich nale??y niew─?tpliwie zestaw dw??ch piesk??w (bia??y i czarny), kt??re co prawda nie szczekaj─?, ale za to graj─? za pomoc─? wbudowanych 6 watowych g??o??niczk??w. Ich cena wynosi 22,95 ┬? (118 z??).

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Zr??b sobie zdj─?cie

Akcesoria, Elektronika, Ma??y Wydatek (51-100z??) 1 Komentarz »

Rami─? do aparatuAparat ma ju?? prawie ka??dy, jednak nie ka??demu ma kto zrobi─? nim zdj─?cie. W tym celu firma Hammacher-Schlemmer sprzedaje specjalne teleskopowe ramie do Twojej cyfr??wki. Przykr─?ca si─? je standardowo ??rub─? w miejscu gdzie zazwyczaj mocuje si─? statyw. Potem wystarczy ju?? wyd??u??y─? wysi─?gnik, ustawi─? samowyzwalacz, u??miechn─?─? si─? i czeka─? na idealne zdj─?cie. Cena 39,95$ (100 z??). [via Popgadget]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 3 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Drzwi do ping-ponga

Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Dla Dzieci, Meble, Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon, Sportowe 2 Komentarze »

Drzwi do ping ponga Drzwi do ping pongaJako wicemistrz ??l─?ska w rozgrywkach junior??w w tenisa sto??owego (lat temu 10 albo i wi─?cej), nie mog??em pomin─?─? takiego pomys??u na wykorzystanie zwyk??ych drzwi. Poza tym, ??e mo??na je otwiera─? tak jak standardowe, to wewn─?trz znajduje si─? mini-st???? do ping-ponga ze sztywn─? siatk─?. Wystarczy go przekr─?ci─? i ju?? mo??na rozegra─? partyjk─? z s─?siadem. Czy?? to nie genialne? Strona produktu. [via Ektopia]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 11 ??rednia: 4.09 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Nawiasem m??wi─?c, ??adna p????ka

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Pok??j Dziec─?cy, Salon, Sypialnia 4 Komentarze »

P????ka w nawiasachMatematyka s??u??y nie tylko naukowcom i poborcom podatkowym, ale r??wnie?? projektantom. Je??li masz na swojej p????ce ba??agan i zastanawiasz si─? jak najlepiej zorganizowa─? sobie rzeczy, sp??jrz na projekt “estudio breder“. W zale??no??ci od tego co jest na niej najwa??niejszym dla Ciebie przedmiotem, mo??esz umie??ci─? go mi─?dzy (nawiasami okr─?g??ymi) albo [kwadratowymi] lub ewentualnie w {klamrach}. Proste, ??adne i logiczne jak macierz transponowana. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Fiku??ne lampy Lamponiego

Bezcenne (cena nieznana), Biuro, O??wietlenie, Pok??j Dziec─?cy, Prezenty 1 Komentarz »

Lampy LamponiÔ??egoW??oski artysta Maurizio Lamponi Leopardi zaczyna?? jako in??ynier mechanik. Z jakich?? jednak powod??w z czysto technicznego zawodu sta?? si─? artyst─? i zacz─??? tworzy─? ciekawe lampy. Pisa??em ju?? o jego lampach z cz─???ci skutera Vespa. Teraz poszed?? dalej szukaj─?c inspiracji w fiku??nych kszta??tach przedmiot??w codziennego i niecodziennego u??ytku. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Fusion, czyli posiedzie─? na rogu

Kuchnia, Meble, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Salon 2 Komentarze »

FusionFusion to ciekawe rozwi─?zanie dla jadalni. Kszta??t krzese?? dopasowany jest bowiem do zaokr─?glonych rog??w sto??u. Jest to jednak propozycja dla os??b, kt??re nie wierz─? w przes─?dy i nie obawiaj─? si─?, ??e zostan─? star─? pann─? czy kawalerem. Komplet stolika i czterech krzese?? kosztuje 990 z?? i jest do kupienia w ikei.

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Mia??d??─?cy stojak na p??yty CD

Akcesoria, Ma??y Wydatek (51-100z??), Pok??j Dziec─?cy, Salon 2 Komentarze »

Trzymak na p??yty CDKrowa, ??winia i kogut to 3 zwierz─?tka, kt??re z po??wi─?ceniem pomog─? utrzyma─? porz─?dek w??r??d Twoich p??yt CD lub czasopism(a). Jest to jedna z tych rzeczy, kt??re jedni nazw─? zabawnymi, inni dziwnymi a jeszcze inni g??upimi. Ca??o??─? sk??ada si─? z trzech modu????w; dw??ch bocznych k???? imituj─?cych element prasy i biednego zwierz─?tka po??rodku. Ca??o??─? kosztuje 39,95$ (100 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 3.57 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login