Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » 2007 październik

Kable za p??ot!

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Dekoracje, Pok??j Dziec?cy, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 1 Komentarz »

P??otek na kable??yjemy w ??wiecie elektroniki i mimo, ??e coraz cz???ciej dzia??a ona bezprzewodowo to wci??? nie mo??emy obej??? si? bez wszechobecnych kabli. Stanowi? one szczeg??lnie uci???liwy problem gdy musz? przebiega? przez wi?ksz? cz???? mieszkania czy pokoju. Ciekawym rozwi?zaniem zdaje si? by? p??otek na kable. Ma??e sztachety przykleja si? do listwy pod??ogowej (oczywi??cie je??li si? j? ma) i wrzuca za nie wszystkie druty. Proste, ??adne i ciekawe. [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 9 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Kwieciste pisuary

?azienka, Akcesoria, Dekoracje, Dla Zamo??nych (10ty??-100ty?? z??) 1 Komentarz »

Kwieciste pisuaryJe??li mo??e by? ??adnie i kolorowo to dlaczego ma by? nudno? Clark Sorenson, projektant kwiecistych pisuar??w wie jak o??ywi? najnudniejsz? nawet ??azienk?. Jego gigantyczne kwiaty zrobione s? z dok??adnie takiej samej porcelany jak zwyk??e bia??e elementy ??azienkowe z tym, ??e ka??dy z jego produkt??w jest r?cznie tworzonym dzie??em sztuki. Ceny, w zale??no??ci od modelu wahaj? si? w zakresie 6500$ - 9500$ (16 675 - 24 372 z??). Wi?cej zdj?? mo??ecie zobaczy? na stronie artysty. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 3.75 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Sonicum - stylowe g??o??niki do komputera

Biuro, Elektronika, Wi?kszy Wydatek (101-500z??) 1 Komentarz »

G??o??niki SonicumArtemy Lebedev to rosyjski designer, kt??ry zaprojektowa?? te idealnie komputerowe g??o??niki. Ich kszta??t to czysta forma cz?sto spotykanych na stronach symboli graficznych w???czaj?cych i wy???czaj?cych d??wi?k. W sk??ad zestawu wchodzi jeszcze wzmacniaj?cy basy subwoofer. Koszt tych banalnie genialnych g??o??nik??w to 120$ (308 z??). [via Popgadget]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Ptaki na kablu, czyli lampa po meksyka??sku

Bezcenne (cena nieznana), Dekoracje, O??wietlenie, Salon, Sypialnia 2 Komentarze »

Lampa w stylu ??ptaki na kablu?Meksyka??scy designerzy, Javier Henriquez i Sebastian Lara z eos m?xico stwozyli bardzo interesuj?c? lamp? - 3 ptaki siedz?ce na kablu. Jest to ciekawy pomys?? na delikatne o??wietlenie ??cienne i ciekaw? dekoracj? zarazem. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

You can dance - po prostu ta??cz!

Bezcenne (cena nieznana), Dla Dzieci, Sportowe, Ubrania i Akcesoria 3 Komentarze »

Kapcie rozta??czonych rodzic??wJe??li chcesz by Twoje dziecko nie tylko by??o gwiazd?, ale r??wnie?? potrafi??o dobrze ta??czy?, powiniene?? da? mu dobry przyk??ad. Pomog? Ci w tym specjalne kapcie, do kt??rych przymocowane s? drugie, takie same tylko ??e mniejsze. Teraz kroki nikomu si? nie pomyl?. Strona produktu. [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Podajnik r?cznik??w od WWF

?azienka, Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana) 12 Komentarze »

Save paper - save the planet

World Wildlife Foundation za pomoc? takich podajnik??w papierowych r?cznik??w pokazuje w jaki spos??b zu??ycie papieru wp??ywa na ??rodowisko naturalne. Pomys?? ??wietny i bardzo obrazowy. Na g??rze widnieje napis “save paper - save the planet”. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 9 ??rednia: 4.78 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Sofa ??semka

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Salon 1 Komentarz »

??semka
??semkaSofa Hiut to koncepcyjna sofa zaprojektowana przez m??odego francuskiego designera Emanuel Laffon de Mazieres. Inspiracj? tego projektu by??a niew?tpliwie jedna z ciekawszy cyfr, mianowicie ??semka. Zzaproponowany design wydaje si? by? prostym i nowoczesnym zarazem. W zale??no??ci od miejsca, w kt??rym spoczniemy na ??semce, zmienia si? r??wnie?? nasz punkt widzenia, poniewa?? konstrukcja w r????nych miejscach ma r????n? wysoko??? siedzenia. [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4.67 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Strida 5.0 - Naj??atwiej sk??adany sk??adak na ??wiecie

Gara??, Pojazdy, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Sportowe 5 Komentarze »

Strida 5.0Pami?tacie Wigry3? Takimi sk??adakami wozili si? nasi rodzice i m??odzie?? przed er? bmx’??w. Potem by??y rowery g??rskie, downhill’owe i inne ciekawe wynalazki. Historia lubi zatacza? ko??o i w pewnym sensie w??a??nie to zrobi??a. Strida 5.0 to sk??adany rower, kt??rego najbardziej promowan? cech? jest prostota sk??adania. Czynno??? ta zajmuje dos??ownie chwilk?, a po tym rower drastycznie zmniejsza ilo??? zajmowanego miejsca. Ci, kt??rzy z sentymentu do sk??adak??w chcieliby naby? Strid?, mog? to zrobi? za 799$ (2074 z??). Wi?cej zdj?? i danych technicznych znajdziecie na stronie producenta. [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Fotel na k???bku we??ny

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Salon Brak komentarzy »

Krzes??o na k???bku we??nyWygl?da jak k???bek we??ny ale tak naprawd? jest to do??? wyszukany fotel. Siedzisko zosta??o wtopione w wielki k???bek polipropylenowej liny, daj?c w rezultacie ciekawie wygl?daj?cy mebel. Wcale niewykluczone, ??e jest on dodatkowo bardzo wygodny. Mi?kko??? i komfort siedzenia zapewnia mu linowa konstrukcja. Strona produktu. [via Productdose]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

PiStolecik w Parasolce

Ogr??d, Ubrania i Akcesoria 1 Komentarz »

Parasol z pistoletem wodnymOstatnio by??o g??o??no o pewnym ma??ym pistoleciku i akurat tak si? z??o??y??o, ??e firma Alex Woolley Design, wykorzysta??a tak? bro?? w swoim projekcie. Zrobiona przez ni? parasol ma nie tylko ciekawy/??mieszny kszta??t, ale przede wszystkim ciekawy gryf. W jednej r?ce mo??esz trzyma? i parasol i pistolet, a co interesuj?ce, nie jest on jedynie ciekawie wygl?daj?cym gad??etem. Tak naprawd? jest to pistolet na wod?, kt??ra sp??ywa do niego metalow? rurk?. Idealna rzecz na ??migusa-dyngusa. [via Neatorama]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 3.2 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Tetras - n????ki pod gor?cy garnek

Akcesoria, Kuchnia, Ma??y Wydatek (51-100z??) Brak komentarzy »

Tetras??eby nie spali? sobie blatu roz??arzonym garnkiem, trzeba co?? pod niego pod??o??y?. Tetras to ciekawa propozycja bo sk??ada si? z 6. silikonowych n????ek (5 bia??ych, 1 czerwona), kszta??tem przypominaj?cych zapor? przeciwczo??gow?. Ich wymiar to 3 x 3 x 3 cm, a temperatura kt??r? s? w stanie wytrzyma? to a?? 260 st.C. Cena kompletu wynosi 26$ (68 z??). [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Domowa stacja meteorologiczna

Ogr??d, Salon, Wi?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Domowa stacja meteorologicznaJe??li nie do ko??ca wierzysz telewizyjnym pogodynkom to mo??esz sam zabawi? si? w meteorologa kupuj?c sobie domow? stacj? pogodow?. Sk??ada si? ona m.in. z termometru, czujnik??w deszczu i wiatru (si??a i kierunek) oraz barometru. Wszystkie dane i tak zobaczysz w swoim telewizorze, bo pod???cza si? do niego stacj? odbiorcz?, znajduj?c? si? w domu. Czujniki i owa stacja porozumiewaj? si? bezprzewodowo. Co ciekawe, odbiornik potrafi tak??e przeprowadza? kalkulacj? pogody na nast?pne 72 godziny. Cena urz?dzenia wynosi 129,95$ (342 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 3.29 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login