Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » 2007 wrzesień

Sofa Nido

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Salon 1 Komentarz »

Sofa Nido Sofa NidoJe??li lubisz nowocze??nie wygl?daj?ce meble, to sofa Nido z pewno??ci? Ci si? spodoba. Ma prosty kszta??t - sprawia wra??enie jakby by??a zrobiona z jednego kawa??ka materia??u. Tak naprawd? wykonana jest z metalu, kt??ry pokrywa pianka poliuretanowa, kt??ra z kolei pokryta jest materia??em poliestrowym. Sofa zosta??a zaprojektowana przez Corinto. [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.25 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Sanda??y ze schowkiem

Ubrania i Akcesoria, Wi?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

Sanda??ki ze skrytk?Zima tu?? tu??, ale ludziom ceni?cym sobie przede wszystkim bezpiecze??stwo nie powinno to przeszkadza? w noszeniu tych sanda????w. Mo??na w nich schowa? to co zazwyczaj lubi wypada? z kieszeni - klucze, monety i czarne karty kredytowe. Mo??na biega?, skaka?, kuca? i siada? bez obawy, ??e zgubimy swoje cenne drobiazgi. W razie potrzeby wystarczy wysun?? z podeszwy wmontowan? szufladk? i cieszy? si? jej zawarto??ci?. Reef Stash Sandals dost?pne s? w kolorze czarnym i br?zowym za 46$ (122 z??). [via Techie Diva]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lod??wka dla faceta, czyli knajpa w domu

Kuchnia, Salon, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 4 Komentarze »

Lod??wka HomePub Lod??wka HomePub Lod??wka HomePubWygl?da jak zwyk??a lod??wka, ale tak naprawd? jest to i??cie m?ski sprz?t AGD. Nazywa si? HomePub Fridge, co mniej wi?cej oznacza, ??e je??li zakupisz to urz?dzenie to b?dziesz mia?? w domu knajp?. Je??li masz ju?? w domu jedn? lod??wk?, to w og??le nie musisz si? tym przejmowa?. HomePub najlepiej sprawdzi si?, gdy postawisz j? w salonie. Jak wida? na za???czonych obrazkach, jedna z p????ek jest doskonale przystosowana by ch??odzi? 5 litrow? keg? piwa. To na wypadek, gdyby druga, umieszczona w drzwiach lod??wki np. si? sko??czy??a. W??wczas wystarczy j? zamieni? i ju?? mo??na do woli korzysta? z dystrybutora umieszczonego na zewn?trznej stronie drzwi. Oczywi??cie lod??wka pomie??ci r??wnie?? jedzenie, np. chipsy i krakersy. Szczeg????owa specyfikacja techniczna dost?pna jest na stronie Asko. Cena niestety jest mi nieznana. Cena wynosi ok. 3300 z??. [via Coolest Gadgets]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

LifeSaver - butelka ratuj?ca ??ycie

Akcesoria, Polska Pensja (501-3ty?? z??) 2 Komentarze »

LifeSaver Bottle LifeSaver Bottle LifeSaver Bottle - przekr??j

Tsunami w Azji i huragan Katrina w Stanach z pewno??ci? na wielu ludziach wywar??y wielki wp??yw - na jednych bezpo??rednio, na innych po??rednio. Biznesmen Michael Pritchard po tych wydarzeniach stworzy?? przedmiot, kt??ry w podobnych kataklizmach mo??e ratowa? ??ycie - butelk?, kt??ra sprawia, ??e brudna woda staje si? zdatna do picia. Brzmi i wygl?da niesamowicie, ale to chyba tylko dlatego, ??e taka w??a??nie jest. Wi?kszo??? filtr??w potrafi zatrzyma? bakterie mierz?ce 200 nanometr??w, ale nie radzi sobie ju?? z 10-krotnie mniejszymi wirusami wielko??ci 25 nanometr??w. Butelka LifeSaver oddziela wod? od wszystkiego co jest wi?ksze ni?? 15 nanometr??w! Butelka sprzedawana jest w dw??ch odmianach r????ni?cych si? ??ywotno??ci?. Za 195? (1056 z??) mo??na przefiltrowa? do 4000 litr??w wody, a chc?c uzdatni? 6000 litr??w, trzeba wyda? 230? (1245 z??). Ceny netto. Do kupienia na stronie Livesaver systems. [via Productdose]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

T?cza pokojowa

Dekoracje, Dla Dzieci, Ma??y Wydatek (51-100z??), O??wietlenie, Pok??j Dziec?cy, Prezenty, Sypialnia Brak komentarzy »

T?cza w pokojuTen gad??et przeznaczony jest dla dzieci i nosi nic nie m??wi?c? nazw? “Odkrywam t?cz? w swoim pokoju”. Nie jest to nic u??ytecznego - po prostu wydaje si? by? fajnym i ciekawym elementem o??wietlenia. Urz?dzenie wy??wietla na ??cianie ??uk w kolorach t?czy. Wszystko to za spraw? diod LED. W dodatku ma ono zamontowany czujnik ruchu, kt??ry pozwala na w???czanie i wy???czanie projekcji jednym ruchem r?ki. Zabawka kosztuje 29,95$ (80 z??) na stronach sklepu telewizji Discovery Channel. [via Coolest Gadgets]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 10 ??rednia: 4.3 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Rynny z fantazj?

Bezcenne (cena nieznana), Dekoracje, Ogr??d Brak komentarzy »

Dla tych, kt??rzy zastanawiaj? si? czy lepiej zamontowa? w domu rynny z tworzywa czy ze stali proponuj? zastanowi? si? najpierw jak one powinny wygl?da?. Mo??e tak jak te w niemieckim Dresden, w cz???ci miasta zwanej Kunsthof Passage, czyli pasa??u sztuki?

Rynna w Kunsthof Passage, Dresden, Niemcy

[via Ektopia]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Czaszka toaletowa

?azienka, Akcesoria, Ma??y Wydatek (51-100z??), Narz?dzia 17 Komentarze »

Czaszka toaletowaNie ma to jak wstawi? sobie stylowy i sympatyczny przedmiot do ??azienki. O ile szczotka do toalety z za??o??enia nie jest ulubionym gad??etem gospody?? domowych i nikt nawet nie probuje nada? jej odjechanego kszta??tu, o tyle zupe??nie inaczej jest z jej pojemnikiem. Ten model jest przeznaczony dla mi??o??nik??w mrocznych klimat??w. Toaletowa czaszka kosztuje 26,50$ (71 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Wiecznie dzia??aj?cy d??ugopis

Akcesoria, Biuro, Ma??y Wydatek (51-100z??), Prezenty 2 Komentarze »

Wiecznie dzia??aj?cy beztuszowy, metalowy d??ugopis Ten beztuszowy d??ugopis wzi??? inspiracj? z odleg??ej przesz??o??ci - zar??wno pod wzgl?dem designu jak i sposobu dzia??ania. Nie ma, jak tradycyjny pisak metalowej kulki, kt??r? obtacza warstwa atramentu. W ca??o??ci wykonany jest z nierdzewnej stali i pozwala pisa? po wi?kszo??ci typ??w papieru. Jednak jego najwi?ksz? zalet? jest fakt, ??e nigdy nie wymaga wymiany wk??adu (bo go nie ma) czy nape??niania tuszem (bo te?? go nie ma). Nie jest to ??adna nowo???, bo ju?? dawno dawno temu gdy nie by??o jeszcze wiecznych pi??r i kulkowych d??ugopis??w, wykorzystywano metalowy rylec i specjalne papirusy do przelewania na nie swoich my??li.

Wiecznie dzia??aj?cy beztuszowy, metalowy d??ugopisD??ugopis widoczny na zdj?ciu najlepiej pracuje na zwyk??ym papierze do drukarek i kopiarek. Kreska, kt??r? na nim pozostawia wygl?da tak samo jak z o????wka, jednak nie da si? jej usun?? gumk?. ??wietnie sprawdzi si? u os??b lewor?cznych poniewa?? si? nie rozmazuje, a do tego bez problemu mo??na nim pisa? “do g??ry nogami”. Kosztuje 29,98$ (80 z??). Wbrew pozorom nie jest to wyg??rowana kwota jak za d??ugopis, nawet bez tuszu i kulki. Jest to raczej d??ugoterminowa inwestycja bo sprzedawca gwarantuje, ??e przynajmniej przez 25 lat nie b?dziesz musia?? kupowa? nowego. [via Gizmag]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 4.8 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Niezwyk??a wanna

?azienka, Akcesoria, Dekoracje, Dla Zamo??nych (10ty??-100ty?? z??) 4 Komentarze »

Wanna NakamuryArtysta Tetsuya Nakamura stworzy?? wann?, kt??ra wygl?da co najmniej jakby mia??a pobi? rekord pr?dko??ci na l?dzie. Jest ona cz???ci? ??azienkowej linii luksusowych przedmiot??w, w sk??ad kt??rych wchodzi r??wnie?? umywalka, schodek u??atwiaj?cy wej??cie do ??azienkowego bolidu i dekoracyjna kolumna. Tak niezwyk??y design musi i??? w parze z niezwyk??? cen?. Koszt samej wanny to 3 miliony jen??w (69500 z??), a pozosta??e akcesoria kosztuj? po??ow? tej ceny. [via Uber Review]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 3.6 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Taca na drinki (i na palce)

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Kuchnia 1 Komentarz »

Drink??trayKiedy impreza si? rozkr?ca i trzeba donie??? go??ciom drinki, a tac? coraz trudniej utrzyma? w poziomie, rozwi?zanie to mo??e si? sprawdzi?. Drink’tray to tacka, w kt??r? mo??esz si? wbi? palcami. Dzi?ki temu znacznie bezpieczniej przejdziesz mi?dzy go???mi i innymi przeszkodami powstaj?cymi podczas ka??dej zabawy. Taca wykonana jest z polipropylenu, ma 34 cm ??rednicy i dost?pna jest w kolorach bia??ym, czarnym i czerwonym. Zosta??a zaprojektowana w 2003 roku przez Martino d’Esposito. [via Swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 4.33 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Wazon Ci powie, ??e ko??czy si? woda

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Dekoracje, Kuchnia, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 1 Komentarz »

Przechylaj?cy si? wazonW tym wazonie nie ma ??adnej magii, ani sztucznej inteligencji, a mimo to potrafi on poinformowa?, ??e kwiatek potrzebuje wody. Wykorzystano tu podstawowe prawa fizyki, dzi?ki kt??rym kiedy wazon jest pe??ny, stoi pionowo, a kiedy ubywa wody, stopniowo przechyla si?, b??agalnie prosz?c o dolewk?. Rozwi?zanie proste i praktyczne, szczeg??lnie dla zapominalskich. Wazonik zosta?? zaprojektowany przez Davida Sweeney, Jeffa Virangkabutra i Michaela Korn. [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Lampa i projektor slajd??w w jednym

O??wietlenie, Polska Pensja (501-3ty?? z??) 2 Komentarze »

Lampa projektorDawno temu pisa??em o siedmioosobowym rowerze dost?pnym na stronach firmy Hammacher Schlemmer. Ta sama firma sprzedaje r??wnie?? wyj?tkow? lamp? widoczn? na zdj?ciu. Jej unikalno??? polega na dodatkowej funkcjonalno??ci, kt??rej znakomita wi?kszo??? lamp nie posiada. Mianowicie potrafi ona wy??wietla? na ??cianie obraz z tradycyjnych slajd??w. Oczywi??cie mo??e si? wydawa?, ??e w dobie cyfrowych projektor??w, kamer wideo i plazmowych telewizor??w, urz?dzenie takie jest kompletnie bezu??yteczne. Pozwol? sobie jednak nie zgodzi? si? z tym stwierdzeniem, poniewa?? sam mam w pudle kilkana??cie sztuk turkusowych pude??ek z plastiku, mieszcz?cych setki slajd??w dokumentuj?cych moje beztroskie dzieci??stwo. Ogl?danie ich w starym stylu mo??e jedynie spot?gowa? nostalgiczny nastr??j i t?sknot? za tamtymi czasami, a nie zrazi? do wspomnie?? tylko dlatego, ??e nie wywo??uje si? ich w rozdzielczo??ci HD.

Lampa z rzutnikiem wykonywana jest r?cznie we francuskim Lyonie. Wykorzystuje ona precyzyjne soczewki pozwalaj?ce odpowiednio skupi? ??wiat??o zwyk??ej ??ar??wki na slajdzie i reflektorze, by w rezultacie wy??wietli? je na ??cianie lub p????tnie. Ostro??? i k?t projekcji jest ustawialny i teoretycznie rzucany obraz mo??e by? dowolnej wielko??ci. Cena wspomnie?? wynosi 249,95$ (670 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login