Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » 2007 sierpie┼ä

P????ka, krzes??o, biurko - wielofunkcyjna ??cianka

Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Meble, Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon 2 Komentarze »

Wall WaveWall Wave, czyli ??cienna fala mo??e by─? wykorzystana na r????ne sposoby. Mo??na na niej ustawi─? ksi─???ki, kwiatki, bibeloty; mo??na usi─???─?; mo??na poczyta─? ksi─???k─? jak przy normalnym biurku. Przedmiot jeden, opcji wiele. Fala zosta??a zaprojektowana przez designera Yoon-Zee Kim. [via freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 3.83 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Kalosze Mary Jane

Grosze (1-50z??), Ubrania i Akcesoria 2 Komentarze »

Kalosze Mary JaneJe??li jeste?? dam─? zamieszkuj─?c─? tereny zagro??one powodzi─? i chcesz by─? elegancka bez wzgl─?du na okoliczno??ci, Kalosze Mary Jane mog─? okaza─? si─? zbawieniem. Do wyboru r????owe i bia??e za 28$ (40 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Rycerski T-shirt

Prezenty, Ubrania i Akcesoria, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 7 Komentarze »

100% aluminiumZerknijcie na metk─? koszulki, kt??r─? macie teraz na sobie - 100% bawe??ny? Beznadzieja. A co powiecie na 100% aluminium? Ten t-shirt wykonany jest z tysi─?cy ma??ych, aluminiowych oczek i wygl─?da jak troch─? bardziej modna zbroja. Oto uwagi sprzedawcy na temat tego ciuszka:
- nie rozci─?ga si─?
- jak masz d??ugie w??osy to zepnij je zanim si─? ubierzesz
- mo??esz poczu─? si─? troch─? klaustrofobicznie w tej koszulce, ale nie musisz si─? martwi─? - nie utkniesz w niej
- zawsze zak??adaj co?? pod sp??d
- kraw─?dzie oczek s─? troch─? ostre i mog─? Ci─? podrapa─?

Jak wida─?, same superlatywy - nic tylko bra─?. Zakup odradzam jednak osobom o drobnej budowie cia??a, poniewa?? koszulka wa??y 9 kg. Cena 99,99$ (281 z??). [via Uber Review]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 3 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Krzes??o dla fan??w boksu

Dla Zamo??nych (10ty??-100ty?? z??), Meble, Salon, Sportowe 3 Komentarze »

Krzes??o Ô??ArgumentÔ?Ł“Argument” to unikatowe krzes??o wykonane z metalowego stela??a i prawdziwych sk??rzanych r─?kawic bokserskich firmy Everlast. Wygl─?da ekstremalnie, ale pono─? jest r??wnie funkcjonalne i komfortowe. Tylne nogi zako??czone s─? k????kami dla ??atwiejszego przemieszczania mebla. Je??li og??lnie jeste?? fanem sport??w, albo konkretnie boksu lub mo??e nawet Go??oty, to za 5895$ (16590 z??) mo??esz naby─? to r─?cznie robione krzese??ko. [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Rami─? Jana - p????ka, stolik, taca

Meble, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) Brak komentarzy »

P????ko-tacaJak widzicie w temacie, trudno by??o mi si─? zdecydowa─?. Wszak Jan to wszechstronny i poczciwy cz??owiek, kt??rego rami─? poda nam to co najlepsze ;) W zale??no??ci od wysoko??ci, na kt??rej je powiesimy mo??e nam ono pos??u??y─? jako p????ka na drobne przedmioty lub mini stolik dla stoj─?cych go??ci. Tak czy inaczej, Jan trzyma tac─? i nic tego nie zmieni. Taki s??u??─?cy to jednorazowy wydatek rz─?du 93$ (133 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 3.4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Wie??a Eiffla z aba??urem

Biuro, O??wietlenie, Prezenty, Salon, Sypialnia, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 4 Komentarze »

Lampa EifflaWie??a Eiffla to najbardziej znana budowla Pary??a i symbol ca??ej Francji. Je??li lubicie przedmioty inspirowane takimi konstrukcjami i chcieliby??cie mie─? eleganck─? pami─?tk─? (troch─? bardziej wyszukan─? ni?? brelok do kluczy) to za 240Ô?? (470 z??) mo??ecie naby─? lamp─? w kszta??cie Damy Pary??a. Jest nieco ni??sza od pierwowzoru bo ma 55cm wysoko??ci, ale w tym przypadku jest to raczej zalet─? ni?? wad─?. [via freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 13 ??rednia: 4.15 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Vespa i Lambretta w formie lampy na biurko

Gara??, O??wietlenie, Pojazdy, Szale??stwo (3ty??-10ty?? z??) 1 Komentarz »

Lambretta Rosa Pop Lambretta Pop Vespa Gialla Pop Vespa ZZ

Styl vintage powraca do ??ask. Ponadczasowe Osy produkowane s─? do dzi?? przez koncern Piaggio i to a?? w sze??ciu odmianach. Mimo to, najwi─?ksze zainteresowanie w??r??d pasjonat??w i designer??w budz─? te pierwsze modele z lat 70′. Lampy, kt??re tu widzicie powsta??y z cz─???ci takich w??a??nie skuter??w. Wszystkie wykonywane s─? r─?cznie przez artyst─? Lamponi Leonardi, a przy sk??adaniu zam??wienia mo??na precyzyjnie okre??li─? swoje oczekiwania co do kolorystyki czy modelu vespy lub lambretty, z kt??rego zostanie stworzona lampa. Taka wybredno??─? jednak nie pop??aca, gdy?? przyjdzie nam za ni─? zap??aci─? w granicach 1700-2000$ (4763-5603 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 8 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

P????ki do rogu

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Pok??j Dziec─?cy, Przedpok??j, Salon, Sypialnia 1 Komentarz »

Corner TreeCorner Tree to projekt koncepcyjny designera Abhinav Dapke. Taka monolityczna budowa i konstrukcja pozwalaj─?ca po prostu postawi─? p????k─? w rogu pokoju to jej niew─?tpliwe zalety. [via swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 14 ??rednia: 4.07 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Weso??o za biurkiem

Akcesoria, Biuro, Grosze (1-50z??), Ma??y Wydatek (51-100z??), Prezenty, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 8 Komentarze »

Poniedzia??ek to smutny dzie?? dla wielu pracuj─?cych. Weekend min─???, trzeba i??─? do pracy, a perspektywa ca??ego tygodnia za biurkiem wcale nie pociesza. Istniej─? jednak produkty codziennego i zarazem biurowego u??ytku, dzi─?ki kt??rym podczas ca??kiem prozaicznych czynno??ci, by─? mo??e pojawi si─? u??miech na Twojej twarzy. Zebra??em kilka takich przedmiot??w. Wszystkie je mo??na zapewne znale??─? w ka??dym biurze, tyle ??e w innej, powa??niejszej i wiej─?cej nud─? formie. A mo??e by tak troch─? rado??niej? Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 4.8 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

St???? bezpiecze??stwa

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Narz─?dzia, Sypialnia 1 Komentarz »

St???? do samoobronyJe??li boisz si─? o swoje bezpiecze??stwo, cierpisz na manie prze??ladowcze, wydaje Ci si─?, ??e jeste?? spartanem lub po prostu chcia??by?? mie─? pod r─?k─? niepozorny przyrz─?d do samoobrony, uzbr??j si─? w nocny stolik autorstwa James’a McAdam. Jak niewiele stolik??w, ten sk??ada si─? z tarczy, kija i kompletnie bezu??ytecznej w chwili zagro??enia metalowej podstawy. Gdy napastnik zacznie si─? ju?? dobija─? do Twojej twierdzy, wystarczy za??o??y─? blat na przedrami─?, chwyci─? mocno nog─? od sto??u i do boju! Bro?? wykonana jest z drzewa wi??niowego. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 3 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Ile masz w pasie?

Bezcenne (cena nieznana), Prezenty, Ubrania i Akcesoria 2 Komentarze »

Pas mierniczyPasek w spodniachCi, kt??rzy z przyrz─?d??w mierniczych maj─? w domu tylko ekierk─?, a chcieliby koniecznie wiedzie─? ile ma obw??d ich pasa, powinni zaopatrzy─? si─? w ten pasek. Nie tylko b─?dzie dawa?? odpowied?? na tytu??owe pytanie podczas ka??dego zak??adania spodni, ale te?? mo??e si─? okaza─? niezast─?pionym pomocnikiem podczas np. remontu mieszkania. Strona produktu. [via swissmiss]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Zewn─?trzny kosz komputerowy

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Elektronika Brak komentarzy »

TempoTempoZdarza si─? Wam czasem usun─?─? pliki, a p????niej tego ??a??owa─?? Mi zdarzy??o si─? to raptem kilkukrotnie w ci─?gu wielu lat pracy na komputerze, dlatego te?? uwa??am poni??szy produkt bardziej za ciekawy i stylowy gad??et ni?? praktyczne urz─?dzenie. Tempo to zewn─?trzny kosz na niechciane pliki, kt??ry dzia??a zar??wno na pecetach jak i macach. Jego zadaniem jest kopiowanie na sw??j 250 gigabajtowy dysk wszystkich element??w, kt??re l─?duj─? w windowsowym koszu. ??mietnik komunikuje si─? z komputerem za pomoc─? technologii bluetooth, a diody LED pokrywaj─?ce jego ca??─? powierzchnie zapalaj─? si─? od do??u ku g??rze informuj─?c, ile miejsca zosta??o ju?? wykorzystane. Gdyby nie fakt, ??e Tempo mo??e s??u??y─? r??wnie?? jako zwyk??e, pojemne, zewn─?trzne urz─?dzenie do przechowywania danych, m??g??by si─? okaza─? dla wi─?kszo??ci ludzi bezu??ytecznym przedmiotem za??miecaj─?cym jedynie biurko. Nie wiem jak Wy, ale ja dostrzegam pewn─? ideologiczn─? sprzeczno??─? w jego pierwotnym przeznaczeniu - je??li co?? wyrzucam to znaczy, ??e tego nie potrzebuj─?. Te?? tak macie? [via tfts]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 5 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login