Quickribbon Miood - s??odkie inspiracje » 2007 lipiec

Wanna z kamienia

?üazienka, Bezcenne (cena nieznana), Meble 5 Komentarze »

Kamienna wannaWanna z naturalnego kamienia zosta??a wykonana przez Stone Forest. M??otek i maizel by?? do tego niezb─?dny poniewa?? wanna zosta??a r─?cznie wyrze??biona w wielkim granitowym bloku. Z jednej strony naturalne pi─?kno i ascetyczny charakter, z drugiej niespotykana ekstrawagancja. Z ca??─? pewno??ci─? jest to wanna, kt??ra niczym stonehenge przetrwa wieki. [via Freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 12 ??rednia: 4.25 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Najdok??adniejszy zegarek ??wiata

Prezenty, Ubrania i Akcesoria, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 7 Komentarze »

najdok??adniejszy zegarek wszech??wiataJak wiadomo najbardziej precyzyjnymi zegarami s─? te bazuj─?ce na drganiach cezu, czyli atomowe. Ich dopuszczalne odchylenie wynosi 1 sekund─? na 300 lat. Istnieje jednak dok??adniejszy zegarek i w dodatku jest nar─?czny. Nie trzeba go nakr─?ca─?, wymienia─? baterii ani obawia─? si─?, ??e za 300 lat trzeba b─?dzie go ponownie ustawi─?. Zegarek “Now” zawsze wskazuje aktualny czas niezale??nie od strefy czasowej na ziemi i ca??ym wszech??wiecie. Jego cena wynosi 49,95$ (136 z??). [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 11 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Co to jest?

Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Meble, Salon, Zgaduj Zgadula 17 Komentarze »

Co to jest?

Czytaj dalej »

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 7 ??rednia: 4.43 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

U??yteczno??─? starej technologii

Akcesoria, Biuro, Ma??y Wydatek (51-100z??), Prezenty 1 Komentarz »

Ta??ma klej─?ca w kasecieTa??my magnetofonowe dawno ju?? wysz??y z powszechnego u??ytku. Zapomniane, le??─? gdzie?? w pud??ach patrz─?c jak triumfuje technika cyfrowa. Firma J-me wykorzysta??a budz─?cy sentyment design kasety. Wyj─???a z niej ta??m─? magnetyczn─? i wsadzi??a klej─?c─?. Dzi─?ki temu za 12,50┬? (70 z??) mo??emy si─? cieszy─? praktycznym i przywo??uj─?cym na my??l wielbione przez wielu ludzi “Kasprzaki” gad??etem. [via Uber Review]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Czarne chmury

Kuchnia, O??wietlenie, Polska Pensja (501-3ty?? z??), Przedpok??j, Salon 2 Komentarze »

Czarne chmury w pokojuKiedy za oknem utrzymuje si─? pi─?kna pogoda, s??o??ce ??wieci, a niebo pozostaje bezchmurne przez d??u??szy czas, z pewno??ci─? przyda si─? ma??a odmiana. Ta lampa ma pono─? kszta??t czarnych chmur. Wykonana jest z porcelany i kosztuje 148,75Ô?? (559 z??). [via Cribcandy]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 1 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Marchewkowe pole

Dla Dzieci, Dla Zamo??nych (10ty??-100ty?? z??), Meble, Pok??j Dziec─?cy 7 Komentarze »

Marchewkowa komodaTa komoda to propozycja dla wegetarian i wegan oraz ewentualnie dla kr??lika Bugs’a. Jak na marchewk─?, cena jest powalaj─?ca - 4900$ (13 336 z??). [via Nerd Approved]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 3.67 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Kropla ??wiat??a

Bezcenne (cena nieznana), O??wietlenie 2 Komentarze »

Drop LampTo tylko projekt lampy wi─?c niestety nie mo??na jej jeszcze kupi─?. Wydaje si─? jednak bardzo interesuj─?ca. Zosta??a zaprojektowana przez designera Rafaela Morgan, tego samego kt??ry stworzy?? stolik nadziei. Lampa zrobiona jest z metalu i silikonowego w─???a z diodami LED. Za pomoc─? kurka mo??na regulowa─? jasno??─? ??wiat??a podobnie jak ci??nienie wody w prawdziwym kranie. [via freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 4 ??rednia: 4.75 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Zar─?czyny z komputerem

Akcesoria, Bezcenne (cena nieznana), Biuro, Elektronika 1 Komentarz »

obr─?czka bezpiecze??stwaZabezpieczenie komputera przed dost─?pem niepowo??anych os??b to dla wielu ludzi i firm priorytet. Technologia zwi─?zana z biometrycznym rozpoznawaniem ludzi rozwin─???a si─? ju?? na tyle, ??e powoli wchodzi do powszechnego u??ytku. Takim przyk??adem jest to, zaprojektowane przez Yanga Hai urz─?dzenie. Odchodz─?c od komputera na wi─?cej ni?? ustawiona odleg??o??─?, prze??─?cza ono maszyn─? w stan u??pienia. ??eby przywr??ci─? j─? “do ??ycia”, niezb─?dne jest wsadzenie palca do specjalnej obr─?czki. Por??wnuje ona linie papilarne z zapisanym wzorem i je??li s─? zgodne, loguje u??ytkownika. [via OhGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

No to Loop!

Bezcenne (cena nieznana), Meble, Salon 3 Komentarze »

Loopita Loopita Loopita

Loopty Loop Loopita to projekt kocepcyjny Victora Aleman. Jest to co?? w rodzaju mebla wypoczynkowego o bardzo ciekawym kszta??cie. wygl─?da jak spirala i wykonany jest z drewna d─?bowego na zewn─?trz i mi─?kkiego, komfortowego materia??u wewn─?trz. Wygl─?da to do??─? niezwykle, mo??e nawet futurystycznie i z pewno??ci─? mog??oby si─? znale??─? tylko w wi─?kszych pomieszczeniach. [via freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 6 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Judasz - szpieg i podgl─?dacz

Akcesoria, Przedpok??j, Wi─?kszy Wydatek (101-500z??) 2 Komentarze »

Odwr??cony wizjer Odwr??cony wizjerTen gad??et zosta?? stworzony dla str??????w prawa, aby da─? im mo??liwo??─? podgl─?du mieszkania zanim do niego wejd─?, np podczas policyjnej akcji. Mimo, ??e inne, cywilne u??ycie tego wizjera jest nielegalne, mo??na go kupi─? za 88$ (240 z??) na stronie spygadgets (nazwa nieprzypadkowa). Kilka specjalnych soczewek zamontowanych w ma??ej obudowie, “odwraca” widok judasza zamontowanego w drzwiach. Tym sposobem mo??na z zewn─?trz zobaczy─? i rozpozna─? ludzi przebywaj─?cych w pomieszczeniu. W obronie przed podgl─?daczami nie pozostaje nam nic innego jak tylko pozakleja─? swoje wizjery w drzwiach. [via OgGizmo!]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 2 ??rednia: 4.5 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

We??niany sweter z tej owcy

Polska Pensja (501-3ty?? z??), Ubrania i Akcesoria 2 Komentarze »

Sweter z owcy ze zdj─?ciaOd d??u??szego czasu mo??na zauwa??y─? jak bardzo cenione przez konsument??w s─? naturalne produkty. Coraz wi─?cej ludzi nie chce ju?? pi─? rozcie??czonego mleka, wyci─?ga─? z wina pseudo-korek z tworzywa, czy w ko??cu nosi─? sztucznych ubra??, kt??re potrafi─? nas naelektryzowa─? jak lask─? ebonitow─?. Producenci naturalnych produkt??w potrafi─? wykorzysta─? ten zdrowy trend. Nie tylko utrzymuj─? odpowiednio wysokie ceny, ale r??wnie?? stosuj─? oryginalne zabiegi by nada─? swoim towarom jeszcze bardziej unikatowy charakter. Przyk??adowy sweter firmy Flocks jest tego idealnym przyk??adem. Ka??dy kupuj─?cy dowie si─? nie tylko o sk??adzie materia??u i sposobie prania, ale dostanie tak??e zdj─?cie owcy przed strzy??eniem. Bowiem ka??dy jeden produkt wykonany jest z we??ny jednego konkretnego zwierz─?cia. Na specjalnym blankiecie, obok zdj─?cia umieszczone s─? r??wnie?? dodatkowe informacje takie jak nazwa hodowli i kraj pochodzenia. Za t─? wiedz─? trzeba jednak s??ono zap??aci─? - 650$ (1770 z??). [via popgadget]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 1 ??rednia: 4 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com

Dywan imituj─?cy basen

Bezcenne (cena nieznana), Salon, Tekstylia 6 Komentarze »

Dywan jak basenNa upa??y najlepsza jest woda, co przy panuj─?cych upa??ach najlepiej wida─? na k─?pieliskach, zalewach i jeziorach. A jakby tak mie─? basen we w??asnym domu? To by by??o co??! Niestety jest to do??─? droga inwestycja i sta─? na ni─? tylko najzamo??niejszych. Pewnym substytutem tego rarytasu mo??e by─? jednak dywan, kt??ry basen imituje. W ko??cu od dawna znane s─? iluzje, oszukuj─?ce nasze m??zgi. Pewnie ka??dy z Was widzia?? obrazki przedstawiaj─?ce np. r??wnoleg??e linie, kt??re wydaj─? si─? krzywe jak wie??a w Pizie, albo szare kropki, kt??re odbieramy jako migaj─?ce punkty. By─? mo??e taki dywan r??wnie?? jest w stanie nas troch─? oszuka─? i wprowadzi─? do domu ??wie??y powiew mokrej bryzy… oczywi??cie tylko w naszych g??owach. Zawsze co??. [via freshome]

bez sensuhmmm...ciekawefajowepe??ne inspiracji!
(ocen: 9 ??rednia: 4.78 na 5)
Loading ... Loading ...
dodajdo.com
WP Theme & Icons by N.Design Studio modified by GB
RSS Inspiracji RSS Komentarzy Login